Η κοινότητα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) αλλά και όλοι οι πολίτες της Θράκης που ζούμε την καθημερινότητά της, εργαζόμαστε και προσδοκούμε σε ένα αύριο εξωστρεφές, με τις πλειονοτικές και μειονοτικές κοινότητες να συνομιλούν, να συνυπάρχουν αρμονικά  και να προκόβουν μέσα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, παρακολουθούμε με προσοχή και έντονο προβληματισμό τη συνέχεια του αφηγήματος, «η εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος  εκτός Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και εκτός Θράκης», το οποίο τείνει να αναχθεί σε πρωταρχικό διακύβευμα για ορισμένους κύκλους δράσης.

Το τελευταίο «επεισόδιο» προέρχεται από τους συλλόγους εκπαιδευτικών Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων Ν. Ξάνθης – Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) και Δασκάλων Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) Ν. Ροδόπης – Ν. Έβρου.  Σε επιστολή τους προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου, απαριθμούν ένα σύνολο αιτημάτων που αφορούν τη μειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη και ζητούν τη στήριξή του.  

Ιδιαίτερη εντύπωση και έκπληξη προκαλεί το ένατο αίτημα, όπου οι σύλλογοι όχι απλώς συνηγορούν με την απόφαση της Πολιτείας να αναθέσει την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αλλά ευχαριστούν για τη σχετική διευθέτηση (!!!) και ζητούν, επιπλέον: α) την ενίσχυσή του εν λόγω Τμήματος για συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της γείτονος χώρας, της Τουρκίας, σε ζητήματα τουρκικής γλώσσας και μουσουλμανικής θρησκείας, β) τη λειτουργία Τομέα «σταθερής και συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του Τουρκόγλωσσου προγράμματος στο εν λόγω τμήμα και γ) οικονομική στήριξη στο ΠΤΔΕ/ΑΠΘ για τους παραπάνω λόγους.  

Συγκεκριμένα, το συγκεκριμένα αίτημα διατυπώνεται ως εξής:

  • Ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας  και  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάργηση με Νόμο του Διδασκαλείου Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος (ΔΕΜΠ)  στην Αλεξανδρούπολη και σας ευχαριστούμε θερμά  για τη  νομοθετική θωράκιση της συνέχισης του Τομέα για τη Μειονοτική Δημοτική Εκπαίδευση εντός του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ που είδη (…) φοιτούν  Μουσουλμάνοι φοιτητές από τη Μειονότητα της Θράκης. 

 

Θα θέλαμε όμως να σας επισημάνουμε ότι εμείς ως Διοικητικά  Συμβούλια  επιθυμούμε οι σπουδαστές που θα αποφοιτούν απ’ αυτό το τμήμα όπως θα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την Ελληνική Γλώσσα το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τη Τουρκική Γλώσσα και γι’ αυτό ζητάμε την:

α)   άμεση ανάπτυξη και στελέχωση του Τομέα Μειονοτικής Δημοτικής Εκπαίδευσης με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργία εδρών καθηγητών Τουρκικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας καθώς και Θρησκευτικών Μουσουλμανικής Θρησκείας, σε συνεργασία με ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Τουρκίας (Μορφωτική Συνεργασία Ελλάδος-Τουρκίας).

β)  λειτουργία στο εν λόγω τμήμα και αντίστοιχος τομέας σταθερής και συστηματικής επιμόρφωσης  των εκπαιδευτικών του Τουρκόγλωσσο προγράμματος.

γ) κατοχύρωση και ουσιαστική αναβάθμιση καθώς και αύξηση των κονδυλίων του ΠΤΔΕ του συγκεκριμένου Τομέα.

Η ανωτέρω ‘απόλυτη’ διατύπωση εκ μέρους των συλλόγων εκπαιδευτικών συναδέλφων εκπλήσσει αλλά και προβληματίζει πλέον σοβαρά, δεδομένου ότι:

  • Εδώ και δεκαετίες το εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό διαφόρων Τμημάτων του ΔΠΘ έχει κατά καιρούς συνεργασθεί με τους συλλόγους και τους εκπαιδευτικούς του μειονοτικού προγράμματος σε ποικίλα πλαίσια και συγκυρίες που συνδέονται με την εκπαίδευση τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών της μειονότητας (επιμορφωτικά σεμινάρια, διδακτικές παρεμβάσεις, κ.ά.)
  • Πολλά μειονοτικά σχολεία και πολλοί εκπαιδευτικοί του μειονοτικού προγράμματος έχουν συμμετάσχει και συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και άλλα ερευνητικά προγράμματα, στα οποία μέλη της επιστημονικής κοινότητας του ΔΠΘ είτε έχουν την επιστημονική ευθύνη είτε ανήκουν στην επιστημονική ομάδα υλοποίησής τους (η επιστημονική κοινότητα του ΔΠΘ είναι ανοιχτή σε συνεργασίες, δεν εγκλωβίστηκε με στείρο τρόπο στη συνεχή απόρριψη των προτάσεών της για την ανάληψη τέτοιων προγραμμάτων)
  • Από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 16 λειτουργεί στο ΠΤΔΕ του ΔΠΘ πρόγραμμα εξομοίωσης αποφοίτων ΕΠΑΘ, στο οποίο φοιτούν αυτή τη στιγμή 60 εξομοιούμενοι, για τις οργανωτικές και άλλες διαδικασίες του οποίου υπάρχει συνεργασία με τους συλλόγους αποφοίτων ΕΠΑΘ.

