Απάντηση του ΥΠ.ΠΟ. για την κατασκευή μουσείου στον τύμβο Μ. Δοξιπάρας-Ζώνης

Δημοσιεύτηκε στις: at 00:46
431 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ: Βουλευτές κ. Γιάννη Δελή και Λεωνίδα Στολτίδη

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2779/20.12.2019 Ερώτηση με θέμα:

«Να κατασκευαστεί μουσείο για τη στέγαση, προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης στο Δήμο Ορεστιάδας της ΠΕ Έβρου»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2779/209.12.2019 Ερώτησης των Βουλευτών, κ.κ. Γιάννη Δελή και Λεωνίδα Στολτίδη, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων που ήρθαν στο φως στο πλαίσιο σωστικής ανασκαφής στον Τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας, αποτέλεσε έργο ύψιστης μέριμνας για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού λόγω του μοναδικού χαρακτήρα του ανασκαφικού συνόλου και των παραμέτρων, που αυτό θέτει ως προς τη διατήρηση των ευαίσθητων οργανικών υλικών του. Στο πλαίσιο αυτό, ανατέθηκε το 2003 στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων το έργο της προστασίας και ανάδειξης των ευρημάτων του Τύμβου, μέσω του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός κτηρίου προστασίας για την κατά χώρα έκθεση των τεσσάρων καύσεων, των δύο ταφών αλόγων και των πέντε αμαξών, παράλληλα με την έκθεση εντός προθηκών των υπολοίπων αρχαιολογικών ευρημάτων.

Ταυτόχρονα με την πρόοδο της ανασκαφής, προχωρούσε και η συντήρηση και αποθήκευση των ευρημάτων εντός προκατασκευασμένων οικίσκων, που στήθηκαν στο χώρο την περίοδο 2005-2006. Μία σειρά από προμελέτες εγκρίθηκαν από το 2009 έως το 2011 (αρ. ΥΠΠΟ/ ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/53971/2741/10-06-2009 Απόφαση περί έγκρισης προκαταρκτικής μελέτης για την προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης, Νομού Έβρου, αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/64056/2953/6-9-11 Απόφαση περί έγκρισης προμελέτης για την προστασία και ανάδειξη του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και αρ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/106633/4540/21-11-11 Απόφαση περί συμπλήρωσης της ανωτέρω απόφασης).

Τον Μάιο του 2013, με την κατάργηση του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, η αρμοδιότητα για το έργο ανελήφθη από την ΙΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, νυν Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, η οποία στη συνέχεια συνεργάστηκε με τη Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων για την ολοκλήρωση και βελτίωση των τευχών της σχετικής αρχιτεκτονικής μελέτης.
Παράλληλα, για την καλύτερη διαχείριση των αναγκών της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης του κτηρίου, κρίθηκε σκόπιμη η εκπόνηση της μελέτης των αρχών του μουσειολογικού και μουσειογραφικού σχεδιασμού της έκθεσης. Οι ανωτέρω μελέτες (προμελέτη και αρχές μουσειολογικού και μουσειογραφικού σχεδιασμού) εγκρίθηκαν με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΜΠΚ/ΤΑΜ/117670/13429/850/245/9-5-2014 (ΑΔΑ: BΙΦΔΓΖΔΘ) Υπουργική Απόφαση.

Έκτοτε, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την περαιτέρω ωρίμανση των μελετών, και ειδικότερα στην εκπόνηση της οριστικής Αρχιτεκτονικής-Στατικής-Η/Μ μελέτης.

Για το έτος 2020, η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ενέταξε στο Πρόγραμμα Δράσης της την εκπόνηση των ανωτέρω οριστικών μελετών του έργου, καθώς και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. Οι προαναφερθείσες μελέτες είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικής αδείας και την ένταξη της υλοποίησης του έργου σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Σε απάντηση του δεύτερου σκέλους της Ερώτησης σας γνωρίζουμε ότι μεγάλο μέρος των ευρημάτων έχει ήδη συντηρηθεί και ότι η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου φυλάσσει τον χώρο του ταφικού τύμβου της Μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης και τον διατηρεί επισκέψιμο καθημερινά από τις 8.30 π.μ. έως τις 4.00 μ.μ.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού

