ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Έλεγχος κτιρίων στην περιοχή της Μάκρης που επλήγησαν από την χαλαζόπτωση της 10ης Ιουλίου 2019

Δημοσιεύτηκε στις: at 23:44
146 0

Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ΄αριθ.: οικ. 6632/Α325/1-9-2020 (ΦΕΚ 3834/τ. β΄/9-9-2020) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρακαλούνται οι δημότες της περιοχής Μάκρης, που επιθυμούν τον έλεγχο των κτιρίων τους από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου, τα οποία επλήγησαν από την χαλαζόπτωση της 10ης Ιουλίου 2019, να προσέλθουν στην Κοινότητα Μάκρης ή στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στην οδό: Δ. Σολωμού 26, για να προμηθευτούν τις εν λόγω αιτήσεις. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν από τους ενδιαφερόμενους προς την αρμόδια επιτροπή το αργότερο ως τις 8-12-2020 (ημερομηνία ταχυδρομείου) στη Θεσσαλονίκη και στη διεύθυνση:

 

Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών 

Καταστροφών Βορείου Ελλάδος

Ναυαρίνου 28

55131 Καλαμαριά

Πληροφορίες: Μαριάνθη Μαύρου, Κοινότητα Μάκρης, 2551071185

Σχετικά άρθρα