Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων

Δημοσιεύτηκε στις: at 20:29
274 0

Το Επιμελητήριο Έβρου ενημερώνει τα μέλη του ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η σχετική πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, προκειμένου να λάβουν επιδότηση επιτοκίου για τα ενήμερα δάνειά τους, και ειδικότερα για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει την Μ. Τετάρτη.

Οι Λήπτες της ενίσχυσης, είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

  • Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους πληττόμενου επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας.
  • Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στο Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΕ) σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων
  • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
  • Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς
  • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
  • Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31.12.2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19.03.2020.
  • Διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο, δύνανται να λάβουν την ενίσχυση της παρούσας για τους τόκους της ίδιας περιόδου

Οι δαπάνες (τόκοι)  καλύπτει η δράση είναι :

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και Συμβάσεων Πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων:

(α) τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων

(β) δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης

Δεν καλύπτονται οι τόκοι υπερημερίας και δεν είναι επιλέξιμα τα κοινοπρακτικά δάνεια. Οι σχετικές δανειακές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν χορηγηθεί πριν από την 1η Απριλίου 2020.

Τα δάνεια θα πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31 Δεκεμβρίου 2019, δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες ενώ δεν καλύπτονται οι τόκοι υπερημερίας. Βασική προϋπόθεση είναι η διατήρηση τουλάχιστον του ίδιου αριθμού εργαζομένων τους στις 19/3/2020 και στις 31/12/2020

Για το χρονικό διάστημα από 01.04.2020 μέχρι και 30.06.2020, η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους τριών (3) μηνών που οφείλονται από τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 15.04.2020 και ώρα 12.00 και λήξης η 30.06.2020 και ώρα 17:00.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ

Σχετικά άρθρα

Με 48 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δημοσιεύτηκε από: - 14 Απριλίου 2019 0
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ​​ ​​​​ Καλούνται τα μέλη ​​ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις​​ 17.04.2019​​ ημέρα​​ Tετάρτη​​ και ώρα​​ 14:00​​ προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης…

Επίσκεψη ΑΝΥΕΘΑ Παναγιώτη Ρήγα σε Στρατιωτικές Μονάδες στον Έβρο

Δημοσιεύτηκε από: - 21 Δεκεμβρίου 2018 0
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης Ρήγας, σήμερα Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, επισκέφθηκε στρατιωτικές μονάδες στην περιοχή του  Έβρου. Συγκεκριμένα συνοδευόμενος από τον  Γενικό…