Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Πρέπει να μας ευαισθητοποιεί και να μάς υπενθυμίζει την υποχρέωση να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το περιβάλλον, αφού από αυτό εξαρτάται η ζωή όλων μας .

Στη χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο το υδατικό περιβάλλον αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όπως η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από αστικές, γεωργικές και βιομηχανικές χρήσεις και υπεραντλήσεις που εγκυμονούν κινδύνους υφαλμύρινσης και εξάντλησης των αποθεμάτων.

Αντιμετωπίζει, όμως, και προκλήσεις όπως:

1. Η ανάγκη για προστασία του νερού ως ευαίσθητου πόρου

2. Η προσέγγιση του “ελέγχου στην αιτία της ρύπανσης” για μικρορρυπαντές

3. Η εφαρμογή της αρχής «Ο ρυπαίνων πληρώνει»

4. Η αυξανόμενη επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο νερό

5. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους υδατικούς πόρους και η διαμόρφωση περιβαλλοντικής κουλτούρας

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80 και λειτουργεί με ανταποδοτικότητα ως δημοτική επιχείρηση κοινής ωφέλειας έχει ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού προστατεύει και αναβαθμίζει το περιβάλλον του Δήμου μας με τα δίκτυα αποχέτευσης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που έχει κατασκευάσει και λειτουργεί. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα που επιβεβαιώνει τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την πλήρη αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε παράκτιες αστικές περιοχές. Πολλές από τις γαλάζιες σημαίες οφείλονται και στα έργα τις Δ.Ε.Υ.Α.Α. .Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. από το 1980 μέχρι σήμερα και κυρίως τα τελευταία 20-25 χρόνια έχει κατασκευάσει και λειτουργεί αξιόλογα έργα αποχέτευσης.Η διαφύλαξη της δημόσιας και δημοτικής διαχείρισης του νερού ως προϋπόθεσης για την προστασία του περιβάλλοντος του Δήμου μας είναι καθήκον της Πολιτείας, αλλά και όλων των πολιτών του Δήμου μας.

Προηγούμενο άρθροΓιατί καταργήθηκε ειδικό στρατιωτικό κλιμάκιο για την φύλαξη των συνόρων;
Επόμενο άρθροΟλοκληρώθηκαν εγκαίρως οι εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων σε Μάκρη και Δίκελλα