 

Οι ανωτέρω επισημάνσεις αλλά και άλλες ακατανόητες πτυχές της προσπάθειας να δρομολογηθεί η εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος στα αντίστοιχα Δημοτικά Σχολεία της Θράκης εκτός Θράκης και εκτός ΔΠΘ έχουν με λεπτομερειακό τρόπο αναπτυχθεί τόσο στην επιστολή διαμαρτυρίας Τμημάτων του ΔΠΘ (9 Φεβρουαρίου 2017) όσο και στην ανοιχτή επιστολή της Συγκλήτου του ΔΠΘ (24 Φεβρουαρίου 2017) σχετικά με το άρθρο του 14 του νόμου  «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, της Εθνικής βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή και αφορούσε τη ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης.  Δηλαδή, για την  αλλαγή ‘πλεύσης’ της Πολιτείας αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία «Διδασκαλείου Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος» (ΔΕΜΠ) στην Αλεξανδρούπολη υπό την εποπτεία του ΔΠΘ και δη του ΠΤΔΕ και άλλων Τμημάτων, όπως του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών.

Επαναλαμβάνονται εδώ περιληπτικά για να αποσαφηνιστεί με τεκμήρια το αβάσιμο αλλά και το ακατανόητο του αιτήματος των συλλόγων εκπαιδευτικών Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης και κυρίως της ικανοποίησης που εκφράζουν για τη ‘γεωγραφική διευθέτηση’ του ζητήματος, καθώς και του επιπλέον αιτήματος ανάθεσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ. Αγνοούν ή λησμονούν σκοπίμως ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν είναι μια απλή διαδικασία πληροφόρησής τους αλλά αφορά πρωτίστως την ενδελεχή μελέτη της εκπαιδευτικής πράξης, του βαθμού επίτευξης των στόχων, τον αναστοχασμό πάνω στην εκπαιδευτική πράξη με την υποστήριξη ειδικών, την διαπίστωση τυχόν ελλειμμάτων και ανακολουθιών, τον επανασχεδιασμό και την αξιοποίηση νέων, πλέον κατάλληλων μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας και την αξιολόγησή τους στην πράξη. Το ΔΠΘ βρίσκεται πραγματικά δίπλα στο μειονοτικό σχολείο. Η γεωγραφική εγγύτητα, καθώς και η ύπαρξη εκπαιδευτικού προσωπικού με γνώση και διάθεση να υποστηρίξει στηρίξει τέτοιες δράσεις, εξασφαλίζει τη δυνατότητα καθημερινής παρουσίας των εκπαιδευτών και δημιουργεί προϋποθέσεις για την επιτυχία για την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή κάθε επιμορφωτικής δράσης. Ο φυσικός χώρος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του μειονοτικού σχολείου είναι η αίθουσα του μειονοτικού σχολείου και οι πλέον κατάλληλοι για να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία είναι αναπόφευκτα τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας του ΔΠΘ.

Τόσο οι βουλευτές της μειονότητας του ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριξαν ένθερμα την ‘αλλαγή πλεύσης’ της Πολιτείας, όσο και οι σύλλογοι εκπαιδευτικών μειονοτικών σχολείων της Θράκης αρνούνται να τεκμηριώσουν/ αιτιολογήσουν με σαφήνεια τη σθεναρή θέση τους για εκπαίδευση των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος εκτός Θράκης και εκτός ΔΠΘ. Οι γενικόλογες τοποθετήσεις του τύπου ‘το ΔΠΘ δεν έδειξε ποτέ ενδιαφέρον να αναλάβει την ευθύνη εκπαίδευσης της εν λόγω ομάδας εκπαιδευτικών’,  οι σκοπίμως διαστρεβλωμένες ερμηνείες άλλων επιλογών (‘με το ΔΕΜΠ, ο υποψήφιος εκπαιδευτικός του μειονοτικού προγράμματος θα έπρεπε κανείς να δαπανήσει έξι χρόνια για να διδάξει στα μειονοτικά σχολεία’,  ενώ στην πραγματικότητα στα τέσσερα χρόνια, με πτυχίο ΠΤΔΕ, θα μπορούσε να διδάξει σε οποιοδήποτε σχολείο της χώρας, όπως κάθε Έλληνας πολίτης, απόφοιτος ΠΤΔΕ, και μόνο αν το επιθυμούσε να διδάξει στο συγκεκριμένο τύπο σχολείου και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα έπρεπε να αποφοιτήσει και από το ΔΕΜΠ σε άλλα τρία εξάμηνα) μόνο ως αδυναμία υποστήριξης της θέση τους σε σοβαρά, ιστορικά, κοινωνικά, επιστημονικά και επαγγελματικά δεδομένα μπορεί να εκληφθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα του σε τι ακριβώς αποσκοπούν.  

Εμείς, οι άνθρωποι του ΔΠΘ θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες και να συμβάλουμε με ουσιαστικό τρόπο στα εκπαιδευτικά δρώμενα της εκπαίδευσης και δη της μειονοτικής εκπαίδευσης στη Θράκη, πέρα από συγκυριακές σκοπιμότητες, ιδεοληψίες και μικροπολιτικές.  Ωστόσο, αυτή μας η δράση δεν μπορεί παρά να οριοθετείται από το εκάστοτε εκπαιδευτικό, πολιτικό και κοινωνικό περικείμενο.

Κομοτηνή 03/03/2017

Από την Πρυτανεία του Δ.Π.Θ.

Προηγούμενο άρθροAπό 4 έως 18 Μαρτίου & από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Επόμενο άρθροΑν. Δημοσχάκης: Ο Υπουργός Ναυτιλίας αποφεύγει να ανοίξει τα χαρτιά του για τη Λιμενική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης