ΑΣΕΠ 1ΓΤ/2020: Εκδόθηκε νέα προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών

Δημοσιεύτηκε στις: at 10:08
430 0

Δημοσιεύθηκε η επόμενη στη σειρά έκδοσης προκήρυξη για τον διορισμό εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ, μετά τον διαγωνισμό 2ΓΔ/2020 (δείτε εδώ).

Σύμφωνα με τον διαγωνισμό 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, η Ανεξάρτητη Αρχή καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων TΕ01 και TE02 και Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου / ειδικοτήτων ΤΕ16 να υποβάλουν αίτηση για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, για τον κλάδο ΤΕ16, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 6 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι κοινή και για τις δύο προκηρύξεις (1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020).

Με βάση τις περιλήψεις των διαγωνισμών που απέστειλε για δημοσίευση η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή στο Εθνικό Τυπογραφείο, δικαίωμα συμμετοχής στις προκηρύξεις 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 έχουν οι πτυχιούχοι:

  • Μέσης Τεχνικής Σχολής
  • Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων
  • Επαγγελματικών Λυκείων
  • Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων
  • Μέσης Εκπαίδευσης (με βεβαίωση ισοτιμίας)
  • Α΄ κύκλου ΤΕΕ
  • Β΄ κύκλου ΤΕΕ
  • Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

Προετοιμάστε εγκαίρως την υποψηφιότητά σας

Το workenter.gr συστήνει ανεπιφύλακτα την υπηρεσία συμπλήρωσης αιτήσεων weconsult.

Υποψήφιοι απ΄ όλη την Ελλάδα μπορούν να επικοινωνήσουν, τώρα, στο τηλέφωνο 211 9555 050, προκειμένου να κατοχυρώσουν ορθά και έγκυρα τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών.

ΠΗΓΗ workenter.gr

Σχετικά άρθρα