Τέσσερις προτάσεις για να μην απολυθούν περίπου 250 εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που, παρότι εργάζονται έως και 20 συνεχή έτη, μένουν εκτός πινάκων επιτυχόντων της προκήρυξης 4Κ/20020, καταθέτει το Σωματείο Εργαζομένων Φθιώτιδας-Φωκίδας.

Συγκεκριμένα:

  • Αλλαγή του άρθρου 38 του Νόμου 4735/2020 , για την συνέχιση των εργαζομένων που δεν είναι επιτυχόντες της προκήρυξης και την απορρόφηση τους από τις υπάρχουσες δομές.
  • Παράταση και διατήρηση του προγράμματος, Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας βάση της παράτασης του προγράμματος : «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»
  • Χρήση των αδιάθετων ποσών ύψους 5 εκατ. ευρώ που προβλέπονται για το πρόγραμμα, από το συνολικού ποσού των 60 εκ. €  μέσω των ΚΑΠ,  για  την συνέχιση των ετησίων  προγραμματικών συμβάσεων .
  • Με την πρόταση αυτή οι εργαζόμενοι δεν θα προσμετρούνται στο ετήσιο προγραμματισμό συμβασιούχων της γενικής κυβέρνησης, γιατί θα θεωρούνται συμβασιούχοι συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι την διασφάλιση των εργαζόμενων του «ΒδΣ» ζητούν και βουλευτές της ΝΔ, όπως ο Γ. Κωτσός, που διετέλεσε επί σειρά ετών δήμαρχος Μουζακίου, και, ως εκ τούτου, γνωρίζει το θέμα εκ των έσω.

Τι προβλέπει ο νόμος

Να σημειωθεί ότι η παράταση του προγράμματος περιέχεται στο νόμο 4735/2020 και έχει ως εξής:

Νόμος 4735/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 197/12.10.2020

Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 38

Παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

  1. Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 229 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) μέχρι και την 30η.9.2020, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που παρατάθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις.

Ειδικά για την προκήρυξη αυτή, δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις για την πρόσληψη επιτυχόντων με προσωρινούς πίνακες.

Με τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τους οικείους ΟΤΑ ή τα νομικά πρόσωπα αυτών.

  1. Η χρηματοδότηση και υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» καλύπτεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., άρθρο 16 του ν. 1518/1985, (Α΄ 30)).

ΠΗΓΗ www.aftodioikisi.gr

Προηγούμενο άρθροΣυμμετοχή ΝΟΑ στο διεθνές meeting Κολύμβησης SWIM OPEN STOCKHOLM
Επόμενο άρθροΥΠΕΣ-μεταβιβάσεις ακινήτων & ΤΑΠ: Με τροπολογία θα «παρακάμπτει» τους συμβολαιογράφους