Αναρτήθηκε στο Διαύγεια σήμερα 22/3/2016 στις 08:52 η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «Διαμόρφωση Χώρου Παραλίας στην Αλεξανδρούπολη» από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του www.pamemprosta.org, το συγκεκριμένο έργο είναι υποψήφιο (εφόσον το επιλέξει τελικά η δημοτική αρχή) για χρηματοδότηση από το μέτρο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που εκκρεμεί να ανοίξει από την Περιφέρεια ΑΜΘ.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, το έργο και οι εργασίες που θα εκτελεστούν, περιγράφονται ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Διαμόρφωση Χώρου Παραλίας στην Αλεξανδρούπολη», στον Δήμο Αλεξανδρούπολης του Ν. Έβρου, Περιφέρειας Α.Μ.-Θ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.-Θ. που προτείνεται από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του.

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1) Το έργο αφορά στην διαμόρφωση του χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη με τη διενέργεια εργασιών ομαλοποίησης του εδάφους καθώς και εργασίες αντικατάστασης παλαιών οικοδομικών υλικών συνολικής έκτασης 4,17 στρ. Θα διατηρηθούν αλλά και θα αναδιοργανωθούν οι υφιστάμενες χρήσεις, με την πρόβλεψη ζωνών:

 • για πεζούς (πεζοδρόμιο στη θέση του υφισταμένου χωρίς τη μεταβολή του πλάτους) με ράμπες πρόσβασης των αναπήρων. Κατά μήκος του πεζοδρομίου προβλέπεται λωρίδα για τυφλούς.
 • δημιουργείται ο διάδρομος περιπάτου μεταβλητού πάχους με επικάλυψη από συνθετικό ξύλο DECK περιμετρικά του τοίχου αντιστήριξης ( εκτός της ζώνη αιγιαλού)
 • οριοθετείται ο χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
 • δημιουργείται σύγχρονος χώρος για την παιδική χαρά εμβαδού περίπου 200,00 μ2
 • αναδιοργανώνεται ο χώρος του πλατώματος της «ΑΡΓΩ».

Σε όλη την έκταση δημιουργούνται ζώνες πρασίνου ( παρτέρια με φύτευση γκαζόν, μεταφύτευση παλιών και φύτευση καινούργιων δένδρων και θαμνών) με εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και αυτόματου ποτισμού.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

 • Χωματουργικά για εξομάλυνση του εδάφους με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον χώρο απόρριψης προϊόντων εκσκαφών
 • Καθαιρέσεις παλαιών κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου με την αποκατάσταση τους.
 • Δαπεδοστρώσεις με σύγχρονα οικοδομικά υλικά (βοτσαλόπλακες και συνθετικό ξύλο DECK,πλάκες ασφαλείας στον χώρο παιδικής χαράς) υλικά ανθεκτικά προς την αλμύρα της θάλασσας.
 • Εγκατάσταση δικτύου χαμηλού ηλεκτροφωτισμού και αυτόματου ποτίσματος
 • Εργασίες πρασίνου
 • Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού.

Αναλυτικά και ανά τμήμα, οι εργασίες διαμόρφωσης που θα γίνουν, περιγράφονται στα Κεφ.2.3 και 2.4 της ΜΠΕ.

=======

Από τη συζήτηση της ΜΠΕ για το έργο «Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη» στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 5/11/2014 (ΑΔΑ: 7ΝΔΟ7ΛΒ-7ΡΕ) και την εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου, κ. Πέτροβιτς, οι εργασίες που θα γίνουν στην περιοχή περιγράφονται ως εξής:

Εισηγούμενος το δέκατο έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης διάταξης ο Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το αριθμ. Πρωτ: Π-4303/ 19-08-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Εβρου, με το οποίο διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση του θέματος:

H Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί θετικά για το έργο: «Διαμόρφωση χώρου παραλίας στην Αλεξανδρούπολη» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

Ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση, το έργο κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2 (Συνολικό μήκος παρέμβασης στην ακτή 200≤Μ<1500) α/α 11 Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτης της τρίτης Ομάδας «Λιμενικά έργα», σύμφωνα με την απόφαση με Αρ. Πρωτ.: 1958 (ΦΕΚ 21/Β/13.01.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’209/2011).

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά στην διαμόρφωση του χώρου Παραλίας στην Αλεξανδρούπολη με τη διενέργεια εργασιών ομαλοποίησης του εδάφους καθώς και εργασίες αντικατάστασης παλαιών οικοδομικών υλικών συνολικής έκτασης 4,17 στρ.

Η έκταση προς διαμόρφωση καταλαμβάνει μόνο το νότιο τμήμα της παραλιακής ζώνης Αλεξανδρούπολης και περιορίζεται νότια με την καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και βόρεια με το κράσπεδο συνολικού μήκους 480,00μ. Συγκεκριμένα η έκταση αυτή βρίσκεται στην περιοχή Απολλωνιάδος, από το ύψος του Εθνικού Σταδίου στα δυτικά έως σχεδόν το ύψος της οδού Ρήγα Φεραίου στα ανατολικά όπου βρίσκεται το αναψυκτήριο «ΑΡΓΩ».

Οι εργασίες της μελέτης αφορούν στη δημιουργία αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων, αρχιτεκτονική τοπίου, έργα υποδομής, φυτοτεχνικές εργασίες, ζώνες πρασίνου (παρτέρια με φύτευση γκαζόν, μεταφύτευση παλαιών και φύτευση καινούργιων δένδρων και θάμνων).

