Ο δήμος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται:

  • εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων
  • εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο
  • εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας εκατό μέτρων από τα όρια των ανωτέρω περιοχών
  • εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα

ότι για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, υποχρεούνται μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους καθώς στη συντήρηση τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρική περιόδου (1η Μαΐου- 31η Οκτωβρίου).

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

  • την υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δένδρων και κλαδιών καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
  • την απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους, όπως ξερά χόρτα και κλαδιά.
  • την αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δένδρων και την αύξηση του ύψους έναρξης της από την επιφάνεια του εδάφους.
  • την αραίωση της θαμνώδους βλάστησης και την απομάκρυνση τυχόν άλλων καυστών, αναφλέξιμων, εκρηξιμων ή εύφλεκτων υλικών..
  • την απομάκρυνση τυχόν άλλων καυστών, αναφλέξιμων και εκρήξιμων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού, καθώς και της συντήρησης κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι υπόχρεοι δύναται να ενημερώνουν σχετικά τον δήμο με το συνημμένο υπόδειγμα δήλωσης.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων επιφέρει κυρώσεις.

Προηγούμενο άρθροΕρώτηση της Ελληνικής Λύσης για την «Φύλαξη ισόπεδων διαβάσεων ΟΣΕ»
Επόμενο άρθροΟλοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το “2ο Πανέβριο Ιατρικό Συνέδριο”