Γραπτή Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας και Δικαιοσύνης κατέθεσε σήμερα (07/06) ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αν. Δημοσχάκης και τη συνυπέγραψαν ο Βουλευτής Καβάλας, Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Βουλευτής Δράμας, Δημήτρης Κυριαζίδης σχετικά με τη στοχοποίηση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης μετά τους συνεχόμενους επιλεκτικούς ελέγχους, κατόπιν σχετικής εντολής του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημοσίας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) κου Δημοσθένη Κασσαβέτη.

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση το πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. χαρακτηρίζεται επιβαρυντικό για τον Πρύτανη κ. Αθανάσιο Καραμπίνη σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία του 2007 που αφορούσε ανάθεση υπηρεσιών σίτισης για τους φοιτητές του Δ.Π.Θ.,  μολονότι οι έρευνες των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίων υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση.

Ο Υπουργός Παιδείας υιοθέτησε επιλεκτικά αυτό το πόρισμα και άσκησε πειθαρχική δίωξη στον Πρύτανη  και σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ του εισηγούνται ή σχεδιάζει να επιβάλλει την ανώτατη διοικητική ποινή της διαθεσιμότητας τιμωρώντας έτσι το Πανεπιστήμιο και τη Θράκη.

Επίσης, δεν έλαβε υπόψη του ορισμένες παραμέτρους όπως το γεγονός ότι ο κ. Κασαβέτης, που πίεζε γι’ αυτούς τους ελέγχους, τυγχάνει Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ιδίου Πανεπιστημίου και ύστερα από ανώνυμη καταγγελία διενεργήθηκε εις βάρος του Ε.Δ.Ε. για σοβαρά παραπτώματα που ενδεχομένως είχε διαπράξει αναφορικά με τη μη ορθή εκτέλεση των ακαδημαϊκών – καθηγητικών του υποχρεώσεων.

Γι’ αυτό το λόγο θα έπρεπε να εξαιρεθεί ο κ. Κασαβέτης κατά το στάδιο ανάθεσης στους εκάστοτε εντεταλμένους επιθεωρητές των σχετικών εντολών διερεύνησης.

Οι Βουλευτές ρωτάνε, μεταξύ άλλων, τον Υπουργό Παιδείας για ποιο λόγο υιοθέτησε άκριτα το πόρισμα, χωρίς να λάβει υπόψη του την έκθεση ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης  Δημοσιονομικών Ελέγχων αλλά και τις αποφάσεις των αρμοδίων δικαστικών – εισαγγελικών και δημοσιονομικών Αρχών;

Επίσης, τον ρωτάνε για ποιο λόγο σε σειρά ζητημάτων που αφορούν το Δ.Π.Θ. δεν το υπερασπίζεται και προβαίνει σε πολιτικές πράξεις που είναι αντίθετες με το λαϊκό αίσθημα της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και με την πρόοδο και την ανάπτυξή του Πανεπιστημίου;

Παράλληλα, ρωτάνε τον Υπουργό Δικαιοσύνης αν γνωρίζει ότι ο κ. Κασσαβέτης, με εντολή του οποίου έγιναν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι, έχει παραπεμφθεί στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου για σοβαρά αδικήματα, όπως είσπραξης διδάκτρων χωρίς να διδάξει (397.800 ευρώ) και ποιες είναι σχετικές οι ενέργειές του;

Αναλυτικά η γραπτή Ερώτηση:

Στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης εξαιτίας των συνεχιζόμενων ελέγχων επί μια διετία αναφορικά με διαγωνιστικές διαδικασίες σίτισης, κατόπιν σχετικής εντολής του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημοσίας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) κου Δημοσθένη Κασσαβέτη.

Το πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. χαρακτηρίζεται επιβαρυντικό για τον Πρύτανη κ. Αθανάσιο Καραμπίνη σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία του 2007 που αφορούσε ανάθεση υπηρεσιών σίτισης για τους φοιτητές του Δ.Π.Θ.,  μολονότι οι έρευνες των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίων υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση.

