Η ματαίωση τής ιδιωτικοποίησης τού λιμανιού τής Αλεξανδρούπολης Κακή εξέλιξη γιά τή χώρα καί κυρίως γιά τόν τόπο μας η ακύρωση τού διαγωνισμού. Μετά από πολυετείς προσπάθειες καί πολλές προσδοκίες ματαιώθηκε η ιδιωτικοποίηση τού λιμανιού τής πόλης Η επίσημη εκδοχή είναι η μεγάλη γεωπολιτική του σημασία καί ιδιαίτερη βαρύτητα πού αποκτά καί εξ αιτίας τού πολέμου στήν Ουκρανία, πέραν τού κομβικού του ρόλου στίς εμπορικές σχέσεις μέ τίς βαλκανικές καί παρευξείνιες χώρες Δέν μπορεί νά βασίζεται τό ΝΑΤΟ καί γενικότερα η δύση στήν Τουρκία καί τόν κ.Ερντογκάν γιά μεταφορές πολεμικού υλικού στήν Ουκρανία. Η επαμφοτερίζουσα στάση του σέ μιά σειρά ζητημάτων γεννά αμφιβολίες γιά τό τί θά πράξει καί τί θά επιτρέπει κάθε φορά. Γεννιούνται σκέψεις ότι η ακύρωση τού διαγωνισμού έγινε καθ υπόδειξη τού διεθνούς παράγοντα. Είναι πιθανό αλλά δέν γνωρίζουμε-αν όντως έγινε έτσι-τί ανταλλάγματα πήραμε άν πήραμε Επίσης υπάρχει η εκδοχή ότι τά σχήματα πού κατέθεσαν εν τέλει δεσμευτικές προσφορές έχουν θέματα στίς προσφορές τους πού θέτουν ζητήματα φερεγγυότητάς τους Όπως καί να έχει-αναμένονται διευκρινήσεις από τό ΤΑΙΠΕΔ-γεγονός είναι ότι τό λιμάνι τής Αλεξανδρούπολης θά τό διαχειρίζεται τό κράτος υπό οποιαδήποτε εκδοχή του και αυτό δέν δημιουργεί αισιοδοξία γιά την ανάπτυξή του Οι απαραίτητες υποδομές γιά νά υλοποιηθούν απαιτούν πιστώσεις αφ ενός αλλά καί τήν βάσανο χρονοβόρων διαδικασιών τού δημσίου πέραν τών πιθανών πολιτικών αντιπαραθέσεων πού κατά πάσαν πιθανότητα θά προκύπτουν Ο εξοπλισμός τού λιμένος πού είναι επείγον ζήτημα καί βέβαια εκτός από σημαντικές πιστώσεις θα έχει νά αντιμετωπίσει καί τό δημόσιο λογιστικό Τό λιμάνι γιά νά αναπτυχθεί χρειάζεται επειγόντως εξειδικευμένες υπηρεσίες,νέο καί μέ ειδικές γνώσεις προσωπικό γιά νά μπορέσει να ανταγωνιστεί άλλα λιμάνια Μήν ξεχνάμε ότι τό λιμάνι τής Καβάλας ιδιωτικοποιείται καί θα μπορεί νά προσφέρει υπηρεσίες τίς οποίες θά διαθέτει η ανάδοχος εταιρεία η οποία τό αναλαμβάνει.Είναι βέβαιο ότι η ανάδοχος έλαβε υπ όψιν της τό έργο τής νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσαλονίκη-Τοξότες. Επίσης τό νέο λιμανι πού κατασκευάζει η Τουρκία λίγα χιλιόμετρα μαρυά μας Οι τοπικοι φορείς οφείλουν να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες καί νά μήν είναι απλοί θεατές. Πρό παντός νά μήν επικεντρωθούν σέ ήσονος σημασίας ζητήματα αλλά στήν αξιοποίηση τής μεγάλης αναπτυξιακής εφεδρείας πού φοβά;μαι ότι απομαρύνεται ΥΓ Θεωρώ δεδομένο ότι τά έργα σύνδεσης τού λιμανιού με τήν ΕΓΝΑΤΙΑ αλλά καί τον σιδηρόδρομο θά προχσωρήσουν όπως δρομολογήθηκαν.

Προηγούμενο άρθροΜε κατάνυξη η Αγρυπνία επί τη εορτή του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Μηνά στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως
Επόμενο άρθροΕπενδύσεις για αναβάθμιση υποδομών στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης