Εγκατάσταση νέων υπερσύγχρονων, πράσινης τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων τύπου Led σε ολόκληρη την γεωγραφική επικράτεια του Δήμου Διδυμοτείχου”  

Την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00’ μ.μ., στο Δημαρχείο Διδυμοτείχου ο Δήμαρχος Ρωμύλος  Χατζηγιάννογλου και ο Νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας “DASTERI SYSTEMS A.E.” κ. Γιάννης Δαστερίδης, υπέγραψαν τη σύμβαση εκτέλεσης της Προμήθειας με τίτλο : “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ”. 

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση 8.550 φωτιστικών σημείων με την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία 8.550 νέων υπερσύγχρονων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου Led, συμπεριλαμβανομένης της 10ετούς εγγύησης/συντήρησης καλής λειτουργίας από τον Ανάδοχο, τα οποία φέρουν ήδη προεγκατάσταση ασύρματης διασύνδεσης μεταξύ τους για χρήση συστήματος απομακρυσμένης διαχείρισης φωτισμού στο πλαίσιο των “SMART CITIES”. Η συγκεκριμένη επένδυση θα εξασφαλίσει την αναβάθμιση του φωτισμού με ομοιογένεια στις φωτιστικές συνθήκες του Δήμου παρέχοντας το αίσθημα ασφάλειας στους Δημότες, καθώς και εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, παρέχοντας στον Δήμο βελτίωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (Μείωση Εκπομπών Ρύπων CO2) και εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων ύψους άνω του 60%. 

Ο Δήμαρχος Ρωμύλος  Χατζηγιάννογλου δήλωσε : “ Προχωράμε στον εκσυγχρονισμό  και την ποιοτική αναβάθμιση του Συστήματος Δημοτικού Φωτισμού, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, και του κόστους  λειτουργίας του φωτιστικού δικτύου, είναι ένα έργο που θα απολαμβάνουν οι συμπολίτες μας για τις επόμενες δεκαετίες. Με  στρατηγική, όραμα και σχέδιο υλοποιούμε ένα πολύ μεγάλο έργο υποδομής, το οποίο ήταν δέσμευση της Δημοτικής Αρχής και γίνεται πράξη. 

Η Διοίκηση του Δήμου, έχοντας πάντα ως γνώμονα το συμφέρον των δημοτών, προχώρησε στην υλοποίηση της επένδυσης αντικατάστασης φωτισμού, εφαρμόζοντας ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, με μόχλευση του κόστους υλοποίησης της Προμήθειας – Εγκατάστασης και 10ετους εγγυημένης λειτουργίας όλου του φωτιστικού εξοπλισμού από τον ιδιωτικό τομέα (πλήρη χρηματοδότηση της επένδυσης από τον Ανάδοχο) και αποπληρωμή της επένδυσης σε χρονικό διάστημα 8ετίας από το ενεργειακό όφελος και τον μηδενισμό του κόστους συντήρησης που προκύπτει υπέρ του Δήμου.

Θέλω να συγχαρώ τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και τους συνεργάτες μου για την άψογη διαγωνιστική διαδικασία, για τη διαύγεια των όρων της διακήρυξης, οι οποίοι διασφαλίζουν αφ’ ενός το δημόσιο συμφέρον και αφ’ ετέρου την ορθή εκτέλεση της σύμβασης από αξιόλογους προμηθευτές, καθώς και τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας του διαγωνισμού που ενέκρινε ομόφωνα το ΣΤ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την υπ’ αριθμ. 114/2023 Πράξη.”

Προηγούμενο άρθροΗλίας Ηλιακόπουλος: “Φθάνει ο δημιουργός να τιμωρήσει τον Φρανκενστάιν του – Η ΝΔ δημιούργησε την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ”
Επόμενο άρθροΣωτηρία Μαραγκοζάκη: «Ήρθε η ώρα να εκφραστεί ο κόσμος με ένα “κόκκινο ψηφοδέλτιο”»