Τήν πόλιν τῆς Κομοτηνῆς, ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς ἐπεσκέφθη κατ’ ἰδίαν προαίρεσιν και φιλοτιμίαν τό πρωΐ τῆς Δευτέρας, 28ης Σεπτεμβρίου 2015, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος ὁ Β΄.

Ὁ Μακαριώτατος κατά τήν ἄφιξίν του στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος, πλαισιουμένου ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν: Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.Ἀλεξάνδρου (ὅστις συνόδευε τόν Μακαριώτατον), Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου κ. Δαμασκηνοῦ, ὡς καί τῶν Πρωτοσυγκέλλων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ξάνθης καί Περιθεωρίου, καί Ἀλεξανδρουπόλεως, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων κ. Γεωργίου Καλαντζῆ, τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὡς καί τῶν κ.κ.: τοῦ Περιφερειάρχου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης, τοῦ Δημάρχου Κομοτηνῆς,τοῦ Ἀντιπεριφερειάρχου Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ροδόπης, τοῦ Πρυτάνεως τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τοῦ Ἀνωτάτου Διοικητοῦ Φρουρᾶς Κομοτηνῆς, τοῦ Ἁστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Ροδόπης, Περιφερειακῶν καί Δημοτικῶν Συμβούλων, καθώς καί ἐκπροσώπων Συλλόγων, Φορέων καί Σωματείων, μαθητῶν καί διδασκάλων, ὡς καί πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος.

Μετά τήν δοξολογικήν δέησιν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον πρός τόν ὁποῖον ἐξέφρασε τήν χαράν τῆς τιμητικῆς ἐπισκέψεως, τόν σεβασμόν καί τήν εὐγνωμοσύνην τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Ἀρχόντων, καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ, σέ ἕναν τόπο ἰδιαιτέρως εὐλογημένο μέ φυσικό κάλλος καί πνευματικότητα, ὅπου, ἐτόνισε, ὑπάρχει ἁρμονική συμβίωση προσώπων, πού ἀποτελοῦν παράδειγμα πρός μίμησιν καί στούς ὁποίους ἀπηχοῦν τά λόγια τοῦ Κυρίου: «Ἁγαπᾶτε ἀλλήλους».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων δέν παρέλειψε νά τονίσῃ τήν ἀγαστῆν συνεργασίαν πάντων ἐπ’ ὠφελείᾳ τοῦ Λαοῦ καί τῆς εὐαισθήτου αὐτῆς περιοχῆς καί διερμηνεύσας τά αἰσθήματα πάντων παρεκάλεσε τόν Μακαριώτατον νά ἐπευλογήσῃ τήν Ἐπαρχίαν αὐτήν, ἐτόνισε δέ ὅτι εἶναι πάντοτε εὐπρόσδεκτος, ἀφοῦ στό πρόσωπό του ἐκφράζεται ἡ Ἐκκλησία συνοδικῶς, ὑπενθύμισε δέ στόν Μακαριώτατο ὅτι τόν Θρόνον τῆς Μητροπόλεως ταύτης ἐκλέισαν σπουδαῖοι Ἱεράρχαι, μεταξύ τῶν ὁποίων, ὁ Ἀθηνῶν Χρύσανθος, ὁ ἀπό Τραπεζοῦντος, ὁ Κομοτηναῖος.Ἀκολούθως, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος, ἀφοῦ εὐχαρίστησε διά τήν ὑποδοχήν καί τά αἰσθήματα πάντων πρός τό πρόσωπό του, ἐπεσήμανε ὅτι ἡ ἀνεπίσημος αὐτή ἐπίσκεψίς του ἀποτελεῖ μία ἐσωτερική ἐπιθυμία νά εὐρεθῇ στήν ἀκρώρεια τῆς Πατρίδος καί νά διαπιστώσῃ ἰδίοις ὄμμασι τό ἐγνωσμένον ἐπιτελούμενον πολυποίκιλλον ἔργον τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμονος.

Ὁ Μακαριώτατος δέν παρέλειψε νά ἀναφερθῇ στίς δυσκολίες τῆς ἐποχῆς καί νά δώσῃ τόν τρόπον διά τοῦ ὁποίου οἱ Ἕλληνες θά μπορέσουν νά ξεφύγουν ἀπό τήν κρίσιν δανειζόμενος τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου περί ἀγάπης πρός τόν Θεόν καί πρός τόν πλησίον, ἐνῶ ἐκάλεσε πάντες τοῦς ἐν ὑπεροχῇ ὄντες νά ἐργάζωνται τό ἀγαθόν, καί κατακλείσας ἐπεδαψίλευσε τήν ὀλόθυμον εὐλογίαν του πρός πάντας.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 όλες τις φωτογραφίες μπορείτε να τις δείτε εδω

πηγη φωτογραφιων: Ιερα Μητροπόλη Μαρωνείας καί Κομοτηνης

Προηγούμενο άρθροΗ πρωινή βροχή δημιούργησε πολλά προβλήματα στην Αλεξανδρούπολη
Επόμενο άρθροΚΚΕ: «Υπάρχουν και οι ηθικοί αυτουργοί το νέο θανατηφόρο ατύχημα στον βόρειο κόμβο της Ορεστιάδας