Αμφιδρόμηση της οδού 28ης Οκτωβρίου στις Φέρες

Δημοσιεύτηκε στις: at 10:26
470 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                        

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

Γραφείο Αντιδημάρχου Φερών

Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1

Τ.Κ. 68500 Φέρες

Τηλ. 2555350093

Fax 2555350050

                                                                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 88/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης και την υπ. αριθμ. 2349/27-07-2018  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, επέρχονται οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη των Φερών:

  1. Αμφιδρόμηση της οδού 28ης Οκτωβρίου από τη συμβολή της με την οδό 50ου Συντάγματος ως και την συμβολή της με την οδό Αγίας Παρασκευής.
  2. Απαγόρευση  στάθμευσης  στην  μία πλευρά  της οδού 28ης Οκτωβρίου όπου τοποθετήθηκε ανάλογη σήμανση .

 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα ισχύουν από την Παρασκευή 19-4-2019 και ώρα 09:00.

Ο Αντιδήμαρχος Φερών & Πρωτογενούς Τομέα

Γκότσης Νικόλαος

Σχετικά άρθρα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση τoυ έργου: «Κατασκευή οχετών στις περιοχές του Άβαντα και της Κίρκης»

Δημοσιεύτηκε από: - 12 Οκτωβρίου 2020 0
Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την…