Επίσης θα γίνουν χωματουργικές εργασίες για εξομάλυνση του εδάφους με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον χώρο απόρριψης προϊόντων εκσκαφών, καθαιρέσεις παλαιών κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου με την αποκατάσταση τους.

Δαπεδοστρώσεις με σύγχρονα οικοδομικά υλικά (βοτσαλόπλακες και συνθετικό ξύλο DECK, πλάκες ασφαλείας στον χώρο παιδικής χαράς) υλικά ανθεκτικά προς την αλμύρα της θάλασσας, εγκατάσταση δικτύου χαμηλού ηλεκτροφωτισμού και αυτόματου ποτίσματος, καθως προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού.

Σκοπός των έργων είναι η αναβάθμιση του ευρύτερου αστικού χώρου. Η περιοχή σήμερα, εμφανίζει μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος που χρήζει άμεσης παρέμβασης.

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η περιοχή των έργων χωρίζεται σε πέντε τμήματα, από το Εθνικό Στάδιο προς την «ΑΡΓΩ»

1.Τμήμα 1 (Α31 έως Α26).

Αποκατάσταση παλιών πλακών πεζοδρομίου πλάτους 2,80 μ. με βοτσαλόπλακες που διακόπτονται με λωρίδες από πλάκες Ελευθερούπολης ώστε το αποτέλεσμα να είναι αισθητικά αναβαθμισμένο αλλά και εναρμονισμένο με το υπόλοιπο τμήμα της παραλιακής ζώνης.

Δημιουργία ζώνης περιπάτου εκτός της γραμμής αιγιαλού με επικάλυψη συνθετικού ξύλου DECK μεταβλητού πλάτους, το οποίο διακόπτεται με στρόγγυλα παρτέρια με χαμηλό πράσινο και τοποθέτηση ξύλινων καθισμάτων Περιμετρικά του τοιχίου αντιστήριξης προβλέπεται η επίστρωση με βότσαλα Θάσου για την ομαλή απορροή και αποστράγγιση των ομβρίων.

2. Τμήμα 2 (Α26 έως Α25)

Αποκατάσταση παλιών πλακών πεζοδρομίου πλάτους 2,80μ με βοτσαλόπλακες που διακόπτονται με λωρίδες από πλάκες Ελευθερούπολης, μεταφύτευση δέντρων και φύτευση πρασίνου.

Δημιουργία ζώνης περιπάτου εκτός της γραμμής αιγιαλού με επικάλυψη συνθετικού ξύλου DECK που ενδείκνυται για χρήση σε παραλίες ακολουθώντας τη φυσική κλίση του εδάφους. Τοποθέτηση ξύλινων καθισμάτων.

3.Τμήμα 3 (Α25 έως Α19)

Αποκατάσταση παλιών πλακών πεζοδρομίου πλάτους 2,80μ με βοτσαλόπλακες που διακόπτονται με λωρίδες από πλάκες Ελευθερούπολης Στο χώρο αυτό θα διατηρηθεί η παιδική χαρά , θα οριοθετηθεί ο χώρος των τραπεζοκαθισμάτων με βοτσαλόπλακες ίδιου τύπου με το πεζοδρόμιο οι οποίες θα διακόπτονται με πλάκες Ελευθερούπολης.

Περιμετρικά του τοιχίου αντιστήριξης δημιουργείται μια ζώνη μεταβλητού πλάτους με επικάλυψη από βότσαλα Θάσου για την ομαλή απορροή και αποστράγγιση των ομβρίων.

4.Τμήμα 4 (Α19 έως Α16)

Αποκατάσταση παλιών πλακών πεζοδρομίου πλάτους 2,80μ με βοτσαλόπλακες που διακόπτονται με λωρίδες από πλάκες Ελευθερούπολης ώστε το αποτέλεσμα να είναι αισθητικά αναβαθμισμένο αλλά και εναρμονισμένο με το υπόλοιπο τμήμα της παραλιακής ζώνης.

5.Τμήμα 5 (Α16 έως Α7)

Δημιουργία κεντρικού σημείου στο πλάτωμα του δημοτικού αναψυκτηρίου «Αργώ» με επικάλυψη με συνθετικού ξύλου DECK έτσι ώστε να δημιουργείται ενιαίο αισθητικό σύνολο με τα υπόλοιπα τμήματα της παραλιακής ζώνης. Η επικάλυψη του υπόλοιπου τμήματος γίνεται με τα ίδια υλικά δαπεδοστρώσεων η οποία διακόπτεται από ζώνες πρασίνου.

Περιμετρικά του τοιχίου αντιστήριξης προβλέπεται η επίστρωση με βότσαλα Θάσου για την ομαλή απορροή και αποστράγγιση των ομβρίων.

Σε όλη τη ζώνη της λειτουργικής αποκατάστασης προβλέπεται εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση χαμηλού φωτισμού στη ζώνη περιπάτου καθώς και εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος.

 

πηγη www.pamemprosta.org

Προηγούμενο άρθροΑν. Δημοσχάκης: Διπλή κοινοβουλευτική ενέργεια αναφορικά με υποβάθμιση του Τελωνείου Ορεστιάδας
Επόμενο άρθροΔιαρροή λαδιών σε Λεωφ. Δημοκρατίας και 14η Μαΐου – Ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς