Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των Ο.Τ.Α.- Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων» που διοργανώθηκε από την ΚΕΔΕ και το ΙΤΑ, με την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και την αιγίδα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2016.

Το Συνέδριο χαρακτηρίστηκε από την πολύ μεγάλη συμμετοχή συνέδρων, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και όλων των συναρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, τόνισε την ανάγκη να αναπληρωθεί ο ήδη χαμένος χρόνος σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει συμφωνία και σύμπνοια απόψεων στην εφαρμογή των μοντέλων εκείνων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις υπάρχουσες ειδικές συνθήκες του κάθε τόπου. Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου εθνικού σχεδίου διαχείρισης των αστικών αποβλήτων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει κεντρικό ρόλο.

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τις διήμερες εργασίες του Συνεδρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Υπάρχει ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ανακύκλωσης και διαχείρισης προσαρμοσμένων στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες και όχι στην αναπαραγωγή ρυθμίσεων γενικής εφαρμογής.
 • Ανάγκη χρηματοδότησης μόνο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και όχι αποσπασματικών έργων, σε όλες τις κατηγορίες των έργων διαχείρισης.
 • Η δημιουργία ολοκληρωμένων και επιτυχημένων συστημάτων ανακύκλωσης απαιτεί 10-15 χρόνια συστηματικών προσπαθειών και γίνεται με σταδιακή οικοδόμηση και βελτιώσεις.
 • Όσο επιτυχημένη κι αν είναι η ανακύκλωση, η ύπαρξη υποδομών επεξεργασίας και διάθεσης των υπολειμμάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των συστημάτων.
 • Η ποιότητα των ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε αυτά να έχουν υψηλό αντίτιμο πώλησης.
 • Κρίνεται άμεση η ανάγκη εξειδίκευσης του θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμενοποίησης των κανονιστικών διαδικασιών για να γίνει εφικτή η υλοποίηση του νέου εθνικού σχεδιασμού.
 • Η προσπάθεια για την εφαρμογή του μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων που θα υιοθετήσει ο κάθε Δήμος ή Ένωση Δήμων θα πρέπει να αποβλέπει στο μικρότερο κόστος από το υφιστάμενο.
 • Οι σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, οχημάτων και εξοπλισμού στην πλειοψηφία των Δήμων αποτελεί εμπόδιο στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και εισαγωγής της Διαλογής στην Πηγή με πολλαπλά ρεύματα.
 • Η παρούσα προγραμματική περίοδος πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η τελευταία ευκαιρία για την ανάπτυξη σημαντικών υποδομών καθώς δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες καθυστερήσεις.
 • Η ΚΕΔΕ προχωρά άμεσα στις ακόλουθες ενέργειες:
 • Επικαιροποίηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα αφορά το σύνολο των θεμάτων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στη χώρα και θα καταλήγει σε συγκεκριμένες θεσμικές ρυθμίσεις.
 • Σχεδιασμός, δημιουργία και λειτουργία για πρώτη φορά στη χώρα μας ενός Παρατηρητηρίου Αστικών Στερεών Αποβλήτων.
 • Όλες οι καινοτόμες ιδέες περί της διαχείρισης απορριμμάτων και η λήψη εμπειριών και τεχνογνωσίας διευκολύνουν το Δήμο Αλεξανδρούπολης στην εφαρμογή του μοντέλου που απαιτείται, ως συμφερότερο για το Δήμο μας, με ήπιες αναπροσαρμογές αυτού.

 

https://www.youtube.com/watch?v=I14JLdLkMSw&feature=youtu.be

Προηγούμενο άρθροΚλείνει το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας
Επόμενο άρθροΣυνέδριο αιρετών γυναικών της ΚΕΔΕ στην Καβάλα 7-9 Απριλίου