Επίσης, η εμμονή αυτή πλήττει και εν γένει το κύρος του Πανεπιστημίου, που αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης και προόδου για τη Θράκη.

Το συγκεκριμένο πόρισμα το υιοθέτησε επιλεκτικά ο Υπουργός Παιδείας, ασκώντας πειθαρχική δίωξη εις βάρος του Πρύτανη, παραβλέποντας ορισμένες σημαντικές παραμέτρους. Όπως το γεγονός ότι η πίεση για συνεχόμενους ελέγχους προς το Δ.Π.Θ. προέρχονταν από τον κ. Κασσαβέτη, ο οποίος τυγχάνει Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Τμήματος Νομικής του ιδίου Πανεπιστημίου και ύστερα από ανώνυμη καταγγελία διενεργήθηκε εις βάρος του Ε.Δ.Ε. για σοβαρά παραπτώματα που ενδεχομένως είχε διαπράξει αναφορικά με τη μη ορθή εκτέλεση των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων.

Το αποτέλεσμα αυτής της Ε.Δ.Ε.  ήταν η παραπομπή του στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του Δ.Ε.Π. με το ερώτημα της απόλυσης  για σοβαρά αδικήματα και της απαίτησης για επιστροφή του ποσού των 397.800 ευρώ, καθόσον έλαβε δίδακτρα χωρίς να διδάξει!  Γι’ ευνόητους λόγους, ο κ. Κασσαβέτης θα έπρεπε να εξαιρεθεί κατά το στάδιο ανάθεσης στους εκάστοτε εντεταλμένους επιθεωρητές των σχετικών εντολών διερεύνησης.

Άλλωστε, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ότι το συγκεκριμένο πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. έρχεται σε ευθεία αντίθεση όχι  μόνο με τις διαπιστώσεις της έκθεσης ελέγχου της καθ’ ύλη αρμόδιας  Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, αλλά και με τις αμετάκλητες απαλλακτικές αποφάσεις των αρμοδίων δικαστικών και δημοσιονομικών φορέων (Ελεγκτικό Συνέδριο, Εισαγγελίες Πρωτοδικών και Εφετών Θράκης) για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που αφορά τον Πρύτανη και το Πανεπιστήμιο Γενικά.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε:

  1. Για ποιο λόγο ο Υπουργός Παιδείας δεν έλαβε υπόψη του την έκθεση ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων αλλά και τις αποφάσεις των αρμοδίων δικαστικών και δημοσιονομικών φορέων, πριν υιοθετήσει άκριτα το πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εις βάρος του Πρύτανη του ΔΠΘ;
  2. Γιατί ο Υπουργός Παιδείας δεν έχει δείξει την ίδια ευαισθησία και δεν έχει απαντήσει στο σχετικό έγγραφο του Δ.Π.Θ. (αρ. πρωτ. ΕΠ 7402/25.01.2017) για λήψη μέτρων σχετικά με δύο καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ κατά των οποίων έχει ασκηθεί από τις εισαγγελικές αρχές ποινική δίωξη για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, από τα οποία προκύπτει ζημιά άνω των 2 εκ. ευρώ για το Δ.Π.Θ. και κατ΄ επέκταση για το Ελληνικό Δημόσιο;
  3. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης γνωρίζει ότι ο κ. Κασσαβέτης, με εντολή του οποίου έγιναν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι, έχει παραπεμφθεί στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του Δ.Ε.Π. για σοβαρά αδικήματα και ποιες οι ενέργειές του;
  4. Για ποιο λόγο ο Υπουργός Παιδείας, κ. Κ. Γαβρόγλου, σε σειρά ζητημάτων που αφορούν το Δ.Π.Θ. δεν το υπερασπίζεται και προβαίνει σε πολιτικές πράξεις που είναι αντίθετες με το λαϊκό αίσθημα της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και με την πρόοδο και την ανάπτυξή του Πανεπιστημίου;
Προηγούμενο άρθροΞεκίνησε η αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος στο βασικό εθνικό δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας ΑΜΘ στον Έβρο
Επόμενο άρθροΠαρατηρητήριο δομημένου περιβάλλοντος αποκτούν οι Περιφέρειες