Απαγορεύσεις του Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης λόγω διασποράς του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε στις: at 1 Απριλίου 2020
386 0

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι, δραστηριότητες όπως λήψη θαλάσσιου
λουτρού, χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχια αλιεία, δεν εμπίπτουν στις
εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 20036/22-03-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 986 Β’)
με θέμα : «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» και ως εκ τούτου απαγορεύονται.

Επιπλέον υπενθυμίζονται τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας εν ́ όλω στην Επικράτεια και
τα αντίστοιχα που αφορούν μετακινήσεις από και προς τα νησιά για την μείωση του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού.

Το σύνολο των μετακινήσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με πλοία θα πρέπει να πραγματοποιείται
με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις κίνησης, οι οποίες θα επιδεικνύονται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
Στον επίσημο ιστότοπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) υπάρχει ειδική ενότητα για τον ιό COVID-19, η οποία
ενημερώνεται καθημερινά για την εξέλιξη του φαινομένου, σε σχέση πάντα με τη ναυτιλία, τα λιμάνια και
τις θαλάσσιες μεταφορές.

ΕΚ ΤΟΥ Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Σχετικά άρθρα

Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τους Ιδρυτές της Νέας Ορεστιάδας διοργάνωσε ο Σύλλογος Ορεστιαδιτών Αλεξανδρούπολης στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Αλεξανδρουπόλεως

Δημοσιεύτηκε από: - 23 Ιουνίου 2018 0
Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τους Ιδρυτές της Νέας Ορεστιάδας διοργάνωσε ο Σύλλογος Ορεστιαδιτών Αλεξανδρούπολης στον Ι.Ναό Αγίου Βασιλείου Αλεξανδρουπόλεως…