Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ότι η Διοίκηση του Πολυκοινωνικού προέβη στην αλλαγή του ωραρίου των 6 προϊσταμένων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε 40 ώρες εβδομαδιαίως (από 30 ώρες που ισχύει σύμφωνα με τη σύμβάσή τους).

Η αλλαγή αυτή (η οποία ανακοινώθηκε με άτυπο τρόπο, μέσω ενός ανεπίσημου εγγράφου χωρίς πρωτόκολλο), «προδίδει» τις προθέσεις τόσο της Διοίκησης του Πολυκοινωνικού, όσο και της Δημοτικής Αρχής συνολικά και στην περίπτωση που εφαρμοστεί, ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω αυθαίρετες αλλαγές στις συμβάσεις και των υπόλοιπων εργαζομένων του Δήμου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι, Δήμος και Διοίκηση Πολυκοινωνικού, προσπαθώντας να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών, φορτώνουν στις πλάτες των συναδέλφων μας επιπλέον ώρες εργασίας, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ούτε τις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει, καταστρατηγώντας με αυτό τον τρόπο κάθε εργασιακό μας δικαίωμα, ούτε και το επιστημονικό αντικείμενο των συγκεκριμένων συναδέλφων, αφού με την απόφαση αυτή ουσιαστικά τις μετατρέπει από παιδαγωγικό σε διοικητικό προσωπικό.

Σημειώνουμε δε ότι σε κανέναν άλλο δήμο της χώρας καμία διοίκηση δεν έχει λάβει αντίστοιχη απόφαση, γεγονός που αποδεικνύει την αντίληψη της Διοίκησης για το ρόλο της κοινωνικής δομής των βρεφονηπιακών σταθμών και το έργο που επιτελούν μέσω της προσφοράς τους οι εργαζομένων σε αυτές. Στον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών σαν σκοπό τους έχουν, ανάμεσα σε άλλους που αναφέρονται και ότι «οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν κυρίως δομές αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο:

•   Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

 • Να ευαισθητοποιούν τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντάς τους πληροφόρηση και καθοδήγηση.»

Σε όλους τους δήμους, μέχρι σήμερα, οι προϊσταμένες των παιδικών σταθμών είναι υπεύθυνες για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος, συμβάλλουν στην εκπόνηση παιδαγωγικών επιστημονικών προγραμμάτων μέσα στις δομές, ηγούνται παιδαγωγικών συναντήσεων με το υπόλοιπο παιδαγωγικό προσωπικό για παιδαγωγικά θέματα που προκύπτουν, αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη από την παιδαγωγική ομάδα και με το κύρος των γνώσεων και της εμπειρίας τους συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση του παιδαγωγικού προγράμματος. Ταυτόχρονα καλούνται ανά πάσα στιγμή να καλύψουν την έλλειψη παιδαγωγικού προσωπικού, κάτι που ήταν και παραμένει συχνό φαινόμενο στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

Η εξέλιξη αυτή είναι επικίνδυνη και για το λόγο ότι με την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης, το δικαίωμα των παιδιών για προσχολική αγωγή, συνδέεται με τις ανάγκες της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας, κρίνοντας απαραίτητη την εισαγωγή των αρχών της αγοράς και της επιχειρηματικότητας στις κοινωνικές δομές. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η παιδαγωγική επιστήμη θυσιάζεται στο βωμό του συνεχούς ανταγωνισμού των δημοτικών παιδικών σταθμών σε σχέση με τους αντίστοιχους ιδιωτικούς. Η εξέλιξη αυτή, αποτελεί την πιο ακραία εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών που στοχεύουν στην κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων.

Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται προσπάθεια εφαρμογής ενός τέτοιου μέτρου! Θυμίζουμε:

 • την προσπάθεια που έγινε για την (αυθαίρετη) αλλαγή του ωραρίου των συμβασιούχων ΕΣΠΑ από 6 σε 8 ώρες ημερησίως, για να αντιμετωπιστούν δήθεν οι αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό.
 • την (αυθαίρετη) καθολική μετακίνηση όλου του προσωπικού σε άλλους παιδικούς σταθμούς δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο έντονη ανασφάλεια στους συναδέλφους και ένα κλίμα ελέγχου.
 • την «αναδιάρθρωση» εν μία νυκτί υπηρεσιών, με την αποστελέχωση προϊσταμένων και προσωπικού διάφορων υπηρεσιών του Πολυκοινωνικού κατά το δοκούν και την αντικατάσταση τους από άλλα άτομα τα οποία σύμφωνα με «προσωπικές» απόψεις ήταν ικανότερα.
 • τη λήψη αποφάσεων  που αφορούσαν στη λειτουργία των δομών εν μέσω πανδημίας -αλλά και με αφορμή αυτή- χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των εργαζομένων, πόσο μάλλον οι αντιδράσεις τους, στις περιπτώσεις που έκριναν τις αποφάσεις της διοίκησης ως αρνητικές.
 • Την επιλογή της διοίκησης να στηρίζεται η λειτουργία των δομών σε απλήρωτους «εθελοντές» καταλύοντας κάθε εργασιακό κεκτημένο και θέτοντας σε κίνδυνο και υπό αμφισβήτηση τη φερεγγυότητα και την ποιότητα των κοινωνικών παροχών.

Η πολιτική αυτή που ακολουθεί κατά κόρον η διοίκηση έχει – μεταξύ άλλων – ως αποτέλεσμα:

 • Τη μετατροπή της διοίκησης σε μηχανισμό πειθαρχικού ελέγχου, επιχειρώντας  να καλλιεργήσει κλίμα ανταγωνισμού ανάμεσα στους εργαζόμενους, στη βάση της λογικής του «διαίρει και βασίλευε», ώστε να μην αναπτυχθεί καμιά συλλογική αντίδραση και να επιτευχθεί έτσι η «συμμόρφωση».
 • Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται  διαρκώς σε θέση «υπόλογου» για παραλείψεις και λάθη της διοίκησης με συνέπεια να οξύνεται ο ατομικισμός και ο κοινωνικός αυτοματισμός.
 • Το γεγονός ότι οι δομές αντιμετωπίζουν σοβαρές αντιξοότητες στη λειτουργία τους, οι οποίες, αφενός λόγω ελλιπούς κεντρικής χρηματοδότησης και αφετέρου μη σωστής διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων, υπολείπονται τόσο σε βασικό εξοπλισμό για την παροχή ανώτερου επιπέδου υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και πρόνοιας, όσο και σε έμψυχο δυναμικό, σταθερό προσωπικό με σχέσεις εργασίας τέτοιες, που να εξασφαλίζουν συνέπεια και συνέχεια στους στόχους της κοινωνικής προσφοράς που κάθε υπηρεσία θέτει από τη φύση της λειτουργίας της.
 • Την εν γένει υποβάθμιση των δομών και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους εξυπηρετούμενους από αυτές πολίτες.

Για τους λόγους αυτούς ως ΔΑΣ-ΟΤΑ καλούμε:

 • Τις προϊστάμενες  – εργαζόμενες στους παιδικούς σταθμούς να μην εφαρμόσουν την τελευταία άτυπη απόφαση της διοίκησης, η οποία καταστρατηγεί τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου και τους όρους της συλλογικής σύμβασης της ΠΟΕ-ΟΤΑ & υποβαθμίζει τον παιδαγωγικό ρόλο των προϊσταμένων και κατά συνέπεια των παιδικών σταθμών συνολικά ως δομή.
 • Τους εργαζόμενους του Δήμου να είμαστε σε επαγρύπνηση ώστε να μην επιτρέψουμε γενικευμένες αλλαγές στις συμβάσεις μας που χειροτερεύουν τους όρους της δουλειάς και της ζωής μας!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Την άμεση απόσυρση της παραπάνω απόφασης και οποιασδήποτε άλλης απόφασης καταστρατήγησης κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων.

Κάλυψη των κενών των οργανικών θέσεων του Νομικού Προσώπου με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού

Επαρκής κρατική χρηματοδότηση της Δομής για κάλυψη όλων των αναγκών λειτουργίας και υποδομής.

ΔΑΣ – ΟΤΑ Αλεξανδρούπολης

Προηγούμενο άρθροΓιάννης Ζαμπούκης: “Χαιρόμαστε για την δικαίωση του μόχθου των εργαζομένων”
Επόμενο άρθροΠράσινο χαράτσι 1.000 έως 3.000 ευρώ σε μεταχειρισμένα ΙΧ – Ποιους αφορά