Ανοίγουν οι αιτήσεις τουριστικών επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις εποχικά εργαζόμενων

Δημοσιεύτηκε στις: at 17:00
41 0

Ανοίγουν από αύριο Τετάρτη 14 Ιουλίου οι αιτήσεις για επιχειρήσεις – εργοδότες σε τουρισμό και εστίαση που επιθυμούν να προσλάβουν νέο προσωπικό.

Πρόκειται για νέες προσλήψεις εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, υποβάλλοντας αιτήσεις –υπεύθυνες δηλώσεις στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων από αύριο και μετά τις 18.00.

Ποιους εργαζόμενους αφορούν οι προσλήψεις

Οι ανωτέρω προσλήψεις αφορούν εργαζόμενους, οι οποίοι:

  • Επιδοτήθηκαν το 2019 και 2020 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός (1) μήνα και έως και έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Στην αίτηση οι επιχειρήσεις-εργοδότες δηλώνουν ότι οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα είναι εποχικά απασχολούμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

Η διαδικασία ένταξης

Ύστερα από την έγκριση της αίτησης και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης τους, οι επιχειρήσεις – εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας προχωρούν:

  • Στη σύναψη σύμβασης εργασίας.
  • Στην πρόσληψη του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. Εκεί δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή τους στο παρόν πρόγραμμα.

Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία, λογίζεται ως μη γενόμενη.

Στην αίτηση αυτή οι επιχειρήσεις-εργοδότες δηλώνουν, ότι οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα είναι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης με προηγούμενη πρόσληψη.

ΠΗΓΗ: www.tourismtoday.gr

Σχετικά άρθρα

Με 89 εκατ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία η ΠΑΜΘ κατατάσσεται στις τρεις πρώτες Περιφέρειες της χώρας, μαζί με την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, στη διάθεση των περισσότερων πόρων για την υγεία

Δημοσιεύτηκε από: - 18 Μαΐου 2020 0
Στα 89 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι πόροι που έχει ήδη διαθέσει και δεσμεύσει η Διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ για την…