Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου «Το Σπίτι του Βόλεϊ»

 

Σχετικά με το αρ. πρωτ.51547/10-09-2015 έγγραφό σας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το μόνο έγγραφο που περιήλθε στο Δήμο για την κατασκευή του «Σπιτιού του Βόλεϊ» είναι μία συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου, η οποία συνοδεύεται από εκτίμηση του κόστους κατασκευής και όχι από «αρχικό προϋπολογισμό», όπως αναφέρεται στο έγγραφό σας.

 

Σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης αλλά και σχετικού Προεδρικού Διατάγματος η έκθεση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί προμελέτη. Μια προμελέτη κατασκευής ενός έργου περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα εξής :

 

α) προμελέτη αρχιτεκτονικών (προσχέδια αρχιτεκτονικών κατόψεων, τομών, όψεων και προοπτικού ή αξονομετρικού σχεδίου εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, τεχνική περιγραφή του έργου, προσεγγιστικός προϋπολογισμός δαπάνης βασισμένος στην έκταση ή τον όγκο του και σε τιμές μονάδος που έχουν εγκριθεί αρμοδίως ή προκύπτουν εκ στατιστικών στοιχείων κόστους παρομοίων έργων κλπ)

 

β) προμελέτη στατικών (τεχνική έκθεση αναφερόμενη στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής του φέροντος οργανισμού, παραδοχές υπολογισμών, σχηματικά σχέδια διάταξης των κύριων στοιχείων του φέροντος οργανισμού κλπ)

γ) προμελέτη εγκαταστάσεων (εξακρίβωση δυνατότητας παροχών νερού/ρεύματος και απορροών ομβρίων/ακαθάρτων κλπ, προτάσεις προβλεπόμενων εγκαταστάσεων, σχέδια, ενδεικτικός προϋπολογισμός με βάση συντελεστές παρεμφερών έργων κλπ)

δ) προμελέτη διαμορφώσεως του οικοπέδου και εν γένει του περιβάλλοντος χώρου

Εξάλλου, για την ένταξη ενός κτιριακού έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα απαιτούνται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α) Εξασφάλιση εδαφικής έκτασης για την κατασκευή του έργου

β) Τυχόν αδειοδοτήσεις από αρμόδιους φορείς

γ) Τεύχη δημοπράτησης που περιλαμβάνουν: διακήρυξη έργου, τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμό, προμετρήσεις, αναλυτικό τιμολόγιο, γενική / ειδική / τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων κλπ

 

Με βάση τα παραπάνω, το έγγραφο σας με τίτλο «TO ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ VOLLEY» που φέρει ημερομηνία 03.06.2015 και που ανεπίσημα μας έχει δοθεί δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί προμελέτη έργου και δεν αρκεί για την ένταξη του προαναφερθέντος έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Όσο για τη δέσμευσή μου, αφού ολοκληρωθεί η μελέτη της ιχθυαγοράς από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας, να ασχοληθούν μετά με την τροποποίηση της μελέτης, η οποία απαιτεί μήνες, πράγματι ισχύει.

Σας επισημαίνω όμως, ότι η μελέτη της ιχθυαγοράς ολοκληρώνεται περί τα μέσα Οκτωβρίου και μάλιστα μαζί με αυτήν ολοκληρώνουμε και τις μελέτες των αποθηκών ΟΣΕ, της ανάπλασης ολόκληρης της παραλίας, επέκταση ποδηλατοδρόμων κ.λ.π. προκειμένου να τα εντάξουμε στο ΝΕΟ ΕΣΠΑ περίπου δύο μήνες μετά, δίνοντας προτεραιότητα αναγκαστικά σε αυτά τα έργα λόγω της αυστηρότητας του ΕΣΠΑ.

Στο σημείο αυτό θέλω να διατυπώσω και διαβεβαιώσω την εκτίμησή μου για τον καθέναν σας χωριστά ως μελών του Δ.Σ. της λέσχης Πετοσφαίρισης, εκλαμβάνοντας ότι από την διακαή επιθυμία σας για την κατασκευή ενός γηπέδου, πιστέψατε σε ύπαρξη προμελέτης ή μελέτης.

