Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως  συμμετέχουν την ΤΕΤΑΡΤΗ  06-01-2021 και τις ώρες, από : 12:00 έως 14:00  στην Έκτακτη Συνεδρίαση (1η) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει  διά περιφοράς, σύμφωνα με:
  • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
  • τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,
  • τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  60249/22.09.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ. 20764/7-11-2020 και 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ.
 Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για  την ψήφο σας  (Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση παρόν), την ΤΕΤΑΡΤΗ  06-01-2021 και τις ώρες, από : 12:00 έως 14:00 στο email:  dimsim@alexpolis.gr, για τη  λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
  1. Ψήφισμα κατά της απόφασης του Υπουργείου  Μεταναστευτικής Πολιτικής για την επέκταση του ΚΥΤ Φυλακίου και την ενδεχόμενη δημιουργία νέας δομής υποδοχής παράτυπων μεταναστών (εισηγ. κ. Δήμαρχος).
Το ανωτέρω θέμα συζητείται, εκτάκτως, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο, άμεσα, να εκφράσει και να κοινοποιήσει σε εθνικό επίπεδο  την αντίθεσή του στην παραπάνω υπουργική απόφαση.

Σημειώνεται ότι:

  • Για τη  δια περιφοράς  συνεδρίαση, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των  2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.
και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος

Προηγούμενο άρθροΔειγματοληπτικοί έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου της covid-19 στον γενικό πληθυσμό στην πόλη της Ορεστιάδας
Επόμενο άρθροΓιάννης Ζαμπούκης: Είμαστε αρνητικοί στην ίδρυση νέου ΚΥΤ , στο Φυλάκιο