Προχωρούν οι διαδικασίες για την προώθηση του έργου «Οδική Σύνδεση της Εγνατίας Οδού με τον Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης)», ύψους 55 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά στην κατασκευή της ανατολικής περιφερειακής οδού της Αλεξανδρούπολης, του συνδετήριου κλάδου με το λιμάνι Αλεξανδρούπολης και του κόμβου σύνδεσης με τον κλάδο προς Εγνατία Οδό.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε στην έγκριση των μελετών-φακέλων-τευχών που συντάχθηκαν από την Υπηρεσία ΕΥ∆Ε ΚΣΣΥ µε την υποβοήθηση του Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο της σύβασης: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥ∆Ε-ΚΣΣΥ) στην επικαιροποίηση-συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και Τευχών Δημοπράτησης καθώς και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για την δημοπράτηση του έργου Οδική Σύνδεση της Εγνατίας Οδού µε τον Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης)».

Η έγκριση αφορά σε:

A. Επικαιροποιηµένο Φάκελο Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων

Β. Επικαιροποιηµένες-συµπληρωµένες Οριστικές Μελέτες Οδοποιίας, υδραυλικές µελέτες και µελέτες τεχνικών έργων.

Γ. Επικαιροποιηµένα-συµπληρωµένα Τεύχη ∆ηµοπράτησης.

Στην απόφαση μάλιστα αναφέρεται ότι  άμεση δημοπράτηση και η υλοποίηση του έργου είναι απολύτως αναγκαία για την ασφάλεια των χρηστών του εν λόγω οδικού δικτύου. Η οδική σύνδεση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης με την Εγνατία Οδό αποτελεί ένα από τα κυριότερα έργα για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, το οποίο πρόκειται να παραχωρηθεί σε ιδιώτες μέσω του διαγωνισμού που προωθεί το ΤΑΙΠΕΔ.

Το αντικείμενο του έργου «αφορά την κατασκευή της ανατολικής περιφερειακής οδού της Αλεξανδρούπολης, του συνδετήριου κλάδου με το λιμάνι Αλεξανδρούπολης και του κόμβου σύνδεσης με τον κλάδο προς Εγνατία Οδό. Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνονται τα μεγάλα και μικρά τεχνικά έργα (άνω διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης), οι εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης, οι εργασίες σήμανσης- ασφάλισης, οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού κόμβων, γεφυρών κ.λ.π., οι εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη και υδροσποράς τους και οι εργασίες Ο.Κ.Ω. (για τη μετατόπιση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας).

ΠΗΓΗ www.insider.gr

Προηγούμενο άρθρο“ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ–21”: Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση παθητικής αεράμυνας σε Θράκη και Αιγαίο
Επόμενο άρθροΟφειλές προς δήμους: Έως 31 Οκτωβρίου η αίτηση για τις 100 δόσεις