Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ που εξαιρεί τους κατοίκους των μικρών νησιών (κάτω των 5.000 κατοίκων) από τους ελέγχους ΚΤΕΟ.

Συγκεκριμένα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 49372/3352 «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ. Που υπογράφουν οι υπουργοί ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ αναφέρεται η εξαίρεση της εξέτασης από ΚΤΕΟ των οχημάτων στα μικρά νησιά (κάτω των 5.000 κατοίκων) πλην των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Συγκεκριμένα:  

  1. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης:

δ. Πλην των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR), τα οχήματα των υπόλοιπων κατηγοριών, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν σ’ αυτά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου ή Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ). Σ’ αυτή την περίπτωση, η εξαίρεση ισχύει για τις κατηγορίες οχημάτων που δεν ελέγχονται από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου ή τις Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ)

Όπου μικρά νησιά εξηγεί ο νομοθέτης:

Άρθρο 3 (Άρθρο 2 της οδηγίας 2014/45/ΕΚ) Πεδίο εφαρμογής

17) «μικρό νησί»: ένα νησί με λιγότερους από 5000 κατοίκους το οποίο δεν συνδέεται με άλλα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας με οδικές γέφυρες ή σήραγγες. Ο αριθμός των κατοίκων προκύπτει από τα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής πληθυσμού – Κατοικιών που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας·

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2726/4-8-2017

www.corfupress.com

Προηγούμενο άρθροΣημαντική επιτυχία γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Έβρου
Επόμενο άρθροΗ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ «ΕΒΡΟΥ» διοργανώνει έκθεση με τοπικά παραγόμενα προϊόντα, στην Αλεξανδρούπολη