Με απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη και μετά από θετική εισήγηση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., εγκρίθηκε η σύναψη δανείου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την κατασκευή σφαγείου στις Φέρες.

Η σχετική απόφαση με αριθμό πρωτ. 1558/13.10.2015 και συνημμένη την με αριθμό πρωτ. 1958/05.10.2015 θετική εισήγηση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., κοινοποιήθηκε στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξ/πολης.

Υπενθυμίσουμε ότι το σχετικό αίτημα του Δήμου Αλεξ/πολης, είχε “παγώσει” εδώ και μήνες λόγω της οικονομικής κατάστασης στη χώρα μας. Υπογραμμίζουμε ότι πρόκειται για την πρώτη έγκριση που χορηγείται πανελλαδικά, μεταξύ πλήθους σχετικών αιτημάτων Δήμων στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η απόφαση μεταξύ άλλων αναφέρει: «…σε συνέχεια της θετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) την οποία κάνουμε αποδεκτή και την άμεση ανάγκη κατασκευής σφαγείου στις Φέρες για τους λόγους που περιγράφονται στο με αριθμό πρωτ. 122/25.09.2015 έγγραφο του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, εγκρίνεται η σύναψη δανείου ύψους 1.500.000 ευρώ από το Δήμο Αλεξανδρούπολης για την κατασκευή σφαγείου στις Φέρες».

 

Προηγούμενο άρθροΑναφορά στον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κάνει η ετήσια έκθεση θρησκευτικών ελευθεριών του State Department
Επόμενο άρθρο«ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ – ΑΥΤΟΨΗΛΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ»