Η μονοδρόμηση της παραλιακής οδού από την Πλ. Ελευθερίας προς και μέχρι το Πάρκο Εγνατία με φορά δυτική. Προτείνεται περιορισμός του σημερινού πλάτους οδοστρώματος σε μια λωρίδα κυκλοφορίας στην πλευρά των κτιρίων και παράλληλη παρά το κράσπεδο στάθμευση στη μια πλευρά αποδίδοντας τον υπόλοιπο χώρο προς το παραλιακό μέτωπο στους πεζούς και στους χρήστες ποδηλάτων.

Η πεζοδρόμηση και ηπιοποίηση τύπου Woonerf του τμήματος της Εθνικής Αντιστάσεως μεταξύ της Λ. Δημοκρατίας και της Μητρ. Ι. Καβύρη.

Ο περιορισμός της διατομής της Λ. Δημοκρατίας στο κεντρικό της τμήμα μεταξύ Μοσχονησίων και Νικομήδειας και κατασκευή κεντρικής νησίδας. Η τυπική διατομή που προτείνεται είναι κεντρική διαχωριστική νησίδα πλάτους τουλάχιστον 3,0μ. και εκατέρωθεν μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,5μ. Δυνατότητα αριστερών στροφών στην κατεύθυνση από Μοσχονησίων προς Νικομήδειας θα υπάρχει μόνο στη 14ης Μαΐου και στη Νικομήδειας. Στην κατεύθυνση από Νικομήδειας προς Μοσχονησίων θα υπάρχει μόνο στην οδό Τζαβέλα (Πλ. Ελευθερίας). Δεξιές και αριστερές στροφές από τις κάθετους στο τμήμα αυτό θα είναι δυνατές στην Μητρ. Ι. Καβύρη και Καραϊσκάκη, στην Τζαβέλα και στη Νικομήδειας.

Η αντιδρόμηση της Διον. Σολωμού από Λ. Δημοκρατίας προς και μέχρι Εθν. Αντίστασης.

Η μονοδρόμηση του τμήματος της Ελ. Φιλιππίδη μεταξύ Νικομήδειας και Διον. Σολωμού με φορά προς τη
Διον. Σολωμού.

Η μονοδρόμηση της Καραολή & Δημητρίου από Τζαβέλα (Πλ. Ελευθερίας) συνέχεια Λ. Βασ. Αλεξάνδρου συνέχεια Απολλωνιάδος μέχρι το πάρκο Εγνατία με φορά δυτική.

Η σύνδεση του παραλιακού μετώπου με τη Λ. Δημοκρατίας είναι δυνατή, στο τμήμα μεταξύ Φωκά και Πλ. Ελευθερίας, μέσω των οδών Τζαβέλα, Καραϊσκάκη, Μεσολογγίου και Ψαρών. Όλες οι άλλες κάθετες πεζοδρομούνται όπως και η οδός Δικαστηρίων αλλά και στην άλλη πλευρά στα ανατολικά πεζοδρομείται η οδός Εμπορίου μεταξύ της οδού Κουντουριώτη και Σπάρτακου. Άλλοι βασικοί σύνδεσμοι του παραλιακού μετώπου με τη Λ. Δημοκρατίας είναι στη δυτική πλευρά το ζεύγος μονοδρόμων Βυζιηνού (φορά προς Λ.Δημοκρατίας) και Ρήγα Φεραίου (φορά προς Λ. Βασ. Αλεξάνδρου) .

Η δημιουργία μιας ενδιάμεσης σύνδεσης μεταξύ της Ανατολικής Περιφερειακής και της Μεγάλης ή της Μικρής Δυτικής Περιφερειακής η οποία θα συνδέει τον κόμβο της Ανατολικής Περιφερειακής στην οδό Πολυζωίδη/Δημοκρίτου με τον κόμβο της Μεγάλης ή Μικρής Δυτικής Περιφερειακής στον κόμβο της οδού Αγ.Δημητρίου. Η σύνδεση αυτή περιλαμβάνει τις οδούς Πολυζωίδη μέχρι Ανδρονίκου, συνέχεια την ενδιάμεση περιφερειακή μέχρι τον κυκλικό κόμβο στο Παλαιό Νοσοκομείο και συνέχεια την Αγ.Δημητρίου.

Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης σε δώδεκα κύριες διασταυρώσεις
• Λ. Μάκρης & Μικρή Δυτική Περιφερειακή.
• Μικρή Δυτική Περιφερειακή & Αγ.Δημητρίου.
• Μικρή Δυτική Περιφερειακή & Ηροδότου.
• Λ. Δημοκρατίας & Α. Παπαναστασίου
• Λ. Δημοκρατίας & Νικομήδειας.
• Λ. Δημοκρατίας & Λ. Κων/πόλεως – Σπαρτάκου.
• Λ. Δημοκρατίας & 28ης Οκτωβρίου/Βιζυηνού.
• Α. Παπαναστασίου & Κίρκης/28ης Οκτωβρίου.
• Λ. Δημοκρατίας & Ευσταθίου.
• Οι προβλεπόμενοι από τη μελέτη της Ανατολικής Περιφερειακής (εφόσον κατασκευασθεί) στις διασταυρώσεις της Ανατολικής Περιφερειακής με την ανώνυμη οδό του Νέου Κολυμβητηρίου και μετην οδό Δημοκρίτου.

Διαμορφώσεις δέκα κόμβων στις διασταυρώσεις:
• Λ. Δημοκρατίας & Α. Παπαναστασίου
• Λ. Δημοκρατίας & 28ης Οκτωβρίου/Βιζυηνού.
• Λ. Δημοκρατίας & Νικομήδειας.
• Λ. Δημοκρατίας & Λ. Κων/πόλεως – Σπαρτάκου.
• Λ. Δημοκρατίας & Ευσταθίου.
• Α. Παπαναστασίου & Αγ.Δημητρίου/Δήμητρας & Μαρκοπούλου.
• 14ης Μαίου – Ηροδότου – Θράκης – Ι. Καβύρη.
• Α. Παπαναστασίου & Κίρκης/28ης Οκτωβρίου.
• Γ.Κονδύλη & Στενημάχου & Ηροδότου.
• Μικρή Δυτική Περιφερειακή & Ηροδότου.

Διανοίξεις τμημάτων οδών:
• Μομφεράτου μεταξύ της Λ. Δημοκρατίας και της Κατακουζηνού,
• Της οδού ανατολικά του Νέου Κολυμβητηρίου, συνέχεια προς βορρά μέχρι τη Χρ.Γιαννούτσου, όπου σύμφωνα με τη μελέτη της Ανατολικής περιφερειακής προβλέπεται ισόπεδος κόμβος,
• Της Ευγενίδου Ευκλείδη ανατολικά του Νέου Κολυμβητηρίου,
• Του τμήματος της Εθν. Αντίστασης μεταξύ Ανδρονίκου και Γιαννούτσου
• Τα τμήματα της Ανδρονίκου μεταξύ Καρτάλη και Κονδύλη, μεταξύ Εθν. Αντίστασης και Άβαντος και
μεταξύ Ανδρονίκου και Ευσταθίου.
• Το τμήμα της οδού Τούντζα μεταξύ Ρόδου και Λ. Κων/πόλεως.

Η πρόσβαση αποχώρηση από το λιμάνι θα γίνεται μέσω των οδών Καραολή & Δημητρίου – Σπάρτακου μέχρι την κατασκευή της Ανατολικής Περιφερειακής και του οδικού δικτύου εντός της χερσαίας ζώνης σύμφωνα με το εγκεκριμένο Master Plan του Ο.Λ.Α. Ο ρόλος και οι συνακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καραολή & Δημητρίου θα προσδιορισθούν με βάση τα σχέδια ανάπλασης κατά μήκος της και τηναξιοποίηση των αποθηκών.

Εκτεταμένες μονοδρομήσεις του τοπικού οδικού δικτύου προκειμένου να δημιουργηθούν νόμιμες θέσεις παράλληλης στάθμευσης παρά το κράσπεδο.

Η πεζοδρόμηση του τμήματος της Ελ. Βενιζέλου μεταξύ των οδών 14ης Μαΐου και Μητρ. Ι. Καβύρη.Μέχριτη μεταφορά του ΚΤΕΛ Έβρου σε νέα θέση το τμήμα αυτό θα χρησιμοποιείται μόνο από τα λεωφορεία τουΚΤΕΛ.

Η πεζοδρόμηση του τμήματος της Κ.Παλαιολόγου μεταξύ των οδών Μητρ. Ι. Καβύρη και 14ης Μαΐου.

Η πεζοδρόμηση του τμήματος της Αίνου μεταξύ των οδών 14ης Μαΐου και Μητρ. Ι. Καβύρη.

Η πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Κύπρου μεταξύ της Λ. Δημοκρατίας και της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου.

Η πεζοδρόμηση του τμήματος της Χαρ.Τρικούπη μεταξύ των οδών Ρ. Φεραίου και Ζαρίφη Γ.

Άλλες ρυθμίσεις του βασικού δικτύου που προτείνονται είναι:

Η αμφιδρόμηση του τμήματος της οδού Κύπρου μεταξύ της Λ. Βασ. Αλεξάνδρου και του χώρου στάθμευσης στη χερσαία ζώνη του λιμανιού

Η αμφιδρόμηση της ανώνυμης οδού εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού μπροστά από το Τελωνείο.

Η αντιδρόμηση του τμήματος της οδού Μαυροκορδάτου μεταξύ Διον.Σολωμού και Νικομήδειας.

Η μονοδρόμηση της οδού Έλλης με φορά προς βορρά.

Η μονοδρόμηση της οδού Κρήτης με φορά προς την παραλία.

Η μονοδρόμηση του αμφίδρομου τμήματος της οδού Σωκρ.Οικονόμου με φορά προς τα ανατολικά.

Η αντιδρόμηση της οδού Ζυμβρακάκη.

Η μονοδρόμηση της Κατακουζηνού με φορά προς τα ανατολικά.

Η μονοδρόμηση των οδών Ήρας συνέχεια Γ. Παπανδρέου με φορά προς τα δυτικά.

Η αντιδρόμηση του τμήματος της οδού Υψηλάντου μεταξύ των οδών 40 Εκκλησιών και Ελ. Φιλιππίδη.

 

ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΔΩ    www.alexpolis.gr

Προηγούμενο άρθροΟδός «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ» στην Αλεξανδρούπολη
Επόμενο άρθροΑποχώρησε μετά από 15 ώρες πολιορκίας του από αγρότες στην Π.Ε. Ροδόπης, ο ΥπΑΑΤ κ. Ευ. Αποστόλου