Δείτε τι αναφέρει το Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των ∆ήµων Αλεξανδρούπολης και Burgas

Δημοσιεύτηκε στις: at 20:03
470 0

Πρωτόκολλο Συνεργασίας Μεταξύ των ∆ήµων Αλεξανδρούπολης και Burgas Οι ∆ήµαρχοι Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαµπάκης και Burgas κ.Dimitar Nikolov εκφράζοντας τη θέληση των ∆ήµων Αλεξανδρούπολης και Burgas και των θεσµών των δύο πόλεων που συναντήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη στις 7 και 8 Νοεµβρίου 2016 για την διερεύνηση και εδραίωση της συνεργασίας των δύο πόλεων συµφώνησαν και συναποδέχονται τα κάτωθι:

Εκτιµώντας ότι έχουν ωριµάσει οι συνθήκες για µια σύµπραξη µεταξύ των δύο πλευρών σε τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος µε σκοπό να προκύψουν πολλαπλά οφέλη και για τις δύο πλευρές και διαβεβαιώνοντας την επιθυµία τους να προωθήσουν µια στενότερη συνεργασία µεταξύ τους κατέληξαν στα ακόλουθα:

1. Τα λιµάνια Αλεξανδρούπολης και Burgas αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης των δύο πόλεων µε σηµαντικές προοπτικές διµερούς συνεργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση θα εργασθούν οι δύο πλευρές για τη δόµηση ευρύτατων δικτύων συνεργασίας µε στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τους.

2. Η σιδηροδροµική σύνδεση των δύο πόλεων µε επίκεντρο τα δυο λιµάνια είναι πρωταρχική διεκδίκηση και κορυφαίο πεδίο δράσης για τις δυο πλευρές.

3. Η ανάδειξη πρωτοβουλιών ενδυνάµωσης και δηµιουργίας θεσµών συνεργασίας στους τοµείς του τουρισµού, του εµπορίου και της επιχειρηµατικότητας συγκροτούν ένα ελκυστικό και δηµιουργικό πεδίο συνεργασίας µεταξύ των τοπικών ιδιωτικών φορέων και των συλλογικών τους οργάνων.

4. Οι ακαδηµαϊκές κοινότητες των δύο πλευρών θα εργασθούν για την παραγωγή πρωτότυπου επιστηµονικού έργου που θα ενισχύσει την συνεργασία των δύο πόλεων.

5. Οι δύο πλευρές συµφώνησαν να είναι βασικοί και σταθεροί συνεργάτες στην αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και χρηµατοδοτικών Πρωτοκόλλων. Άµεση επιλογή τους είναι η κατάθεση Κοινής Αίτησης στο πρόγραµµα Blacksea –Cross Border Cooperation 2014-2020.

6. Οι δύο ∆ήµοι και οι τοπικοί φορείς των δύο πλευρών αποφάσισαν να τεθούν επικεφαλής πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της κυκλικής οικονοµίας στις ευρύτερες περιοχές των δύο κρατών .

7. Οι δύο ∆ήµαρχοι αναλαµβάνουν την ευθύνη για την προώθηση της διεκδίκησης προς τη λειτουργία των δύο χωρών της πιο εύκολης µεταφορικής διασύνδεσης και µετακίνησης ανθρώπων και εµπορευµάτων, όπως ολοκλήρωση εργασιών Εγνατίας Οδού µέχρι το Ορµένιο και δηµιουργία σε ευθεία γραµµή οδικού δικτύου Σβίλεγκραντ – Μπουργκάς.

8. Οι δύο πλευρές συµφώνησαν να προτείνουν την υπογραφή Ρηµατικής ∆ιακοίνωσης µεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Βουλγαρίας για να επιτραπεί η διέλευση οχηµάτων δηµόσιας χρήσης και ειδικότερα Τουριστικών Λεοφωρείων από τον συνοριακό σταθµό Νυµφαίας Κοµοτηνής και Μακάζα Κίρτζαλι. Ειδικά για την διέλευση φορτηγών δηµόσιας χρήσης απαιτείται η τοποθέτηση και γεφυροπλάστιγγας.

9. Οι αρχές των δύο λιµένων θα υπογράψουν ξεχωριστό µνηµόνιο που θα είναι ο αποδέκτης των µελλοντικών δράσεων συνεργασίας τους.

10.Από το ∆.Π. Θράκης κατατέθηκε η πρόταση να διερευνηθεί η δυνατότητα ίδρυσης µιας δοµής µε την µορφή Ινστιτούτου που θα ασχοληθεί επιστηµονικά µε θέµατα διασυνοριακής συνεργασίας στους τοµείς των υποδοµών , των µεταφορών, της ενέργειας κ.α.

11. Οι δύο πλευρές έχουν κοινή αντίληψη της διεκδίκησης συµµετοχής των δύο δηµάρχων στις κοινές διακρατικές επιτροπές που έχουν συσταθεί και ασχολούνται µε τα θέµατα της σιδηροδροµικής σύνδεσης και των µεταφορών.

Οι γενικότεροι όροι τήρησης του Πρωτοκόλλου καθώς και ο συντονισµός των φορέων των δύο πλευρών εναπόκεινται στην ευθύνη των ∆ηµάρχων Αλεξανδρούπολης και Burgas, το δε παρόν πρωτόκολλο αποτελεί συνέχεια της προγενέστερης αδελφοποίησης των δύο δήµων.

Ευάγγελος Λαµπάκης                                  Dimitar Nikolov

 ∆ήµαρχος Αλεξανδρούπολης                       ∆ήµαρχος Burgas

Σχετικά άρθρα

Έκκληση για κλείσιμο του Τελωνείου Κήπων απευθύνει η Ομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θράκης

Δημοσιεύτηκε από: - 16 Μαρτίου 2020 0
Προς Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα Κοιν Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θέμα Έκκληση για κλείσιμο του Τελωνείου των Κήπων…

Πατριαρχικός Αιματηρός Αγών άχρι Θανάτου Υπέρ της Φαναριοσκεπάστου Μακεδονίας και Θράκης (Γράφει Ιωάννης Σιδηράς)

Δημοσιεύτηκε από: - 7 Οκτωβρίου 2018 0
Πατριαρχικός Αιματηρός Αγών άχρι Θανάτου Υπέρ της Φαναριοσκεπάστου Μακεδονίας και Θράκης   Το Πρωτόθρονο μαρτυρικό Οικουμενικό Πατριαρχείο με τους Φαναριώτες…

ΕΕΔΥΕ Αλεξανδρούπολης: Μαχητική απάντηση στην «απόβαση» των ΑμεριακανοΝΑΤΟϊκών

Δημοσιεύτηκε από: - 23 Ιουλίου 2020 0
Μαχητική απάντηση στην «απόβαση» των ΑμεριακανοΝΑΤΟϊκών στην Αλεξανδρούπολη αλλά και τη συνολικότερη πολιτική εμπλοκής της χώρας στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς…