Εν όψει των εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου για μια ακόμη φορά η Ιερά Μητρόπολις Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου ήρθε συμπαραστάτης στις οικογένειες που λόγω της οικονομικής κρίσης δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Έτσι με τη στήριξη του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή» διανεμήθηκαν, παρουσία του Γενικού Διευθυντού της Κωνσταντίνου Δήμτσα, αυτές τις μέρες δέματα τροφίμων σε 200 άπορες οικογένειες και βρεφικά είδη σε άλλες 80 που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2019. Επίσης με την συμπαράσταση της Ένωσης Έλλήνων Έφοπλιστών «Συν-Ένωσις» διανεμήθηκαν άλλα 50 δέματα σε πολύτεκνες οικογένειες.

Ο Σεβασμιώτατος σε Εγκύκλιό του σχετικά με τον διενεργούμενο κατά μήνα Δεκέμβριο «Έρανο της αγάπης»  γράφει:   «Ἡ μεγάλη γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων πλησιάζει. Καθὼς ρίχνουμε ματιές στὴν πραγματικότητα τῆς ζωῆς, διακρίνουμε ἕναν κόσμο γεμᾶτο μίση, κακίες, ἁμαρτία, ἐντάσεις, θλίψεις, μικρότητες, χωρὶς ἐλπίδα, δίχως φῶς. Τὸ ψέμμα κυριαρχεῖ παντοῦ καί τὰ συμφέροντα τὸ ἴδιο. Ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος «ὁ πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσὸς οὐδαμοῦ, Χριστὸς καθεύδει», ἡ πορεία μας στὸ σκοτάδι, φῶς πουθενά, ὁ Χριστός κοιμᾶται. Καὶ ὅμως, μέσα σὲ αὐτὴ τὴν ἀτμόσφαιρα, ἔρχεται ἡ Ἐκκλησία καὶ μὲ τὸ στόμα τοῦ ἴδιου Ἁγίου ἀναφωνεῖ: «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστός ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε», ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι παρὼν καὶ μαζί μας. Ἔτσι εἶναι, ἀδελφοί μου. Κάτω ἀπὸ τὸ πρῖσμα τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως τὰ πάντα ἀλλάζουν. Καὶ ἐκεῖ ποὺ φαί­νεται νὰ ἀπουσιάζει ὁ Θεός, Αὐτὸς παρουσιάζεται ζῶν καὶ δυνατός, ἐκεῖ ποὺ κυριαρχεῖ ἡ κακία, ἀποδεικνύεται πὼς ζεῖ ἡ καλωσύνη καὶ ἡ ἀγάπη.

Τὰ Χριστούγεννα ὀνομάζονται καὶ εἶναι ἡ ἑορτὴ τῆς ἀγάπης, μιᾶς ἀρετῆς ποὺ ἐκφράζει κατ’ ἐξοχήν τὸν Θεό. «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί» καὶ συγχρόνως ταυτοποιεῖ τὸν χριστιανό. Ὁ ἀληθινὸς χριστιανὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης. Οἱ παραβολὲς τῆς Κρίσεως καὶ τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη τί ἄλλο δείχνουν; Ὁ Κύριος τὴ νύχτα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, μαζὶ μὲ τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ τὶς ὑποθῆκες Του, τὸ μυστήριό τῆς ἀγάπης ἀποκαλύπτει· οἱ ἐπιστολὲς τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τὸ βάθος της φανερώνουν· ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν Α΄ Ἐπιστολή του στοὺς Κορινθίους αὐτὴν ἐξαίρει καὶ ἐξυμνεῖ αὐτὴν ὡς «ὁδὸν καθ’ ὑπερβολήν», ὡς τὸν ἀνώτερο δρόμο.

