Με δύο Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η σύναψη συνολικά 132 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Πρόκειται για τις αριθμ. 26684/2020 και 26686/2020 Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίνονται 16 και 116 προσλήψεις συμβασιούχων αντιστοίχως.

Με αυτές προκαλείται δαπάνη ποσού περίπου 150.048 € και 1.087.848 € αντιστοίχως, σε βάρος του προϋπολογισμού των Φορέων η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι Φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.21 του ν.2190/1994 και τις όμοιες του αρ.9 του ν.3812/2009 ως ισχύουν, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

 

Ακολουθούν οι Πίνακες των δύο Υπουργικών Αποφάσεων :

 

ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κυκλάδων Κέας Δήμος 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Έβρου Αλεξανδρούπολης Δήμος 15
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

16

 

 

ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δωδεκανήσου Αστυπάλαιας Δήμος 3
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αττικής Αλίμου Δήμος 40
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Καστοριάς Άργους Ορεστικού Δήμος 3
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ευβοίας Ερέτριας Δήμος 9
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ηρακλείου Χερσονήσου Δήμος 17
Χανίων Χανίων Δήμος 30
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Ημαθίας Βέροιας Δήμος 14
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

116

πηγη www.airetos.gr

Προηγούμενο άρθροΕπίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στα ΚΕΠ χωρίς καν να το ανακοινώσουν
Επόμενο άρθροΘεοδωρικάκος: Στήριξη της εστίασης σε συνεργασία με τους δήμους