Δημιουργία πάρκου για δεσποζόμενους σκύλους αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε στις: at 18 Ιουλίου 2017
408 0

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -6 – ),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γουμενίδης Ευάγγελος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γουμενίδης Ευάγγελος , εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης πίστωσης του έργου “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ” », δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Οικισμών & Καθημερινότητας κ. Βαταμίδη Ιωάννη ο οποίος λέγει τα παρακάτω:

“ Κύριοι Σύμβουλοι, η Υπηρεσία συνέταξε την υπ. αρ. 15/2017 μελέτη του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ» το οποίο έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό του Δήμου
Αλεξ/πολης για το έτος 2017, με Κ.Α. 30.7322.004 και πίστωση 5.000,00 € με Φ.Π.Α. Με την παραπάνω μελέτη  καθορίζονται οι εργασίες για την δημιουργία πάρκου για δεσποζόμενους σκύλους στο Ο.Τ Γ387δ του Πάρκου Αλτιναλμάζη του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πόρους «Γενικά -Ανειδίκευτα».

Το πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση του έργου αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Οικισμών & Καθημερινότητας και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης εισηγούνται :

α) Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος για την υλοποίηση του έργου : « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ».
β) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00 € (με Φ.Π.Α) σε βάρος του Κ.Α. 30.7322.004 του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξ/πολης οικονομικού έτους 2017 (σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010).”

Ακολουθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος για την υλοποίηση του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ».

β) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00 € (με Φ.Π.Α) σε βάρος του Κ.Α. 30.7322.004 του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξ/πολης οικονομικού έτους 2017 (σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010).

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΜΕΤΕΊΧΑΝ:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ
2) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ- ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ
3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
5) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ

Σχετικά άρθρα

Στρόγγυλα Τραπέζια για την διερεύνηση συνεργασίας Ερευνητικής-Ακαδημαϊκής κοινότητας με τον Επιχειρηματικό κόσμο

Δημοσιεύτηκε από: - 20 Ιουνίου 2016 0
Τη Δευτέρα 27 Ιουνίου στα πλαίσια της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης θα πρα-γματοποιηθούν τρία στρογγυλά τραπέζια. Στα τραπέζια θα συμμετέχουν …

Δεν συναντήθηκαν Ζαμπούκης-Λαμπάκης στην παραλαβή-παράδοση… Με μια ώρα διάφορα υπογράφηκε το πρακτικό εγκατάστασης

Δημοσιεύτηκε από: - 1 Σεπτεμβρίου 2019 0
Η πρώτη μέρα της δημαρχιακής θητείας του Γιάννη Ζαμπούκη (1 Σεπτεμβρίου 2019) ξεκίνησε με εκκλησιασμό στον Ιερό Ναό του Αγίου…

Κρίση στον Έβρο: Η Άγκυρα δοκιμάζει τις αντιδράσεις των ελληνικών Ε.Δ. – Πολλά μείζονα επεισόδια μέσα σε 18 μήνες

Δημοσιεύτηκε από: - 11 Δεκεμβρίου 2019 0
H αιχμαλωσία των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τουρκική περίπολο την 1η Μαρτίου του 2018 και το χθεσινό περιστατικό ανάρτησης τουρκικής…