Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης: Παράταση αποχής για τις υποθέσεις πλειστηριασμών & συμμετοχή σε κινητοποίηση

Δημοσιεύτηκε στις: at 07:46
77 0

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης κατά τη συνεδρίασή του στις 31.8.2021 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ – ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

1.Προστασία ευάλωτων νοικοκυριών
Παρατείνεται μέχρι 30.9.2021 η αποχή των δικηγόρων από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020, που είχε αποφασιστεί με την απόφαση της 17.6.2021 του ΔΣ, λαμβανομένου υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, δεν έχει θεσπιστεί δια νόμου δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και δεν έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί.

2.Νομική Βοήθεια
Δράσεις του σώματος για την καταβολή οφειλομένων αποζημιώσεων
Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης  καταγγέλλει με τον πιο έντονο τρόπο τις τεράστιες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκκαθάριση και καταβολή των αποζημιώσεων από την παροχή υπηρεσιών Νομικής Βοήθειας, που σε πολλές περιπτώσεις φθάνουν τα τέσσερα έτη και πλήττουν την αξιοπιστία του ίδιου του θεσμού καθώς επίσης και την αδράνεια του Υπουργείου για την επίλυση του θέματος παρά τις σχετικές υποσχέσεις του.
Επιβάλλεται να νομοθετηθεί άμεσα ρύθμιση, με την οποία το ήμισυ της αποζημίωσης θα προκαταβάλλεται προ της οριστικής εκκαθάρισης, με μόνη την υποβολή στο ΤΑΧΔΙΚ, των κάτωθι δικαιολογητικών, τα οποία μπορούν να διαβιβάζονται και με ηλεκτρονικά μέσα:
α) της πράξης διορισμού του δικηγόρου,
β) του ειδικού γραμματίου προκαταβολής νομικής βοήθειας και
γ) της βεβαίωσης της αρμόδιας δικαστικής ή άλλης αρχής σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων του δικηγόρου και το υπόλοιπο της αποζημίωσης θα καταβάλλεται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την απόδοση των νόμιμων κρατήσεων

Το ΔΣ αποφάσισε να συμμετέχει με εκπρόσωπο του σε κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για το θέμα αυτό.

Εάν το Υπουργείο Δικαιοσύνης  εξακολουθήσει να αδρανεί, το ΔΣ του θα επανέλθει με αντικείμενο την κλιμάκωση της αντίδρασης του σώματος , σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας  Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, με τη μη έκδοση γραμματίων προκαταβολής και ενσήμων από τον Δικηγορικό Σύλλογο σε όλες τις υποθέσεις της Νομικής Βοήθειας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

       ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΤΣΙΔΟΥ                        ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΛΑΚΗ
                ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                                  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σχετικά άρθρα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ – Ξεκίνησε η μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του ψαρά που αγνοείται στο Δέλτα του Έβρου (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Δημοσιεύτηκε από: - 28 Δεκεμβρίου 2017 0
Ξεκινησε την Πεμπτη 28 Δεκεμβρίου η μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμο του ψαρα που αγνοείτε στο Δελτα του Εβρου Τα…

«Λευκός καπνός» από το ΣτΕ για το έργο γεωθερμίας στην Αλεξανδρούπολη

Δημοσιεύτηκε από: - 15 Οκτωβρίου 2019 0
Απεμπλέκεται και ξεκινά το σημαντικό έργο τηλεθέρμανσης με γεωθερμία στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης, έπειτα από πολύμηνες καθυστερήσεις, οι οποίες ξεπέρασαν τους…