ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ   

ΤΟΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ

    Ακριβώς πριν από 20 χρόνια, Ιανουάριο του 2003, ο Νομάρχης Έβρου, μετά τη συνάντηση που είχε, εδώ στην Αλεξανδρούπολη, με το Δήμαρχο Μπουργκάς, για το θέμα του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς– Αλεξανδρούπολη, δήλωνε στα τοπικά ΜΜΕ : «θα δημιουργηθεί επιτροπή τεχνοκρατών που θα θέσει τους δικούς της όρους στις κατασκευάστριες εταιρείες ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια, να μη δημιουργηθούν προβλήματα και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι αρνητικών συνεπειών».  

   Και πράγματι, μετά από 5 χρόνια, Ιανουάριο του 2008, και αφού είχε γίνει η Διακρατική Συμφωνία για τον αγωγό νόμος (Ν.3558/2007) με Απόφαση του Νομάρχη Έβρου συγκροτήθηκε για πρώτη φορά Επιτροπή για τον αγωγό.

    Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες. Αναλυτικά :

  • Επιτροπή  Διαβούλευσης 

   Συγκροτήθηκε με την 159/29-01-2008 Απόφαση Νομάρχη Έβρου, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ΠΔ 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». Ήταν 10μελης, αποτελούμενη από θεσμικούς φορείς με σκοπό τη διαβούλευση με τους εκπροσώπους της Διεθνούς Εταιρείες του έργου από την περίοδο κατασκευής του μέχρι και κατά την λειτουργία του. 

  • Επιστημονική  Επιτροπή 

      Συγκροτήθηκε με τις αριθ. 102/2008 και 27/2009 Αποφάσεις Δ.Σ Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τα άρθρα 77,79 και 101 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Ήταν 11μελης, αποτελούμενη από επιστήμονες της τοπικής κοινωνίας που είχαν εξ επαγγέλματος σχέση με το έργο με σκοπός τη γνωμοδότηση προς το  Δ.Σ το οποίο και θα αποφάσιζε για την αποδοχή ή μη των γνωμοδοτήσεων της.

  • Επιτροπή  Φορέων 

   Συγκροτήθηκε με την αριθ. 589/29-06-2009 Απόφαση Νομάρχη Έβρου (ΦΕΚ  284 ΥΟΔΔ/1-7-2009), ήταν 10μελης με πρόεδρο το Νομάρχη Έβρου και δυο αντιπροέδρους (τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και τον πρόεδρο ΤΕΔΚ Έβρου), αποτελούμενη από θεσμικούς φορείς και σκοπός της ήταν η έκφραση γνώμης σε όλα τα σχετικά με τον αγωγό. Ο πρόεδρος και οι δυο αντιπρόεδροι θα είχαν επικοινωνία με στους εκπροσώπους της Διεθνούς Εταιρείας του έργου, εκπροσωπώντας την τοπική κοινωνία.

   Η συγκρότηση της επιτροπής αυτής προβλεπόταν από το άρθρο 35 του Ν 3534/2009 (ΦΕΚ 8 Α/28-01-2009) ενώ οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της, τους οικονομικούς πόρους της, κλπ καθορίζονταν από την ΚΥΑ  Δ16/Φ.7.3Α/12306/850/4-6-2009 (ΦΕΚ 1129 Β/10-6-2009)

  • Επιτροπή  Διαπραγμάτευσης

   Η Επιτροπή αυτή προβλεπόταν να συγκροτηθεί με ΚΥΑ σύμφωνα με το άρθρο 1 της αριθ. 11/2008 Πράξης Υπουργικού Συμβούλιου (ΦΕΚ 184 Α/3-9-2008) και του άρθρου 4 του Ν. 3558/2007 (ΦΕΚ 101 Α/14-5-2007) και θα αποτελείτο από εκπροσώπους Υπουργείων, αλλά θα μπορούσαν να κληθούν και οι Νομάρχης Έβρου, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και Πρόεδρος ΤΕΔΚ Έβρου.  

  • Επιτροπή  Παρακολούθησης

     Η Επιτροπή αυτή προβλεπόταν να συγκροτηθεί με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθ. 11/2008 Πράξης Υπουργικού Συμβούλιου (ΦΕΚ184 Α/3-9-2008). Ήταν 11μελης, αποτελούμενη από εκπροσώπους εννέα (9) Υπουργείων (Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Μεταφορών, Ναυτιλίας)  καθώς και από το Διπλωματικό γραφείο του Πρωθυπουργού με σκοπό την αντιμετώπιση των τυχόν ζητημάτων που θα προκύπτουν.  

  • Επιτροπή  Υλοποίησης

    Και ενώ η υλοποίηση του έργου από το 2011 είχε ακυρωθεί στις 26 Νοεμβρίου 2012, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 536 Ο.Δ) και η αριθ. 1662/25-10-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με θέμα: «Συγκρότηση της Επιτροπής για την υλοποίηση του έργου Αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη».

                                                        ***   

      Σήμερα, Ιανουάριος 2023, εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς πως θυμήθηκα το θέμα των επιτροπών του αγωγού είκοσι (20) χρόνια μετά. 

   Απλά μου το θυμίζει η πρόσφατη αναβίωση του έργου σε συνδυασμό με το ότι ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του πλωτού Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (Floating Storage and Regasification Unit FSRU)  του «Α.Σ.Φ.Α  Αλεξανδρούπολης» και από τον πρωθυπουργό, εξαγγέλθηκε η κατασκευή και δεύτερου σταθμού, του  «Α.Σ.Φ.Α  Θράκης».  

   Και όλα αυτά, στην ίδια θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ανοιχτά  του  λιμενίσκου της  Μάκρης. 

   Αναμφισβήτητα και τα τρία αυτά έργα, είναι έργα τεράστιας γεωπολιτικής, εθνικής, αλλά και διεθνούς περιβαλλοντικής και οικονομικής σημασίας.

    Όμως, πρωτίστως αφορούν την πόλη μας. Και αν τότε, μόνο για τον σχεδιαζόμενο αγωγό Μπουργκάς– Αλεξανδρούπολη είχε γίνει νομοθετική κοσμογονία με πλήθος Επιτρόπων, σήμερα για τρία έργα δεν θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχει συγκροτηθεί τουλάχιστον μια επιτροπή όπως την προβλέπει ο «Καλλικράτης» από το 2010 ;   

                                           Αλεξανδρούπολη    Ιανουάριος  2023

                                              ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

                                                    Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)

Προηγούμενο άρθροΣενάρια πολέμου με την Ελλάδα κάνει Τούρκος αναλυτής – Δείχνει χερσαίο στόχο την Αλεξανδρούπολη
Επόμενο άρθροΒασιλική Καλαμάρη: “Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης… Θα χαθούν 800 χιλ ευρώ για το 4ο ΕΠΑΛ”