Έγκριση τευχών δημοπράτησης για το δημοτικό σφαγείο στις Φέρες

Δημοσιεύτηκε στις: at 09:37
597 0

Δημοσιοποιούμε με το παρόν τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Μαρτίου 2019 που αφορά τον διαγωνισμό για την Κατασκευή του Δημοτικού Σφαγείου Φερών, μετά την αποπεράτωση των τευχών δημοπράτησης και τον πίνακα αντιστοιχιών.

Ευχαριστώ όσους ΔΕΝ με πίστεψαν και σέβομαι και εκτιμώ όσους περίμεναν πιστεύοντας σε εμένα και τους συνεργάτες μου.

Συνεχίζουμε!

 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

        ΠΡΟΣ:

 1. κ. Παντελίδη Γεώργιο
 2.   κ. Γερακόπουλο Χρήστο
 3. κ. Μπίκο Χρήστο
 4.   κ. Ουζουνίδη Γεώργιο
 5.   κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ
 6. κ. Τρέλλη Φανή
 7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο
 8.   κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1.Γραφείο Δημάρχου

 

 2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

Β)  

Γ)

 

 3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 . κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

 1.   κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης
 2. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης
 3. Εισηγητές των θεμάτων:   

      Σας καλούμε να προσέλθετε την  ΤΡΙΤΗ,   05.03.2019 και ώρα  18:30,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Αλεξανδρούπολης, (σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010), για συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα  της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

 • Έγκριση όρων διακήρυξης  του έργου  ‘’ Εγκατάσταση  Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες ‘’ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 

       Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.  

                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

  Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 05/03/2019  ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (7η), για συζήτηση και λήψη απόφασης  για το παρακάτω θέμα:

 

 1. Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία της παρ.1 του άρ.50 του ν.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης), για την υλοποίηση του έργου  «Εγκατάσταση  Δημοτικού Σφαγείου στις Φέρες» (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ. και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης

 

Σχετικά άρθρα

Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας μεταξύ Αλεξανδρούπολης – Δικαίων λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Δημοσιεύτηκε από: - 19 Ιανουαρίου 2016 0
Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρών που σημειώθηκαν  στο Νομό Έβρου, διεκόπησαν μέχρι νεοτέρας τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα…