– Αντιδημαρχία «Ενέργειας & Φυσικών Πόρων» του Δήμου Αλεξανδρούπολης . . . απλά ΤΕΛΟΣ

«Δημιουργήθηκε» το 2011 από τον Δήμαρχο Ευάγγελο Λαμπάκη και ασχολήθηκε μέσω του Αντιδημάρχου του με την Δημοτική «Εξοικονόμηση ενέργειας», την χρήση Δημοτικών «Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», την ενεργειακή εξωστρέφεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Ελληνικά προγράμματα ενέργειας, την συμμετοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ενέργειας, την μελέτη & εκμετάλλευση των τοπικών ενεργειακών πόρων, Συστήματα Δημοτικών Τηλεθερμάνσεων για τους κατοίκους, τη συμμετοχή-διεκδίκηση & παρακολούθηση-ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για Εθνικά ή ιδιωτικά ενεργειακά θέματα που υλοποιούνται στην περιοχή μας …κ.α

– Από το 2019 ως το 2023 υπολειτούργησε, και στην ουσία υπήρχε μόνο ως «τίτλος».

– Δυστυχώς πλέον ”Δεν υπάρχει” Αντιδημαρχία «Ενέργειας & Φυσικών Πόρων» του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τί κι αν ζούμε σε «Ενεργειακά πολύ σημαντικούς & δύσκολους καιρούς».

– Παρακάτω «κάποια από τα έργα» της εν λόγω Αντιδημαρχίας που πλέον (κάποιοι έκριναν) ότι ΔΕΝ χρειάζεται στον τόπο μας …

-*- Ενεργειακά έργα του Δήμου Αλεξανδρούπολης που ολοκληρώσαμε ως το 2019

• Αντικατάσταση του ενεργοβόρου δημοτικού φωτισμού του συνόλου του δήμου με νέας τεχνολογίας χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης φωτισμό LED (3.330.000 Ευρώ).

Σημείωση*** – Ακόμη και σήμερα 2024 η Δημοτική αρχή τοποθετεί όπου χρειάζεται τους λαμπτήρες που αφήσαμε (δεν χρειάστηκε να αγοράσει νέους στη θητεία της).

• Κατασκευή νέας Γεωθερμικής γεώτρησης στο Γεωθερμικό πεδίο στην περιοχή Αετοχώριου. (150.000 Ευρώ)

• Χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας από ΡΑΕ & ΥΠΕΝ προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για το γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας Άνθειας- Αρίστηνου.

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, 10 kw στο Δημοτικό σχολείο Χιλής, 10 kw στις Δημοτικές υπηρεσίες Τραϊανούπολης, 10 kw στον β’ παιδικό Φερών.

• Έναρξη Ηλεκτροκίνησης με δύο(2) ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.

• Στο Β’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης εγκαταστάθηκε πλήρες ηλιακό θερμικό σύστημα θέρμανσης και ΖΝΧ.

• Στον Α’ παιδικό σταθμό Αλεξανδρούπολης εγκαταστάθηκε σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων για θέρμανση και ΖΝΧ.

• Στον Β’ παιδικό σταθμό Αλεξανδρούπολης εγκαταστάθηκε φωτοβολαταϊκο σύστημα ιδιοκατανάλωσης 5 kwp, καθώς και σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα νερού για θέρμανση και ΖΝΧ.

• Στον Ζ’ παιδικό σταθμό Αλεξανδρούπολης εγκαταστάθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 12,5 Kwp και σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα νερού για θέρμανση και ΖΝΧ.

• Στον Β’ Παιδικό σταθμό Φερών εγκαταστάθηκε σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων για θέρμανση και ΖΝΧ.

• Στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο, εγκαταστάθηκε φωτοβολταϊκο σύστημα τροφοδοσίας σταθμού φόρτισης 5 kwp και σύστημα λέβητα καυστήρα βιομάζας ισχύος για θέρμανση.

• Στο Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Άγιος Κυπριανός», εγκαταστάθηκε Ηλιακό σύστημα ΖΝΧ, σύστημα λέβητα καυστήρα βιομάζας για θέρμανση και ΖΝΧ και φωτοβολταϊκο σύστημα ιδιοκατανάλωσης 5 kwp.

• Στο Α’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης, εγκαταστάθηκε σύστημα λέβητα –καυστήρα βιομάζας ισχύος για θέρμανση.

-**- Ενεργειακά έργα του Δήμου Αλεξανδρούπολης που αφήσαμε το 2019 σε εξέλιξη (έχουμε 2024 αλλά δυστυχώς δεν προχώρησαν από την Δημοτική αρχή που ολοκλήρωσε κι ανανέωσε την θητεία της)

• Αστική και αγροβιοτεχνική Τηλεθέρμανση με αξιοποίηση τμήματος του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Αριστήνου-Άνθειας σε τρείς Αγροτικές περιοχές και θέρμανση σε είκοσι δυο(22) κτήρια Δημοσίου χαρακτήρα, συμπεριλαμβάνετε & το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης στο Αρίστηνο. (6.500.000 Ευρώ)

• Γεωθερμική Τηλεθέρμανση για οικιακή χρήση των οικισμών της δημοτικής ενότητας Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Αρίστηνο, Άνθεια, Δωρικό. Αετοχώρι, Λουτρά και της Αγνάντιας (της Δημοτικής ενότητας Αλεξανδρούπολης). (10.000.000 Ευρώ)

• Κατασκευή συστήματος Τηλεθέρμανσης Φερών, Γεμιστής, Πέπλου, Βρυσούλας, Αρδανίου, Κήπων, Καβησού, με αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμικής ενέργειας του σταθμού συμπίεσης του αγωγού TAP. (32.000.000 Ευρώ)

• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ(1.370.000 Ευρώ) και ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΜΠΟΥΤΖΗΣ με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.

• Μονάδα παραγωγής pellets με χρήση γεωθερμικής ενέργειας και αντικατάσταση τους λέβητες πετρελαίου σε Δημοτικά & Σχολικά κτήρια. (2.200.000 Ευρώ)

• Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Αλεξανδρούπολης, Δήμου Σαμοθράκης, Οργανισμού Λιμένα, Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης.

• Σε εξέλιξη Horizon 2020, Πρόγραμμα Ενεργειακό στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μαΐστρου (με KAΠE)

-***- Σε προετοιμασία Ενεργειακά έργα Δήμου Αλεξανδρούπολης (που είχε η παράταξη μας και προτείναμε, τα καταθέσαμε από το 2019 να συνεχιστούν, αλλά η Δημοτική αρχή δεν τα υιοθέτησε).

• Συνεργασία με τη ΔΕΥΑΑ για εφαρμογή μεθόδων ξήρανσης της λυματολάσπης με αξιοποίηση των γεωθερμικών ρευστών.

• Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ηλεκτροπαραγωγής (ORC) από γεωθερμικά ρευστά με θερμοκρασία 90-95° ιδιοκατανάλωσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Φωτοβολταϊκών πάρκων σε σύνδεση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού ιδιοκατανάλωσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Αιολικής ενέργειας σε αγροκτήματα του Δήμου ιδιοκατανάλωσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

• Παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (τηλεθέρμανση οικισμού) με χρήση βιομάζας στον οικισμό της Νίψας μέσω Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου & κατοίκων.

• Δεύτερη(2) Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Αλεξανδρούπολης με την συμμετοχή των Νομικών της προσώπων.

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την Δημοτική Τηλεθέρμανση του σταθμού συμπίεσης του αγωγού TAP ιδιοκατανάλωσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

• Επικαιροποίηση στρατηγικού σχεδιασμού για την Ενέργεια και το Κλίμα μέχρι το 2050 σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων

• Δημοτικός στόλος οχημάτων κίνησης και έργου, ηλεκτροκίνησης και φυσικού αερίου.

• Κατασκευή νέων γεωτρήσεων παραγωγής και δικτύων μεταφοράς αποκλειστικά για υποστήριξη μεγάλων θερμοκηπιακών μονάδων κηπευτικών.

• Υποστήριξη και πιθανή συμμετοχή στην έρευνα και αξιοποίηση των κοιτασμάτων «Γεωθερμία μέσης και υψηλής ενθαλπίας» του ΥΠΕΝ.

• Ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολικών & δημοτικών κτηριακών υποδομών του Δήμου Αλεξανδρούπολης για μετατροπή του σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

• Ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου

. . . «Καληνύχτα, Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα»

Προηγούμενο άρθροΤον Ιανουάριο η προκήρυξη για τη Δημοτική Αστυνομία – Πώς κατανέμονται οι θέσεις στον Νομό Έβρου
Επόμενο άρθρο«Χριστούγεννα προδιαγραφών Πολιτικής Ορθότητος άνευ Θεού και Αληθείας»