 

Με εκτίμηση,

                                                                                  Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

                                                                                       Ευάγγελος Λαμπάκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Αρ. Πρωτ. 46

ΠΡΟΣ :           Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης

                                    κ. Βαγγέλη Λαμπάκη

 

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,

Ύστερα από τη ραδιοφωνική σας συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό MaximumFM και στο δημοσιογράφο Δημήτρη Κολιό, την Πέμπτη 3/9/2015, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την έκπληξή μας για το όσα αναφέρατε σχετικά με το φλέγον θέμα που απασχολεί τον κόσμο του Βόλεϊ της Αλεξανδρούπολης, το θέμα της ανέγερσης του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου ‘’ Το Σπίτι του Βόλεϊ’’.

Ειδικότερα αναφέρατε ότι είναι ψέματα ότι σας έγινε πρόταση και ότι ουδέποτε σας κατατέθηκε μελέτη ή προμελέτη για το συγκεκριμένο νέο Κλειστό Γυμναστήριο η οποία είναι πολύ πιο οικονομική από την υπάρχουσα παλαιά μελέτη κόστους 18,5 εκ. ευρώ.

Σχετικά με τα παραπάνω επισυνάπτουμε το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Λέσχη Πετοσφαίρισης Αλεξανδρούπολης, το οποίο και σας κοινοποιήθηκε, στις 11 Μαρτίου 2015, σε συνέχεια της προγραμματισμένης συνάντησης που είχαμε μαζί σας, παρουσία μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου καθώς και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γκοτσίδη.

Υπενθυμίζουμε ότι ως αποτέλεσμα των όσων σημαντικών παραμέτρων συζητήθηκαν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα στη συνάντησή μας και ύστερα από δική σας εντολή, ακολούθησε επαφή της μελετητικής ομάδας της Λέσχης (με επικεφαλής τον κ. Κλεάνθη Μαυρουδή) με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις οποίες έχει κατατεθεί το Κτηριολογικό Πρόγραμμα και ο αρχικός Προϋπολογισμός κόστους του έργου. Επιπλέον σας επισημάνθηκε ότι είναι δυνατόν να σας κατατεθεί Στατική Μελέτη την οποία είναι πρόθυμος να αναλάβει το τεχνικό γραφείο του κ. Κλεάνθη Μαυρουδή ενώ την Αρχιτεκτονική Μελέτη θα την αναλάβει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων. Όλα τα παραπάνω έγιναν και πρόκειται να γίνουν Δωρεάν, αφού προηγουμένως οριοθετηθεί ο χώρος ανέγερσης του γηπέδου και ληφθούν υπ’ όψη το ανάγλυφο του εδάφους και όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν τον σχεδιασμό της μελέτης.

Θυμίζουμε ότι στη συνάντηση αυτή θέσατε σαν ζήτημα πρώτης προτεραιότητας την κατασκευή ιχθυαγοράς και μας διαβεβαιώσατε ότι το επόμενο θέμα που θα σας απασχολήσει είναι το ‘’Σπίτι του Βόλεϊ’’. Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση δόθηκε από τη μεριά σας η υπόσχεση ότι όλες οι απαραίτητες ενέργειες θα ολοκληρωθούν σε 3 μήνες από την συνάντηση.

Σας παρακαλούμε όπως προβείτε σε δήλωση η οποία θα αποκαταστήσει την αλήθεια για τα όσα διημείφθησαν στις μεταξύ μας συναντήσεις για το εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα αθλήματα κλειστού χώρου στην Αλεξανδρούπολη, το πρόβλημα της έλλειψης επαρκών, λειτουργικών και βιώσιμων Κλειστών Γυμναστηρίων.

Είμαστε και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και πρόθυμοι να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο είναι δυνατόν για το καλό της Αλεξανδρούπολης.