Καθὼς λοιπόν, ἰδιαίτερα αὐτὲς τὶς μέρες, ζοῦμε καὶ γιορτάζουμε τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σὲ μᾶς, ποὺ γιὰ μᾶς γίνεται ἄνθρωπος, ἡ καρδιά μας θέλει φιλότιμα  νὰ ἀνταποκριθεῖ προσφέροντας ἀγάπη στὸν πεινασμένο, τὸν διψασμένο, τὸν γυμνό, τὸν ξένο, τὸν ἀσθενῆ, τὸν φυλακισμένο, τὸν ἄνεργο, τὸν ξεχασμένο, τὸν πάσχοντα συνάνθρωπό μας, ποὺ βρίσκεται κοντά μας, στὴ γειτονιὰ μας, δίπλα μας καὶ στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου εἰκονίζεται ὁ Χριστός.

Αὐτό τό φιλανθρωπικό ἔργο, πού νοεῖται ὡς συνέχεια τοῦ κηρύγματος καί τοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναπτύσσεται μέ σεμνότητα καί ἀγωνία, πρωτίστως μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί ἀκολούθως μέ τήν ἰδική σας συμπαράσταση καί ἐμπιστοσύνη. Συγκεκριμένα ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία προσφέρονται οἱ παρακάτω δράσεις φιλανθρωπικοῦ χαρακτῆρα:

Τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας στηρίζει ἀποκλειστικά ὅλο τό φάσμα τῆς κοινωνικῆς δραστηριότητος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί ἰδιαίτερα·

-Τά Κέντρα σίτισης πού λειτουργοῦν στήν Ὀρεστιάδα (100 μερίδες καθημερινά) καί στό Διδυμότειχο (80 μερίδες καθημερινά).

-Τό Κέντρο ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης πού λειτουργεῖ στήν Ὀρεστιάδα καί τό Διδυμότειχο μέ Κοινωνικό Ἰατρεῖο καί Κοινωνικό Φαρμακεῖο.

-Τό Κέντρο διανομῆς τροφίμων γιά 200 περίπου ἄπορες οἰκογένειες καί ἄλλες 50 πολύτεκνες. 

-Τό Κέντρο διανομῆς ρουχισμοῦ καί κλινοσκεπασμάτων, πού λειτουργεῖ στό Διδυμότειχο.

Τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο προσφέρει·

-Ὑποτροφίες σέ σπουδαστές.

-Σχολικά εἴδη σέ μαθητές Πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης.

-Τακτικά καί ἔκτακτα βοηθήματα.

-Νοσήλεια καί ἀγορά φαρμάκων γιά ἀπόρους ἀσθενεῖς.

-Καυσόξυλα γιά θέρμανση ἀπόρων οἰκογενειῶν. Τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο στηρίζει·

-Κοινωνικές καί πολιτιστικές δομές.

-Πυροπαθεῖς καί πλημμυροπαθεῖς.

-Προμηθεύει μέ ὑγειονομικό καί φαρμακευτικό ὑλικό τό Νοσοκομεῖο Διδυμοτείχου, τά Κέντρα ‘Υγείας καί τά Ἀγροτικά Ἰατρεῖα.

Στὴν ἀκριτική Μητρόπολή μας, ἡ λογία αὐτὴ τῆς ἀγάπης θὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ φέτος κατά μῆνα Δεκέμβριο καί οἱ δι­α­κο­νη­τὲς τοῦ «Ἐρά­νου τῆς Ἀγά­πης» θὰ χτυ­πή­σουν διακριτικὰ τὴν πόρ­τα μας. Ἂς ἀνοίξουμε καὶ τὶς καρδιές μας, ἂς συνεισφέρουμε ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ καλοῦ ἑαυτοῦ μας, ἂς προσφέρουμε μὲ ἀρχοντιὰ τὴν συμβολή μας, ἂς τοὺς δεχθοῦμε ὡς τὴν με­γα­λύ­τε­ρη εὐ­λο­γία τῆς χρο­νι­ᾶς, ὡς τὴν κα­λύ­τε­ρη εὐκαιρία τῆς ἀγά­πης μας».

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ

Προηγούμενο άρθρο«Ακυρος» ο προϋπολογισμός του δήμου Αλεξανδρούπολης του 2020
Επόμενο άρθροΤα οφέλη της Ελλάδας από τον East Med – Πέφτουν υπογραφές στις 2 Ιανουαρίου