Διά περιφοράς η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε στις: at 20:32
224 0

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως  συμμετέχουν στην 4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει  διά περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18,  την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και την αριθ.  18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις.
 2. Αποδοχή παραίτησης της κ. Λασκαρίδου Αγλαΐας από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α) και αντικατάσταση της  (Εισηγ. κ. Δήμαρχος) – ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 3. Έγκριση τροποποίησης του τρόπου διεξαγωγής των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11.03.2020) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 4. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020 (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)
 5. Έγκριση Πίνακα Οφειλών οικ. έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 6. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ισχύουν οι διατάξεις: α) παρ. 8 του αρθρ. 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1.α του αρθρ. 12 του Ν. 4623/2019, β) παρ. 9 του αρθρ. 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1.β. του αρθρ. 12 του Ν. 4623/2019) (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 7. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών, ύστερα από κλήρωση (Εισηγ. κ. Καδόγλου  Κ.)
 8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της “Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης” (ΤΙΕΔΑ) (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αρ.) 
 9. Έγκριση παράτασης μισθωτηρίων συμβολαίων για τη στέγαση των Νηπιαγωγείων 22ου και 23ου του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 10. Έγκριση εκμίσθωσης αγροκτημάτων στην Κοινότητα Μάκρης (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.) ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 11. Έγκριση εκμίσθωσης αγροκτήματος στον οικισμό Απαλού (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.) ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 12. Παράταση εκμίσθωσης του κυλικείου στο διατηρητέο κτίριο του Καπνομάγαζου (Δημοτική Βιβλιοθήκη) (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.) ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  ΩΣ ΜΗ ΩΡΙΜΟ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 13. Εξέταση νέας αίτησης της κ. Κυρίου Μαρίας του Σωτηρίου για παράταση της εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων του οικισμού Αρδανίου (Εισηγ. κ. Παπαδόπουλος Δ.)
 14. Έγκριση επιβολής χρηματικού προστίμου στην εταιρία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φ.)
 15. Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση, δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση 2 υπαίθριων υποσταθμών εδάφους από τη ΔΕΔΔΗΕ στα Ο.Τ. 473 Α, 473Β του σχεδίου πόλεως Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Λυμπερίδου Φ.)
 16. Έγκριση για την ανάθεση των εργασιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε τρίτους (Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.) ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ ν. 4674/20 (ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Ε)
 17. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης μιας αίθουσας του πρώην 2ου Δημοτικού Σχολείου Φερών για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου «Παναγία Σουμελά» (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δ.) ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 18. Κατάθεση παγίας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 19. Ίδρυση ή μη Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης  (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)
 20. Έγκριση της 18/2020 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης”, ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, σχετικά με την “Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης “Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των Δήμων και νπδδ έτους 2020″” (Εισηγ. κ. Ραπτόπουλος Ν.)

Σημειώνεται ότι, η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, βάσει των ανωτέρω διατάξεων. Η παρούσα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της  ημερήσιας διάταξης μαζί με τα θέματα για τα οποία θα πρέπει να ληφθεί απόφαση, θα παραδοθούν από κλητήρα του Δήμου σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους με υπογραφή αποδεικτικού παράδοσης, την Τετάρτη 18.03.2020. Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα πρέπει σε κάθε θέμα προς λήψη απόφασης, να γράψουν την ψήφο τους, να υπογράψουν με το ονοματεπώνυμό τους κάτω από την υπογραφή και με ημερομηνία. 

Το αργότερο έως την Πέμπτη 19.03.2020 και ώρα 12:00 θα πρέπει να έχουν επιστραφεί τα θέματα, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα, για την άμεση λήψη απόφασης, κατά τα ως άνω προβλεπόμενα, με παράδοση στον κλητήρα του Δήμου, με υπογραφή αποδεικτικού παραλαβής.

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος  

Σχετικά άρθρα

Αναστάσιος Δημοσχάκης: “Στα όρια της κατάρρευσης οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ στον Έβρο. Το Υπουργείο Γεωργίας αναμένει αιτήματα και προτάσεις”

Δημοσιεύτηκε από: - 13 Ιουλίου 2017 0
Σε συνέχεια της γραπτής Ερώτησης (28/03) συζητήθηκε σήμερα (13/07) στην Ολομέλεια της Βουλής η Επίκαιρη Ερώτηση για το ίδιο θέμα…

Ενίσχυση της τοπικής αγοράς σε Μακεδονία και Θράκη σύμφωνα με την Υ.ΜΑ-Θ

Δημοσιεύτηκε από: - 31 Μαΐου 2016 0
Η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης), κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, δέχτηκε την Παρασκευή στο Διοικητήριο, την επίσκεψη του Υφυπουργού Δημοσίων…

Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΕΡΙ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΣ (του Ιωάννη Ελ. Σιδηρά)

Δημοσιεύτηκε από: - 29 Δεκεμβρίου 2016 0
  Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΕΡΙ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΣ  Διαχρονική η Κοινωνική Διδασκαλία του Αγίου Βασιλείου και άκρως…

Επιμελητήριο Έβρου: H ενδεχόμενη λειτουργία μίας τόσο μεγάλης προσφυγικής δομής (1500 ατόμων) στην επικράτεια του Έβρου θα καταφέρει ισχυρό πλήγμα στο επιχειρηματικό/επενδυτικό προφίλ της περιοχής

Δημοσιεύτηκε από: - 9 Φεβρουαρίου 2021 0
Επίσκεψη Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη στο Επιμελητήριο Έβρου Το Επιμελητήριο Έβρου επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης 09…