Δεν έχουν τελειωμό οι κλοπές των καταναλωτών από τις εταιρείες παροχής ενέργειας στους λογαριασμούς ρεύματος!

Προσεκτική ανάγνωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδοθούν αυτή την περίοδο (ή έχουν ήδη εκδοθεί για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο) θα σας κάνουν να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε επωμιστεί σημαντικές επιβαρύνσεις.

Σε μια ξεχωριστή γραμμή στον λογαριασμό, θα φανούν (ή έχουν ήδη φανεί) πρόσθετες χρεώσεις οι οποίες μπορεί να ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες ευρώ. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την απότομη και κατακόρυφη αύξηση στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Δηλαδή στις τιμές με τις οποίες «αγοράζουν» οι πάροχοι προκειμένου να μας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Τα συμβόλαια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουμε υπογράψει, προβλέπουν ότι σε περίπτωση απότομης ανόδου της τιμής χονδρικής, το κόστος μετακυλύεται στον καταναλωτή.

Αυτό συμβαίνει αυτή την περίοδο και γι’ αυτό θα επιβαρυνθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Πόσο θα είναι αυτό το χρονικό διάστημα; Ουδείς γνωρίζει. Κάποιοι εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα είναι παροδικό. Το βέβαιο είναι ότι ο λογαριασμός του ρεύματος φέτος το φθινόπωρο θα είναι «τσουχτερός».

Εκ των προτέρων επισημαίνουμε ότι το να υπολογίσει από μόνος του ο καταναλωτής τις πρόσθετες επιβαρύνσεις είναι πρακτικά αδύνατο καθώς προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της λειτουργίας της αγοράς ενέργειας αλλά και εξαιρετικές μαθηματικές γνώσεις.

Δημοσιεύουμε δύο παραδείγματα από συμβάσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τα οποία γίνεται αντιληπτό ο τρόπος υπολογισμού των έξτρα χρεώσεων. Είναι όροι των συμβάσεων που έχουμε υπογράψει και οι οποίοι τώρα δυστυχώς ενεργοποιούνται.

Πρακτικά, συμβαίνει το εξής: κάθε μήνα, ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας «τρέχει» έναν μαθηματικό τύπο για κάθε καταναλωτή.

Αν στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας επικρατούν ήρεμα νερά, τότε ο λογαριασμός προκύπτει από τον απλό πολλαπλασιασμό της κιλοβατώρας που έχει καταναλωθεί με την τιμή που έχει συμφωνηθεί και διαφημιστεί.

Αν όμως επικρατεί καταιγίδα όπως συμβαίνει τώρα, ο μαθηματικός τύπος βγάζει επιπλέον χρέωση η οποία μετακυλύεται στον πελάτη.

Λογαριασμοί φουσκωμένοι έχουν εκδοθεί ήδη (κυρίως στους εκκαθαριστικούς φαίνεται η επιβάρυνση).

Εκτός από την κανονική χρέωση (τιμή κιλοβατώρας επί αριθμό κιλοβατωρών) προστίθεται και μια έξτρα χρέωση που αναγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή και προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου).

Για να γίνει αντιληπτή η έκταση της «ζημιάς» αναφέρονται τα εξής παραδείγματα. Για κατανάλωση 1700 κιλοβατωρών καταναλωτής επιβαρύνθηκε με 77 ευρώ επιπλέον (περίπου 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα) ενώ σε λογαριασμό έναντι για κατανάλωση μόλις 240 κιλοβατωρών, επιβλήθηκε πρόσθετη χρέωση 20 ευρώ (περίπου 8 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

Το ότι επικρατούν συνθήκες «καταιγίδας» στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, φαίνεται και από τα ακόλουθα στοιχεία των τιμών εκκαθάρισης αγοράς επόμενης ημέρας (βασικός δείκτης υπολογισμού του ρεύματος)

  • Νοέμβριος 2020: 52,66 ευρώ ανά MWh
  • Δεκέμβριος 2020: 58,93 ευρώ ανά MWh
  • Ιανουάριος 2021: 52,52 ευρώ ανά MWh
  • Φεβρουάριος 2021: 50,36 ευρώ ανά MWh
  • Μάρτιος 2021: 57,64 ευρώ ανά MWh
  • Απρίλιος 2021: 64,17 ευρώ ανά MWh
  • Μάιος 2021: 63,16 ευρώ ανά MWh
  • Ιούνιος 2021: 83,47 ευρώ ανά MWh
  • Ιούλιος 2021: 101,86 ευρώ ανά MWh

Ακολουθούν παραδείγματα από συμβάσεις καταναλωτών από τις οποίες προκύπτει και ο τρόπος υπολογισμού των έξτρα χρεώσεων

1ο παράδειγμα

Οι προ ΦΠΑ Χρεώσεις Προμήθειας θα υπολογίζονται βάσει: α) των ανταγωνιστικών χρεώσεων του τιμολογίου, στο οποίο έχει ενταχθεί ο Πελάτης, και β) βάσει των μηνιαίων διακυμάνσεων στο άθροισμα (i) της μέσης (κατά το διάστημα κατανάλωσης κάθε επίμαχου μήνα) Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς , προσαυξημένης επί τον συντελεστή προσαύξησης 1,18, και (ii) της τιμής 13 €/MWh.

Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (Market Clearing Price) δημοσιεύεται καθημερινά σε ωριαία βάση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market, στο κεφάλαιο «Αποτελέσματα Αγοράς Επόμενης Ημέρας»).

