Τον Ιούλιο του 2000, ο τότε Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Χρήστος Παπουτσής, ευρισκόμενος στην Αλεξανδρούπολη για τον εορτασμό της Ναυτικής Εβδομάδας, εξήγγειλε την ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη. 

Στην εισηγητική έκθεση του Σχεδίου νόμου με τίτλο «Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις», το καλοκαίρι του 2001, επί λέξει αναφερόταν :

ΚΕΦ.  Β  ΤΜΗΜΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο  6

Γενικά

Προβλέπεται η ίδρυση με προεδρικό διάταγμα ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Λ.Σ., η οποία θα καλύψει με την πλήρη λειτουργία της τις ανάγκες του Σώματος με σύγχρονο τρόπο, χωρίς να θίγεται η ακολουθούμενη εκπαιδευτική διαδικασία. Για το σκοπό αυτόν προωθείται η διαδικασία παραχώρησης κατάλληλης έκτασης εκατόν πενήντα (150) στρεμμάτων στην Αλεξανδρούπολη και εξασφάλισης των σχετικών κονδυλίων από περιφερειακά προγράμματα του Γ’ Κ.Π.Σ. και άλλες πηγές. Θα επιτευχθεί έτσι ένας στόχος πολλών ετών για το Λ.Σ. με την απόκτηση δικής του εκπαιδευτικής στέγης, την ανάπτυξη σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών και τελικά την αρτιότερη εκπαίδευση των στελεχών του.

Τον Ιούλιο του 2001, εκδόθηκε ο Νόμος 2935/2001«Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162 Α /19-7-2001). Το  άρθρο 6 ανέφερε : «Με προεδρικό διάταγμα ιδρύεται Ακαδημία Λιμενικού Σώματος και ρυθμίζονται τα της οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και οι βαθμίδες εκπαίδευσης των Σχολών της Ακαδημίας». Τέτοιο προεδρικό διάταγμα δεν εκδόθηκε.

 

Τον Απρίλιο του 2002, με την αριθ.15/3-4-2002 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 68 Α/8-4-2002) πράγματι, παραχωρήθηκε δωρεάν και κατά κυριότητα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, έκταση 148.010 τμ στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης,  με σκοπό την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για την ίδρυση και λειτουργία Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος.

 

Το Δεκέμβριο του 2002, το άρθρο 6 του Ν.2935/2001 που προέβλεπε την ίδρυση Ακαδημίας Λιμενικού Σώματος, επαναλήφτηκε ως παραγραφος 12 στο άρθρο 7 του Ν. 3079/2002 «Κύρωση κώδικα προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ 311 Α/10-12-02), χωρίς ωστόσο και πάλι να εκδοθεί το σχετικό Π.Δ. που θα ρύθμιζε τα της Ακαδημίας του Λιμενικού Σώματος.

 

Το Μάρτιο του 2011, στο Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α/4-3-11)  καθώς και στη συνέχεια στο Π.Δ 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ 149 Α/27-6-11) ουδεμία αναφορά περί Ακαδημίας Λιμενικού υπήρξε. Αντιθέτως, έγινε αναφορά (άρθρο 35 του ΠΔ) για τις τρεις Παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού.

 

   Σήμερα, τέλος Μαΐου 2016, με τo προωθούμενο σχέδιο νόμου με τίτλο : «Επιθεωρητές / ελεγκτές πλοίων, λιμένων, Αναγνωρισμένων Οργανισμών – Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» και πάλι δεν γίνεται καμία αναφορά για Ακαδημία Λιμενικού Σώματος αλλά για τη εισαγωγή των υποψηφίων στις υπάρχουσες τρεις Παραγωγικές Σχόλες του Λ.Σ/ΕΛ-ΑΚΤ, από το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 18, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, όπως και στις λοιπές Παραγωγικές Σχόλες των Ε.Δ και Σ.Α.

***

Η Ακαδημία Λιμενικού Σώματος, ειδικά για την Αλεξανδρούπολη, ήταν ένα όνειρο «θερινής νυκτός». Καλοκαίρι άρχισε (2000) με την εξαγγελία και καλοκαίρι (2011) τελείωσε με το Π.Δ 67/2011.

Εδώ στην Αλεξανδρούπολη, από το καλοκαίρι του 2011, έπρεπε να αναζητήσουμε εφικτές λύσεις.

Και η μόνη εφικτή λύση, με την παρούσα συγκυρία – οικονομική κρίση και νομοθετικό πλαίσιο για την εκπαίδευση στο Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή – είναι η, υπό προϋποθέσεις, μεταφορά της «Σχολής Λιμενοφυλάκων» στην Αλεξανδρούπολη.

   Αυτό έπρεπε να γίνει, με παρέμβαση των Τοπικών μας Αρχόντων, το 2011, τότε που ο Υπουργός Χρήστος Παπουτσής, ο οποίος είχε ηθική δέσμευση έναντι της Αλεξανδρούπολης, διέγραφε τη Λιμενική Ακαδημία.

   Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά.

   Μπορούμε να διαθέσουμε ένα κτίριο, όπως κάναμε με το παλιό παλιό Νοσοκομείο που έγινε Μουσικό Γυμνάσιο, για να διεκδικήσουμε και τη «Σχολή Λιμενοφυλάκων»  ;  Υπάρχει κάτι ανάλογο ;

Στο μέλλον, αν υπάρξει πολιτική βούληση και οικονομική δυνατότητα, η ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ της Αλεξανδρούπολης θα μπορεί να  μετατραπεί σε  ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ .

 

Αλεξανδρούπολη  26  Μαΐου  2016

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υποναύαρχος Λ.Σ (ε.α)

Προηγούμενο άρθροΝίκη για τον Ορφέα στο Διδυμότειχο, με το διπλό έφυγε ο Ηρακλής από τους Προσκυνητές!
Επόμενο άρθροΝίκος Κοτζιάς: Σύσταση διακομματικής επιτροπής για τη Θράκη