Γ. Σταθάκης: «6.300 τα επενδυτικά σχέδια τα οποία είναι ενταγμένα αλλά μη αποπληρωμένα»

Σε απάντηση Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κος Νικόλαος Νικολόπουλος, για το ποιες είναι οι προθέσεις της Κυβέρνησης, όσον αφορά το πλήθος των ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν βαλτώσει λόγω της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης και το εάν ο επικείμενος νέος αναπτυξιακός νόμος, θα λάβει υπόψη του προτάσεις των ανθρώπων της αγοράς έτσι ώστε να υπάρξει όσο τον δυνατό περισσότερη αξιοποίηση προτεινόμενων προγραμμάτων, με προοπτική, εν τέλει, την ανάπτυξη, που είναι και το ζητούμενο και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού γνωστοποιεί ότι:

“Είναι γεγονός ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις δοκιμάστηκαν σκληρά λόγω της οικονομικής ύφεσης και των συνακόλουθων περιορισμένων πόρων. Είναι επίσης αναμφισβήτητο γεγονός το ότι τα ενταγμένα στους τελευταίους αναπτυξιακούς νόμους, αλλά μη αποπληρωμένα, επενδυτικά σχέδια αριθμούν τα 6.300 και το ύψος των συμβασιοποιημένων ανεξόφλητων υποχρεώσεων του Δημοσίου ανέρχεται συνολικά στα 5.7 δις ευρώ.

Η ιδιαίτερα βεβαρημένη αυτή κατάσταση, η οποία εις ολόκληρον κληροδοτήθηκε στη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου, πρόκειται να αντιμετωπισθεί αποφασιστικά και κατά το δυνατόν άμεσα με βασικό γνώμονα τη βέλτιστη διευθέτηση του μείζονος αυτού ζητήματος.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη από το Μάιο του 2015 γίνεται εντατική προσπάθεια διερεύνησης του βαθμού ωριμότητας των εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων και παράλληλα αναζητούνται οι πιο δόκιμοι χρηματοδοτικοί και άλλοι τρόποι, προκειμένου να ανταποκριθεί το Δημόσιο κατά το ακέραιο στις πραγματικές του υποχρεώσεις.

Η επιστροφή στην ανάπτυξη, καθώς και η σταθερότητα της ανάπτυξης, αποτελεί βασικό στόχο του Υπουργείου.

Αυτό εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί:

Α) με τη κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, προκειμένου να υπάρξει επάρκεια χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων. Οι συμφωνίες που έχουμε για την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και για την έναρξη του ΕΣΠΑ 2013-2020 μαζί με τις δυο θετικές διευκολύνσεις που έγιναν ειδικά για την Ελλάδα, δηλαδή η υποκατάσταση του 5% της εθνικής συμμετοχής με ευρωπαϊκούς πόρους και η αύξηση της προκαταβολής για το επόμενο ΕΣΠΑ από 7% σε 14%, διασφαλίζουν 4,5 δισεκατομμύρια για τους επόμενους τρεις μήνες για την ελληνική οικονομία,

Β) τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε και τις συμβάσεις που υπογράψαμε με την EBRD και με άλλους διεθνείς οργανισμούς για χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας,

Γ) με την ενεργοποίηση νέων εργαλείων τα οποία θα διασφαλίσουν την επάρκεια της χρηματοδότησης μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να κλείσουν οι εκκρεμότητες του παλαιού αναπτυξιακού νόμου ο οποίος άφησε αρκετά προβλήματα προς επίλυση,

Δ) με την ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας, η οποία θα αποτελέσει το βασικό ενδιάμεσο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη κινητοποίηση πόρων από το πακέτο Γιούνκερ προς τις ΜμΕ.

Επιπλέον, αποτελεί πεποίθησή μας ότι η ελληνική οικονομία θα πρέπει να στραφεί σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας αξιοποιώντας έτσι και το υψηλού επιπέδου υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό.

Όσον αφορά ειδικότερα στον αναπτυξιακό νόμο, η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του νέου αναπτυξιακού νόμου με στόχο την επανεκκίνηση της οικονομίας αλλά και τον αναπροσανατολισμό και ανασυγκρότηση του ελληνικού παραγωγικού συστήματος. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής έχουν συσταθεί επιτροπές τόσο για την αξιολόγηση των παλαιών νόμων όσο και για την πρόταση νέων ιδεών για το νέο επενδυτικό πλαίσιο. Παράλληλα, η ΓΓΣΙΕ βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση ενώ έχει επιπλέον γίνει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων φορέων οι οποίες είναι σε στάδιο επεξεργασίας.

Ο Υπουργός
Γιώργος Σταθάκης”
http://taxheaven.gr

Προηγούμενο άρθροΟΕΓΑ: «ΝΑΙ στον αθλητισμό, ΟΧΙ στην καθιστική ζωή!»
Επόμενο άρθροΤα επτά κακά της …εφορίας μας