Αλεξανδρούπολη  07/12/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το Λύκειο Φερών

Επί της  απάντησης με το υπ αριθ. πρωτ. 206085/Φ1 ΕΞ – 190366 έγγραφο του υπουργού παιδείας επαγόμεθα τα κάτωθι:

  1. 1. Με το υπ. αρ. πρωτ. ΕΓ.Δ1/Τ1.3/4634 από 31/03/2016 (συν.1), οι “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” δηλώσαν μεταξύ άλλων ότι ……”η τεχνική μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης του οποίου θα συνταχθούν από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, με μέριμνα του οποίου (ΟΣΚ) θα γίνει και η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ”.

Επομένως, τόσο η μελέτη όσο και η ένταξη του έργου αφορά αποκλειστικά τον ΟΣΚ, ενέργειες που είχανε δεσμευτεί και από το έτος 2013 με το από 14/3/2013 έγγραφό τους (συν.2)

  1. 2. Ένα από τα απαιτούμενα, τόσο για την εκπόνηση της μελέτης όσο και για την ένταξη του έργου σε ΕΣΠΑ είναι και η εκπόνηση και έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 133751/ΣΤ1 από 29/10/2009 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (συν.3) σύμφωνα με το οποίο …..το κτιριολογικό πρόγραμμα είναι δεσμευτικό κυρίως ως προς τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα ανά χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα όρια αυτά μπορούν να προσαυξηθούν υπέρμετρα”

Επομένως ο συντάξας την μελέτη είναι αυτός που γνωρίζοντας τα ελάχιστα τετραγωνικά ανά χώρο σύμφωνα με τα τυποποιημένα πρότυπα του Υπουργείου Παιδείας (συν.4 & 5), δηλώνει στην αντίστοιχη στήλη “Συνολικό Εμβαδό” τα πραγματοποιούμενα τετραγωνικά των χώρων της συντάξασας μελέτης.

Ως εκ τούτου ο Δήμος Αλεξ/πολης είναι αδύνατο να γνωρίζει  τα πραγματοποιηθέντα τετραγωνικά ανά χώρο του Λυκείου αφού η μελέτη συντάσσεται από τον ΟΣΚ, όπως έχει δηλωθεί στα παραπάνω συνημμένα (1 & 2).

Επιπλέον μετά τρίμηνο περίπου ( και αφού αναμείχθηκαν και παρενέβησαν διάφοροι παράγοντες της κεντρικής και τοπικής κοινωνίας με αποτέλεσμα έκπληκτοι οι υπάλληλοι της εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου να προσπαθούν να διαπιστώσουν «τι κρύβεται» πίσω από αυτό το ενδιαφέρον), λάβαμε επιτέλους την πολυπόθητη τροποποίηση με το υπ’ αριθμ. 8487/12-12-2016  έγγραφο της εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου, απαραίτητη για την συνέχιση της μελέτης, από τις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΑΕ»   (ΟΣΚ).

Επισυνάπτουμε και δημοσιοποιούμε τα κάτωθι έγγραφα, διασαφηνίζοντας  ταυτόχρονα ότι η ροή για τη συμπλήρωση του φακέλου του Λυκείου Φερών και την ένταξή του στην χρηματοδότηση λαμβάνει χώρα νομότυπα και χωρίς καθυστέρηση με δεδομένο ότι το κτιριολογικό δεν καθυστερεί τη συνεχιζόμενη  κατάρτιση της μελέτης.

Βαδίζουμε σχεδιασμένα, με αγωνία, χωρίς λάθη.

Προηγούμενο άρθροΜεταφορά του γραφείου πιστοποιητικών στην Παλιά Δημαρχεία Αλεξανδρούπολης
Επόμενο άρθροΑντώνης Βαμβακερός: “Θα δοθεί παράταση μέχρι να έρθουν όλοι οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ και να παραλάβουν τα προϊόντα τους”