2. ΓΔΔΥΗΔ

3. ΓΔΑΜΤΕ

4. ΔΙΠΚΑ

5. Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων

6. ΕΦΑ Έβρου

7. ΔΜΕΕΜΠΚ

8. ΕΔΕΠΟΛ


Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΗΤΑΝ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097 e-mail: [email protected],

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: Να κατασκευαστεί μουσείο για τη στέγαση, προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων του ταφικού τύμβου Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης στο Δήμο Ορεστιάδας

Το 2002 η αρχαιολογική σκαπάνη της ΙΘ ΄Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θράκης έφερε στο φως τα εντυπωσιακά ευρήματα του ταφικού τύμβου Μικρής Δοξιπάρας – Ζώνης στο Δήμο Ορεστιάδας της ΠΕ Έβρου.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν τέσσερις μεγάλοι λάκκοι που περιείχαν τα υπολείμματα των καύσεων τριών ανδρών και μιας γυναίκας, αρχές του 2ου αι. μ.Χ., μαζί με πολυάριθμα αντικείμενα που τους συνόδευαν στον άλλο κόσμο, όπως πήλινα, γυάλινα και χάλκινα αγγεία, χάλκινοι λυχνοστάτες και λυχνάρια, χάλκινα φανάρια, όπλα, κοσμήματα, ξύλινα κιβωτίδια κ.ά. Οι πέντε άμαξες με τις οποίες μεταφέρθηκαν οι νεκροί στην περιοχή του τύμβου, ενταφιάστηκαν στον ίδιο χώρο μαζί με τα υποζύγιά τους. Δίπλα τους τάφηκαν άλλα πέντε άλογα. Σε όλες τις άμαξες διατηρούνται τα μεταλλικά λειτουργικά και διακοσμητικά στοιχεία, ενώ σε δύο από αυτές διατηρούνται και αποτυπώματα των ξύλινων τμημάτων τους.

Επειδή το εντυπωσιακό σύνολο των καύσεων, των αμαξών και των αλόγων αποτελεί μοναδικό εύρημα για τον ελλαδικό χώρο το Υπουργείο Πολιτισμού είχε αποφασίσει, το Νοέμβρη του 2003, τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου στην περιοχή του τύμβου.

Tην ανάγκη επίσπευσης κατασκευής του μουσείου, για τη στέγαση, προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων, είχε αναδείξει το ΚΚΕ και στη βουλή με σχετική Ερώτηση (5764/28.1.2014).

Παρ’ όλο όμως που το Υπουργείο Πολιτισμού στην απάντηση του, παραδέχονταν, πως: «Η προστασία και ανάδειξη των ευρημάτων που ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στον ταφικό τύμβο της Μικρής Δοξιπάρας την περίοδο 2002-2004 αποτελεί έργο ύψιστης μέριμνας για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού λόγω του μοναδικού χαρακτήρα του ανασκαφικού συνόλου και των παραμέτρων που αυτό θέτει ως προς τη διατήρηση των ευαίσθητων οργανικών υλικών του.», η δημιουργία μουσείου που θα στεγάσει, θα προστατέψει και θα αναδείξει τα ευρήματα αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και την περιοχή σαν ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, ακόμα καρκινοβατεί.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, για:
· Να ξεκινήσει, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, η κατασκευή του μουσείου;
· Να διοριστεί το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό (φύλακες, ξεναγοί, συντηρητές, κλπ) για την προστασία και ανάδειξη των πολύτιμων ευρημάτων;

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης,
Στολτίδης Λεωνίδας

Σχετικά άρθρα

Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης: “Το φεστιβάλ της ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία”

Δημοσιεύτηκε από: - 12 Αυγούστου 2019 0
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια της προσπάθειάς του να τονώσει την αγορά της πόλης μας και ταυτόχρονα να αναδείξει…

Διαβεβαίωση Χρυσοχοϊδη προς Πέτροβιτς: οι εξετάσεις των 400 επιτυχόντων νέων συνοριοφυλάκων θα διεξαχθούν , στην Αλεξανδρούπολη

Δημοσιεύτηκε από: - 30 Απριλίου 2020 0
Όπως αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. Δημήτρη Πέτροβιτς: Την διαβεβαίωση ότι οι εξετάσεις των 400 επιτυχόντων νέων συνοριοφυλάκων θα διεξαχθούν…