Το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ., το οποίο διευθύνει ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Συλαίος, ξεκίνησε, ως επικεφαλής εταίρος, την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με την ονομασία «ODYSSEA: Operating a network of integrated observatory systems in the Mediterranean Sea».

Στο έργο ODYSSEA συμμετέχουν 28 εταίροι τόσο από τον πανεπιστημιακό/ερευνητικό χώρο, όσο και από το χώρο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Γαλάζια Οικονομία, με εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες αιχμής. Προέρχονται από 14 χώρες, εντός και εκτός της ΕΕ, χαρακτηριστικό που υποδηλώνει τις ποικίλες αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις του Έργου.

Το έργο ODYSSEA έχει ως στόχο να καταστήσει τα θαλάσσια δεδομένα της Μεσογείου εύκολα προσβάσιμα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πολλαπλών τελικών χρηστών της θαλάσσιας οικονομίας, όπως επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης (π.χ., αιολικά πάρκα, ιχθυοκαλλιέργειες, κυματική ενέργεια, εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποθαλάσσια δίκτυα, λιμάνια και ναυτιλία, θαλάσσια πολιτική και άλλα) ενώ παράλληλα  θα προχωρήσει στην ανάπτυξη μιας διαλειτουργικής και οικονομικά αποδοτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα ενσωματώνει πλήρως τα υπάρχοντα δίκτυα συστημάτων θαλάσσιας παρατήρησης και πρόβλεψης σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου συλλέγοντας  πληροφορίες από βάσεις δεδομένων, αισθητήρες μέτρησης στη θάλασσα, παρατηρήσεις δορυφόρων και προγνωστικά μαθηματικά ομοιώματα που τηρούν οργανισμοί, δημόσιες αρχές, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια.

Το έργο ODYSSEA αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία επιχειρηματικών και ερευνητικών ευκαιριών σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου Θάλασσας στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης, τοποθετώντας έτσι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με την Πολυτεχνική Σχολή του, στο κέντρο της θαλάσσιας έρευνας και τεχνολογίας στη Μεσόγειο και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Έρευνας, Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας Horizon 2020.

Προηγούμενο άρθροΑν. Δημοσχάκης: “Αλιεία – Θρακικό Πέλαγος: Xαμηλά στην ατζέντα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων!!”
Επόμενο άρθροΑπίστευτη πρόκληση τούρκου υπουργού στη Θράκη!