Δείτε την απόφαση του Δημάρχου για την αντικατάσταση του Μαυρίδη

Δημοσιεύτηκε στις: at 12:37
387 0

« Ορισμός του Δημοτικού Συμβούλου Ζιώγα Χρήστου του Κων/νου ως Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Με αριθμό 1524 Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» , αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3ε ΄ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ40/Α΄/2012) αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων οι οποίοι δε θα λαμβάνουν αντιμισθία, όπως ισχύει.

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 2280/12-10-2011, τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2297/31-12-2015, τ. Β΄)

7. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 135/11-7-2016 αίτηση παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Μαυρίδη Κων/νου του Ανέστη από τη θέση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία έγινε αποδεκτή.

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζιώγα Χρήστο του Κων/νου, ως Αντιδήμαρχο 2 Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησής της στον ανωτέρω , μέχρι ανάκλησης ή τροποποίησής της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Σχετικά άρθρα

«ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 21»: Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη η άσκηση ελληνικών και αμερικανικών στρατευμάτων στην Ξάνθη

Δημοσιεύτηκε από: - 24 Μαΐου 2021 0
Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, σήμερα, Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, παρέστη στην Άσκηση «ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ / ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 21», που πραγματοποιήθηκε…

Αναστάσιος Δημοσχάκης: “Όμηροι του αδιάφορου κράτους τα άτομα με αναπηρία – Χωρίς οδηγό το ΚΕΦΙΑΠ Ορεστιάδας”

Δημοσιεύτηκε από: - 25 Ιουλίου 2017 0
Ο Βουλευτής Έβρου και Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, κατέθεσε στο προεδρείο της Βουλής Αναφορά, παραθέτοντας επιστολή του Νομαρχιακού Συλλόγου…