Με τιμή

Το Δ.Σ. της Λέσχης Πετοσφαίρισης Αλεξανδρούπολης

                        Πρόεδρος      :           Μαρίνος Κυριάκος

                                    Αντιπρόεδρος :        Ξενουδάκης Γεώργιος

Γ. Γραμματέας :        Χρηστουηλίας Ιωάννης

Ταμίας :                      Δημητριάδης Ιωακείμ

Μέλος :                      Ηλιάδης Σεραφείμ

Μέλος :                      Παπαχρήστου Ηλίας

Μέλος :                      Δαλακούρας Θεόδωρος

                                   

Δελτίο Τύπου

της Λέσχης Πετοσφαίρισης Αλεξανδρούπολης στις 11 Μαρτίου 2015. (κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης)

Η ΛΕΣΧΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Την περασμένη Παρασκευή 6 Μαρτίου και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο προγραμματισμένη συνάντηση της Λέσχης Πετοσφαίρισης Αλεξ/πολης με τον Δήμαρχο κ. Βαγγέλη Λαμπάκη με θέμα την ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου «το σπίτι του βόλεϊ». Αφορμή ήταν η εξαγγελία από τον Δήμαρχο σε προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση στο προηγούμενο Δημοτικό συμβούλιο της ανέγερσης νέου κλειστού γυμναστηρίου δίπλα στο χώρο του νέου κολυμβητηρίου.

Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό και εγκάρδιο κλίμα και δόθηκε η ευκαιρία στους ανθρώπους της Λέσχης να εκθέσουν τις απόψεις τους αφ’ ενός για την αναγκαιότητα της κατασκευής νέου κλειστού και αφ’ ετέρου να παρουσιάσουν επίσημα στον κ. Δήμαρχο τη δική τους πρόταση σχετικά με την προς συζήτηση κατασκευή μέσω του μέλους τους Κλεάνθη Μαυρουδή.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόταση της Λέσχης είχε παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικου τουρνουά μίνι-βόλεϊ σε πλήθος κόσμου και απέσπασε θετικά σχόλια, διότι είναι ρεαλιστική, προσαρμοσμένη στα δύσκολα οικονομικά δεδομένα της εποχής μας και το κυριότερο βιώσιμη όσον αφορά τη διαχρονική λειτουργία του γηπέδου, καθώς προβλέπει τη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές για την φιλοξενία στην πόλη μας διεθνών διοργανώσεων  υψηλού επιπέδου.

Ο κ. Δήμαρχος επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να θέσει σε προτεραιότητα την ανέγερση του κλειστού γυμναστηρίου και έδωσε εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για την εκπόνηση της αντίστοιχης μελέτης κατασκευής. Έδωσε δε το πράσινο φως να έρθει σε επαφή με την τεχνική υπηρεσία η μελετητική ομάδα η οποία έκανε (αφιλοκερδώς) την προμελέτη εκ μέρους της Λέσχης Πετοσφαίρισης , ώστε να υπάρξει συνεργασία και όποια παροχή βοήθειας για ένα καλύτερο τελικό αποτέλεσμα.

Οι άνθρωποι της Λέσχης από την πλευρά τους αποχώρησαν από την συνάντηση με συγκρατημένη αισιοδοξία αφού άκουσαν από επίσημα πλέον χείλη ότι έχει μπει στις προτεραιότητες της τοπικής ηγεσίας και ήδη βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης  το «σπίτι του βόλεϊ», ένα όνειρο ετών των ανθρώπων του βόλεϊ, αλλά και επιβεβλημένη ανάγκη για το αθλητικό μέλλον της πόλης μας.

 

Η Λέσχη Πετοσφαίρισης Αλεξανδρούπολης θα παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη του έργου με την ευχή να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε ο κ. Λαμπάκης, ο οποίος  έδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο θέμα, να εγκαινιάσει το νέο Κλειστό Γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης μέσα στη δεύτερη αυτή Δημαρχιακή του θητεία.

 

 

Προηγούμενο άρθροΠροεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Σουφλί
Επόμενο άρθροΚενά χωρίς τέλος στα σχολεία