Απαντητική επιστολή έλαβε ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αν. Δημοσχάκης από τον Έλληνα Επίτροπο κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, στις 11/11, σε απάντηση της επιστολής του της 29/9, σε σχέση με το μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα και ειδικότερα με τις συνεχιζόμενες φήμες για άνοιγμα των χερσαίων συνόρων της Ελλάδας στον Έβρο.

Παρόμοιες επιστολές, στις οποίες κατέθετε την γνώμη του και τις προτάσεις του πάνω στο φλέγον αυτό θέμα, είχε αποστείλει ο Βουλευτής στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, στον Έλληνα Πρωθυπουργό, στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο, στον Πρόεδρο της Ν.Δ. και στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασικά σημεία τους ήταν:

  • Το προσφυγικό και το μεταναστευτικό είναι δύο διαφορετικά ζητήματα.
  • Δεν πρέπει να υποκύψουμε στους εκβιασμούς του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος που εκμεταλλεύεται τους πρόσφυγες.
  • Η αντιμετώπιση πρέπει να ξεκινάει στις χώρες πρώτης υποδοχής (Τουρκία, Λίβανος, Ιορδανία) και όχι στην Ελλάδα.
  • Η Ε.Ε. μαζί με τον Ο.Η.Ε. να χρηματοδοτήσουν την δημιουργία κέντρων ταυτοποίησης και διαμοιρασμού σε όλες τις Δυτικές χώρες των προσφύγων στα κρίσιμα σημεία εντός των χωρών πρώτης υποδοχής.
  • Οφείλουμε να ενισχύσουμε την φύλαξη των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων μας.

(Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο http://www.dimoschakis.gr/?p=1693)

Τα σημαντικότερα σημεία της επιστολής του Έλληνα Επιτρόπου ήταν τα κάτωθι:

  • Αυξήθηκαν τα κονδύλια για την επιχείρηση «Ποσειδών» του Frontex που καλύπτει τις ελληνικές ακτές του Αιγαίου, ενώ έως το τέλος του 2015 θα υποβληθεί πρόταση για ενδεχόμενη διεύρυνση της εντολής του Frontex.
  • Αναπτύσσεται το σύστημα των κομβικών σημείων υποδοχής («hotspots»), ώστε να εξασφαλιστεί στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής η βοήθεια των σχετικών οργανισμών. Το πρώτο κομβικό σημείο υποδοχής («hotspot») στην Ελλάδα ξεκίνησε να λειτουργεί στη Λέσβο στις 16 Οκτωβρίου και 4 ακόμη κομβικά σημεία υποδοχής έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσουν στην Ελλάδα.
  • Δεν υπάρχει ενημέρωση για οιαδήποτε πρόθεση αλλαγής των πρακτικών λεπτομερειών από την ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά στον έλεγχο των συνόρων στα χερσαία σύνορα στον Έβρο, όπου η Ε.Ε. έχει συνδράμει υποστηρίζοντας οικονομικά την επιχείρηση «Ασπίδα».
  • Επιβεβαιώνεται και διευρύνεται η συνεργασία με τις χώρες πρώτης υποδοχής (την Τουρκία, τον Λίβανο, την Ιορδανία), με στόχο να προστατευτούν οι πρόσφυγες και να πληγούν τα δίκτυα λαθρομετανάστευσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απαντητικής επιστολής:

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επιστολή σας της 1ης Οκτωβρίου προς τον Πρόεδρο κ. Jean-Claude Juncker και για την επιστολή σας της 29ης Σεπτεμβρίου προς εμένα, με τις οποίες εκφράζετε τις ανησυχίες σας για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση που επηρεάζει ολόκληρη την Ευρώπη και ιδιαίτερα την Ελλάδα.

Η διαχείριση της μετανάστευσης συνιστά μείζονα πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πράγματι εργαζόμαστε ακατάπαυστα για την αντιμετώπιση αυτού του όλο και πιο σύνθετου φαινομένου, ιδίως με τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της EE, καθώς και με την παροχή διεθνούς προστασίας στα άτομα που την έχουν ανάγκη.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η μετανάστευση πρέπει να αντιμετωπίζεται σφαιρικά, όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα Μετανάστευσης (COM(2015) 240) του Μαΐου 2015. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προσδιόρισε λεπτομερέστερα τα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και της προσφυγικής κρίσης που επηρεάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, στις ανακοινώσεις της της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 (СОМ(2015)490) και της 14ης Οκτωβρίου 2015 (СОМ(2015)510), καθώς και στο σχέδιο δράσης της EE κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών (2015-2020)1 και στο σχέδιο δράσης της EE για την επιστροφή.

