Ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα για τις πληττόμενες επιχειρήσεις  που αφορά την χορήγηση δανείου για κεφάλαιο κίνησης, με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση και  μακρόχρονη υποστήριξη της χρηματοδοτικής ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία του CoViD-19.

Το επιτόκιο των δανείων αυτών, επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια από τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ενώ το βασικό κριτήριο για την λήψη της επιδότησης επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας για τα δυο πρώτα χρόνια.

Το ύψος κάθε δανείου διαμορφώνεται ως εξής:

  • Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης, ή
  • Έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους
  • Για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, χρηματοδοτείται με επιδοτούμενο επιτόκιο, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Σε κάθε περίπτωση, όπου τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Η διάρκεια κάθε δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου.

Επιπλέον ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες, όπου κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.  

Το επιτόκιο για τα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει η κάθε τράπεζα, στη χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης, καθορίζεται από την τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της δράσης.

Το συνολικό επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη), όπου παραμένει σταθερό για την περίοδο αυτή.

Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη, επιδοτείται κατά 100% από πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Ωστόσο, δεν επιδοτείται και η εισφορά Ν. 128/75 καθώς και ενδεχόμενοι τόκοι υπερημερίας.

Κατά την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει:

Η κάθε επιχείρηση, να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και να ακολουθήσει την εξής διαδικασία :

Υποβάλλεται αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr.

Στο αίτημα επιλέγεται η τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.

Στη συνέχεια, η επιχείρηση υποβάλλει στην τράπεζα επιμέρους δικαιολογητικά που αφορούν τα αποτελέσματά της από τις προηγούμενες χρήσεις/ Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος των λογιστικών βιβλίων της (απλογραφικά-διπλογραφικά)

Αποτελεί βασική προϋπόθεση για κάθε επιχείρηση που λαμβάνει την επιδότηση επιτοκίου να διατηρήσει για την περίοδο της επιδότησης τον ίδιο  αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19 Μαρτίου 2020 βάσει των στοιχείων του Ο.Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ.

Ο έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων που απασχολούσε στις 19 Μαρτίου 2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, θα πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, στις 31 Ιανουάριου για τα έτη 2021 και 2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες επί του προγράμματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tepix.covid@etean.com.gr και στο τηλ. 210 7450400, καθώς και στις συνεργαζόμενες Τράπεζες : Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Χανίων, Συν. Τράπεζα Ηπείρου, Συν. Τράπεζα Θεσσαλίας, Συν. Τράπεζα Καρδίτσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

Προηγούμενο άρθροΔΠΘ: Χρήσιμο υλικό για τις ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19
Επόμενο άρθροΔιαβεβαίωση Χρυσοχοϊδη προς Πέτροβιτς: οι εξετάσεις των 400 επιτυχόντων νέων συνοριοφυλάκων θα διεξαχθούν , στην Αλεξανδρούπολη