Ενίσχυση ύψους 690.000 ευρώ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για τη διαχείριση Προγραμμάτων

Δημοσιεύτηκε στις: at 20:53
410 0

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων / δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 που έχουν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες της Χώρας εκδόθηκε η αριθ. 1929/27.6.2017 (ΦΕΚ Β΄2248/30-06-2017) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελου Αποστόλου, σύμφωνα με την οποία εκχωρείται στις Περιφέρειες της Χώρας, το συνολικό ποσό των 7.846.000 ευρώ για την υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Με την εκχώρηση των ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας, οι Περιφέρειες έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης κονδυλίων που θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη υλοποίηση των μέτρων / δράσεων του ΠΑΑ που τους έχουν ήδη εκχωρηθεί και αφορούν σε αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια.

O συνολικός προϋπολογισμός ανά Δικαιούχο Τεχνικής Βοήθειας διαμορφώθηκε με βάση τη συνολική δημόσια δαπάνη που έχει κατανεμηθεί σε κάθε Περιφέρεια (αριθμ. πρωτ. 2353/27.9.2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα) για την εφαρμογή των υπο-μέτρων / δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 που έχουν εκχωρηθεί καθώς και των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) και ορίζεται ως ακολούθως:

• Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: 690.000 ευρώ
• Κεντρική Μακεδονία: 1.431.000 ευρώ
• Δυτική Μακεδονία: 466.000 ευρώ
• Ηπείρου: 438.000 ευρώ
• Θεσσαλία: 818.000 ευρώ
• Ιονίων Νήσων : 220.000 ευρώ
• Δυτικής Ελλάδας: 760.000 ευρώ
• Στερεάς Ελλάδας: 605.000 ευρώ
• Αττικής: 225.000 ευρώ
• Πελοποννήσου: 810.000 ευρώ
• Βορείου Αιγαίου: 384.000 ευρώ
• Νοτίου Αιγαίου: 253.000 ευρώ
• Κρήτης: 746.000 ευρώ

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

 

ΠΗΓΗ  www.ypaithros.gr

Σχετικά άρθρα

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης παρκέ στο Πανεπιστημιακό Αθλητικό Κέντρο

Δημοσιεύτηκε από: - 2 Νοεμβρίου 2015 0
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης παρκέ στο Πανεπιστημιακό Αθλητικό Κέντρο Σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης παρκέ στο Πανεπιστημιακό…