ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Με αριθμό 1461
Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
  2. Την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69239/29-10-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4777/Β΄/29-10-2020) ¨Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4709).΄
  3. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4829/Β΄/2-11-2020) ¨ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19¨
  4. Την ύπαρξη επιβεβαιωμένων αλλά και ύποπτων κρουσμάτων COVID-19 μεταξύ των δημοτών μας
  5. Την ανάγκη προστασίας των δημοτών αλλά και περιορισμού της διασποράς του COVID-19,σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
  6. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας

Αποφασίζουμε

Την αναστολή λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης καθώς και όλων των προγραμματισμένων σε αυτή δραστηριοτήτων, από σήμερα μέχρι και την έκδοση νεότερων διατάξεων ή την ύπαρξη δεδομένων που θα επιτρέπουν τη λειτουργία αυτών, προκειμένου να συμβάλλουμε στις προσπάθειες εξάλειψης του κινδύνου διασποράς του COVID -19 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ

Προηγούμενο άρθροΠαρουσίαση ηλεκτρονικού παιχνιδιού για την τοπική μας ιστορία από μαθητική ομάδα του 3ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης
Επόμενο άρθροΣυνάντηση εθιμοτυπίας με την Πρέσβειρα της Σλοβακίας στην Αθήνα Iveta Hricova είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτριος Πέτροβιτς