Οι Χρεώσεις Προμήθειας θα υπολογίζονται για κάθε μήνα της Περιόδου Κατανάλωσης ειδικότερα ως εξής: Αν το άθροισμα κατά τις μέρες κατανάλωσης που τιμολογούνται κατά τον επίμαχο μήνα (Ι) της μέσης Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς, προσαυξημένης επί τον συντελεστή προσαύξησης 1,18, και (ΙΙ) της τιμής 13 €/MWh κατά την Περίοδο Κατανάλωσης (εφεξής το «Άθροισμα») κυμαίνεται εντός των ορίων 40 και 50 €/ΜWh, δεν θα πραγματοποιείται αύξηση ή μείωση των Χρεώσεων Προμήθειας για τον σχετικό μήνα. Αν το Άθροισμα κατά τις μέρες κατανάλωσης που τιμολογούνται κατά τον επίμαχο μήνα είναι κάτω του ορίου των 40 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα μειώνονται κατά τη διαφορά των 40€/ΜWh με το Άθροισμα.

Αν το Άθροισμα κατά τις μέρες κατανάλωσης που τιμολογούνται κατά τον επίμαχο μήνα είναι άνω του ορίου των 50 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα αυξάνονται κατά τη διαφορά του Αθροίσματος με το όριο των 50€/ΜWh.

Αυτές οι αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα υπολογίζονται για κάθε μήνα της Περιόδου Κατανάλωσης και θα εμφανίζονται αθροιστικά ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους λογαριασμούς κατανάλωσης, που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη, όταν τα πραγματικά δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα από τον αρμόδιο διαχειριστή.

Ο παρών Γενικός Όρος δεν εφαρμόζεται πριν από την πάροδο εξαμήνου από την έναρξη της εκπροσώπησης του μετρητή της Εγκατάστασης του Πελάτη από τον Προμηθευτή.

2ο παράδειγμα

Οι εκάστοτε Τιμές Προμήθειας περιλαμβάνουν το κόστος Ενέργειας, τις Απώλειες του Δικτύου, το κόστος Διαθεσιμότητας Ισχύος, το κόστος των Επικουρικών Υπηρεσιών, το κόστος Έκτακτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, το κόστος Διασυνοριακού Εμπορίου, το κόστος από χρεώσεις βάσει Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών και το κόστος του Ισοσκελισμού Εκκαθάρισης του Συστήματος.

Η Χρέωση Προμήθειας θα αναπροσαρμόζεται από τον Προμηθευτή ακολουθώντας τις διακυμάνσεις του Κόστους Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Προμηθευτή στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (εφεξής «Μέγεθος Αναφοράς x»), όπως, αυτό καθορίζεται, για τη χρονική περίοδο κατανάλωσης που αφορά ο εκκαθαριστικός λογαριασμός, από: i) Την μέση τιμή της ΤΕΑ, ii) τις μέσες μοναδιαίες χρεώσεις για όλους τους ΛΠ, iii) Το Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ), iv) Το κόστος που σχετίζεται με τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας ή τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος ή κάθε άλλο εθνικό μακροχρόνιο ή βραχυχρόνιο μέτρο για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας παροχής επαρκούς ισχύος ή για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλεί η έλλειψη ευέλικτης δυναμικότητας παραγωγής, v) Τυχόν επιπλέον κόστη χονδρεμπορικής που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Νόμου 4425/2016 (Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, της Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Αγοράς Εξισορρόπησης), ή οποιαδήποτε άλλα κόστη που θα προκύψουν από σχετικές υπουργικές αποφάσεις, ρυθμιστικές ή κανονιστικές διατάξεις, ως εξής: Εφόσον το Μηνιαίο Μέγεθος Αναφοράς x παραμένει εντός του εύρους διακύμανσης Li=0,030 – Lu=0,045 €/kWh, η Χρέωση Προμήθειας που θα καταβάλλει ο Πελάτης δεν θα αλλάζει.

Σε περίπτωση που το κατά τα ως άνω οριζόμενο άθροισμα κυμαίνεται άνωθεν του προαναφερθέντος εύρους, η Χρέωση Προμήθειας θα επαυξάνεται σύμφωνα με τον τύπο α*(x-Lu)+β. Σε περίπτωση που το κατά τα ως άνω οριζόμενο άθροισμα κυμαίνεται κάτωθεν του προαναφερθέντος εύρους, η Χρέωση Προμήθειας θα απομειώνεται σύμφωνα με τον τύπο α*(x-Li)+β.

Οι συντελεστές α και β, καθώς και τα ως άνω Li και Lu όρια δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και αναπροσαρμόζονται βάσει των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς. Σήμερα, οι συντελεστές α και β ορίζονται ως εξής: α = 1,1371, β = 0,005.

Τα ως άνω στοιχεία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή και αποτελούν αναδημοσίευση των στοιχείων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (https://www.enexgroup.gr/el/markets-reports) και την ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ (https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras).

Οι εν λόγω χρεώσεις υπόκεινται περιοδικά σε εκκαθαρίσεις και είναι πιθανό να μεταβάλλονται μελλοντικά για τον εκάστοτε μήνα. Ο υπολογισμός των ως άνω χρεώσεων περιγράφεται αναλυτικά στο Έντυπο Υπηρεσιών του Προμηθευτή, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Σε περίπτωση κατά την οποία τυχόν ρυθμιστικές ή νομοθετικές παρεμβάσεις εισάγουν νέα είδη πρόσθετων επιβαρύνσεων στην αγορά ενέργειας, οι οποίες προκύπτουν κατόπιν της σύναψης της παρούσης σύμβασης προμήθειας, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα της πλήρους μετακύλισης του εν λόγω μη προϋπολογισθέντος κόστους στον Πελάτη.

ΠΗΓΗ www.xristika.gr

Προηγούμενο άρθροΔιαθέσιμα από σήμερα τα δωρεάν self tests για τους μαθητές
Επόμενο άρθροΗ σχολική χρονιά αρχίζει με κινητοποιήσεις