ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη 12-10-2020

Αρίθμ. Πρωτ.:6129

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 21η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 21 η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2020,που θα διεξαχθεί στις 16-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την από 11-3-2020 ΠΝΠ ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνιού covid-19  και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και την αρ.πρωτ.:18318/13-3-2020 (ΑΔΑ):9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ:1ο  « Περί αναγόρευσης του Πρωθυπουργού της Ελλάδος  σε επίτιμο Δημότη  Σαμοθράκης» .

ΘΕΜΑ:2ο  «Περί συγκρότησης  επιτροπών παραλαβής προμηθειών».

ΘΕΜΑ:3ο  «Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών».

ΘΕΜΑ:4ο  «Περί έγκρισης εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020».

ΘΕΜΑ:5Ο   «Περί συγκρότησης επιτροπής για διαδικασία χαρακτηρισμού παραλιών ως πολυσύχναστων στο Δήμο Σαμοθράκης ».

ΘΕΜΑ:6ο  «Περί  έγκρισης εγγραφής παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό».

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Προηγούμενο άρθροΠέντε νέα κρούσματα κορωνοϊού στη Θάσο… φόβοι για εστία μετάδοσης σε σχολεία
Επόμενο άρθροΓιάννης Ναϊτίδης: “Εμείς φτιάχνουμε… Αυτοί βανδαλίζουν…”