ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 11.12.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, συμμετέχουν  στην 24η  (Ειδική) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης.  σύμφωνα με: 

  • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19,
  • τις από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 
  • τις αριθ. 18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020  60249/22.09.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ. 20764/7-11-2020 και 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για το παρακάτω θέμα:

1.

α)Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 και

β)Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2021, του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.) 

Σημειώνεται ότι:

 Έχοντας  υπόψιν: α) την  παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ. 12 του ν. 4623/2019,  β)την εγκύκλιο 108/16-10-2019  και την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, από το Δημοτικό Συμβούλιο, παρακαλούμε, οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις, να κατατεθούν, εγκαίρως, στην Υπηρεσία.

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον /στην κ.

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος  

 

Προηγούμενο άρθροΟ δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης στο bankingnews.gr: Περιμένουμε η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού να φέρει την πολυπόθητη ανάπτυξη στον τόπο μας
Επόμενο άρθροΤάκης Χαρίτου: Άδικη ρύθμιση για τα εμπορικά καταστήματα που έχουν ως δεύτερο κωδικό αριθμό τα εποχικά είδη