Ως ένδειξη της ιδιαίτερης προσοχής που δίνεται στη διαχείριση των συνόρων, μετά την έκδοση του προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση τριπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός για τις κοινές επιχειρήσεις «Τρίτων» και «Ποσειδών» του Frontex που καλύπτουν αντίστοιχα τις ιταλικές ακτές και τις ελληνικές ακτές του Αιγαίου, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων. Έως το τέλος του 2015, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για ενδεχόμενη διεύρυνση της εντολής του Frontex, μεταξύ άλλων στον τομέα της επιστροφής των παράτυπων μεταναστών, και για διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων για την ανάπτυξη ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει το σύστημα των κομβικών σημείων υποδοχής («hotspots»), ώστε να εξασφαλιστεί στα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής η βοήθεια των σχετικών οργανισμών, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, του Frontex και της Europol με σκοπό την ταχεία ταυτοποίηση, καταγραφή και λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των εισερχόμενων μεταναστών. Ειδικά όσον αφορά στην καταχώριση, η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του αναδιατυπωμένου κανονισμού Eurodac από τα κράτη μέλη αφότου αυτός άρχισε να εφαρμόζεται την 20ή Ιουλίου 2015. Ο εν λόγω κανονισμός διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου. Τον Μάιο του 2015, οι υπηρεσίες της Επιτροπής πρότειναν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποχρέωση λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων όλων των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση για διεθνή προστασία και των υπηκόων τρίτων χωρών που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα με παράτυπο τρόπο. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 21 Ιουλίου και καθορίζουν μια κοινή προσέγγιση για τη διαδικασία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το πρώτο κομβικό σημείο υποδοχής («hotspot») στην Ελλάδα ξεκίνησε να λειτουργεί στη Λέσβο στις 16 Οκτωβρίου. Τέσσερα ακόμη κομβικά σημεία υποδοχής έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσουν στην Ελλάδα.

Δεν είμαι ενήμερος για οιαδήποτε πρόθεση αλλαγής των πρακτικών λεπτομερειών από την ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά στον έλεγχο των συνόρων στα χερσαία σύνορα στον Έβρο. Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή συνέδραμε τις ελληνικές πρωτοβουλίες στην περιοχή, ιδίως υποστηρίζοντας οικονομικά την επιχείρηση «Ασπίδα», η οποία συνέβαλε με επιτυχία στη σταθεροποίηση εκείνου του τμήματος των συνόρων, και τα στοιχεία του Frontex δείχνουν ότι η κατάσταση στο εν λόγω τμήμα των συνόρων, παρά τις μεταναστευτικές πιέσεις, παραμένει υπό έλεγχο.

Επιπλέον, θα ήθελα να επισημάνω ότι, προκειμένου να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις παρούσες προκλήσεις, δεν μπορούμε να περιοριστούμε στον έλεγχο των συνόρων της EE. Πράγματι, θα πρέπει να εντείνουμε τη συνεργασία με τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης. Με το νέο πρόγραμμα δράσης επιβεβαιώνουμε και διευρύνουμε τη συνεργασία μας με αυτές τις χώρες (π.χ. την Τουρκία, τον Λίβανο, την Ιορδανία) με στόχο να σώσουμε ζωές, να πλήξουμε καίρια τα δίκτυα λαθρομετανάστευσης και να προστατεύσουμε όσους έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να συνδυάσουμε αποτελεσματικότερα τα εργαλεία εξωτερικής δράσης της Ευρώπης (π.χ. εξωτερική πολιτική, εμπορική πολιτική, αναπτυξιακή βοήθεια, πολιτική γειτονίας) και τη μεταναστευτική πολιτική και τους στόχους.

Τέλος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κατά τη σύνοδο για τη μεταναστευτική οδό των Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκπόνησαν σχέδιο δράσης 17 σημείων για μια συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης, θεσπίζοντας μέτρα για την ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων, μεταξύ άλλων με την ολοκλήρωση και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης EE-Τουρκίας, αξιοποιώντας πλήρως τη συμφωνία επανεισδοχής EE-Τουρκίας και αναβαθμίζοντας τις επιχειρήσεις του Frontex στην Ελλάδα.

Προηγούμενο άρθροΘερμαίνεται ξανά το ενδιαφέρον για κατασκευή LNG στην Αλεξανδρούπολη
Επόμενο άρθροΗ Γερμανία αξιώνει από την Ελλάδα να πληρώσει και από πάνω 32 εκατ. ευρώ στην Τουρκία