Πολιτική Προστασία για Όλους
 «Άτομα με Αναπηρία-Χρόνιες Παθήσεις και Πολιτική Προστασία»
Διαδικτυακή Εκδήλωση 1η Ιουλίου 2021, 11.00-13.00
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις, ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, έχοντας στόχο την ανάδειξη των απαιτήσεων ενός ολοκληρωμένου σχεδίου Πολιτικής Προστασίας που θα καλύπτει όλους τους πολίτες δίχως  αποκλεισμούς, οργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση την 1η Ιουλίου 202111.00 – 13.00 στοχεύοντας αφενός στην παρουσίαση των απαιτήσεων για την καθολική συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στα σχέδια πολιτικής προστασίας με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και αφετέρου στην ανάπτυξη Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, για όλα τα στάδια διαχείρισης μια κατάστασης κρίσης.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα. Παρακαλούμε για την κάλυψη.
Σημειώσεις προς συντάκτες:
Η ένταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο «Πολιτική Προστασία» στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, παράλληλα με την ενισχυμένη πρόνοια των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Ταμείων για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας αλλά και του κριτηρίου της προσβασιμότητας, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας, καινοτόμου περιόδου. Η νέα αυτή περίοδος χρήζει διασφάλισης της ανεμπόδιστης και ισότιμης άσκησης των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, σε καταστάσεις κρίσης που μπορεί να οφείλονται τόσο σε ακραία φυσικά φαινόμενα όσο και σε ανθρώπινες δραστηριότητες ή ακόμη και επιδημίες/πανδημίες. Αυτό ορίζεται άλλωστε και από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, όπου σύμφωνα με το άρθρο 11 τα Κράτη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την προστασία και ασφάλεια των ατόμων με αναπηρία σε έκτακτες ανθρωπιστικές καταστάσεις. Παράλληλα η πρόβλεψη του Γενικού Κανονισμού των Ευρωπαϊκών Ταμείων για την ανάπτυξη εταιρικής σχέσης και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης ενισχύει επίσης το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου.

Οι αρμοδιότητες των Δήμων για την πολιτική προστασία περιλαμβάνουν το συντονισμό και την επίβλεψη των δράσεων Πολιτικής Προστασίας σε ότι αφορά στην πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση, την αποκατάσταση εντός των ορίων του ΟΤΑ Α ́Βαθμού. Επιπροσθέτως, εισηγούνται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 63, ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).

Για την εγγραφή σας ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EWFkVmHmTJO_dYhPoLegGA

Περισσότερες πληροφορίες:
κα Σπυριδούλα Γεωργοπούλου, ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, τηλ. 210 9946924, email: [email protected]

Προηγούμενο άρθροΟ Κινηματογράφος Ηλύσια επιστρέφει δυναμικά με ένα πλούσιο πρόγραμμα
Επόμενο άρθροΒασίλης Κασαπίδης: “Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή ανοιχτά απο 18:30 εως 21:30 τα καταστήματα στην Αλεξανδρουπολη”