Επιστολή Επιμελητηρίου Έβρου προς τα αρμόδια υπουργεία αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην ενίσχυση του εργοδοτικού κόστους 12%

Δημοσιεύτηκε στις: at 06:28
520 0

Αλεξανδρούπολη, 3η Μαρτίου 2016

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 560/3-3-2016

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΡΟΣ
1)κ. Γιώργο Σταθάκη Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
2)κ. Γιώργο Κατρούγκαλο Υπουργό Εργασίας
3)κα. Μαρία Καραμεσίνη Πρόεδρο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Αθήνα

Θέμα: «Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νομιμότητα της ενίσχυσης των επιχειρήσεων μέσω της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών (4 ή 12%) σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».

Κύριοι Υπουργοί,
Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λίγους μήνες πριν και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του έτους 2015 μετά από αίτημά τους, παρευρέθηκαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης παρουσία και εκπροσώπων των υπουργείων οικονομικών και εργασίας, προκειμένου να συζητηθεί το φλέγον πρόβλημα των επιχειρήσεων από τη μη καταβολή της ενίσχυσης του εργοδοτικού κόστους από το έτος 2010. Στη συνάντηση αυτή ο κ. Σταθάκης ανακοίνωσε και επίσημα τη πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει τη συγκεκριμένη ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις των παραμεθορίων περιοχών, λόγω μη νομιμότητας και συμβατότητάς της με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Μετά την εξέλιξη αυτή και ενόψει κινδύνων παραγραφής των αξιώσεων τους, οι επιχειρήσεις της Θράκης προσέφυγαν στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια προκειμένου να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους και να αποτρέψουν τη παραγραφή. Φυσικά, μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση περί της καταβολής των οφειλομένων ποσών από τον ΟΑΕΔ προς τις επιχειρήσεις.

Την 2-3-2016 ενημερωθήκαμε επίσημα ότι μετά από ερώτηση της κας Μαρίας Σπυράκη, Ευρωβουλευτή, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αρμόδια επίτροπο Ανταγωνισμού κυρία Μ. Βεστάγκερ, αναφορικά με την ενίσχυση του μισθολογικού κόστους προς τις επιχειρήσεις και την διατήρηση του αναπτυξιακού αυτού κινήτρου, η απάντηση που δόθηκε έχει ως εξής: Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί το μέτρο στο οποίο αναφέρεται η κυρία βουλευτής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εν λόγω μέτρου. Για στήριξη που εμπίπτει στο πεδίο της εφαρμογής των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα για αρχικές επενδύσεις σε περιοχές που έχουν αναγνωριστεί ως μειονεκτούσες. Το μισθολογικό κόστος μπορεί να επιδοτηθεί για έργα που υλοποιούνται σε αυτές τις περιοχές, εφόσον συνδέεται με αρχικές επενδύσεις. Επιπλέον, υπάρχουν δυνατότητες για χορήγηση ενισχύσεων στις ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας), καθώς και για την απασχόληση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση. Τα εν λόγω μέτρα ενίσχυσης μπορούν να εφαρμοστούν από το κράτος μέλος χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία, αριθ. 651/2014. Εάν ένα μέτρο κρατικής ενίσχυσης δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις του εν λόγω κανονισμού, μπορεί μολοντούτο να εγκριθεί ως συμβατή ενίσχυση από την Επιτροπή, κατόπιν κοινοποίησης του μέτρου από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις συμβατότητας. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση για το αν πράγματι χορηγηθεί κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο των κανόνων αυτών, εναπόκειται, φυσικά, σε κάθε κράτος μέλος. Καμία εταιρεία δεν δικαιούται να λάβει κρατική ενίσχυση, εκτός αν κράτος μέλος αποφασίσει να χορηγήσει ενίσχυση σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες της Ε.Ε.».
Δυστυχώς, κύριοι Υπουργοί μετά και την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δυνατότητα διατήρησης του πολύτιμου αυτού αναπτυξιακού κινήτρου για τις επιχειρήσεις της Θράκης, τόσο εσείς όσο και οι προκάτοχοί σας είστε απολύτως έκθετοι για όσα μέχρι σήμερα έχετε επικαλεστεί ως δικαιολογία για την μη καταβολή της επιδότησης και τη σαφή πρόθεσή σας για κατάργηση του μέτρου.
Ομοίως, ανυπόστατες και ψευδείς αποδεικνύονται οι αιτιάσεις όλων των προηγουμένων και νυν πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι το λιγότερο λόγω άγνοιας επικαλούνταν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ανταγωνισμού για να δικαιολογήσουν την παρατεταμένη καθυστέρηση στη καταβολή των οφειλομένων ποσών προς τις επιχειρήσεις και να μεταθέσουν την ευθύνη της κατάργησης ενός πολύτιμου αναπτυξιακού κινήτρου.

Κύριοι Υπουργοί,

Οι εξελίξεις αυτές αποδεικνύουν ότι το μόνο πρόβλημα που θα έπρεπε να έχετε αντιμετωπίσει είναι η ασυνεννοησία των συναρμόδιων υπουργείων για τη πίστωση κονδυλίων στον προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
Επειδή έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια υπομονής των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία είναι η φτωχότερη περιφέρεια της χώρας με περιφερειακό ΑΕΠ στις 53 Μονάδες και ήδη έχουμε υποστεί τεράστιες απώλειες θέσεων εργασίας και οριστικά λουκέτα επιχειρήσεων εξαιτίας της αδυναμίας της ελληνικής κυβέρνησης να στηρίξει με οποιονδήποτε τρόπο την επιχειρηματικότητα.
Καλούμε τον αρμόδιο Υπουργό κ. Σταθάκη άμεσα να συγκαλέσει σύσκεψη των συναρμόδιων υπουργείων με τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ώστε με τα νέα δεδομένα να εξεταστούν οι δυνατότητες διατήρησης της συγκεκριμένης ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραμεθόριες περιοχές. Στη δεδομένη χρονική συγκυρία και υπό το ασφυκτικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση είναι περισσότερο από επιτακτική η μεγίστη δυνατή στήριξη των επιχειρήσεων της Θράκης που ακόμη παραμένουν ζωντανές και εντός συνόρων, προσφέροντας πολύτιμες θέσεις εργασίας και διατήρηση του κοινωνικού ιστού της ευαίσθητης ακριτικής περιοχής μας.
Καλούμε τα αρμόδια Υπουργεία άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες να καταβάλουν στον ΟΑΕΔ τα απαιτούμενα κονδύλια για την εξόφληση των οφειλομένων ποσών προς τις επιχειρήσεις από την επιδότηση του μισθολογικού κόστους από το έτος 2010 μέχρι σήμερα.

Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΈΒΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών:
Βουλευτές Νομού Έβρου
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Σχετικά άρθρα

Μαρία Γκουγκουσκίδου: “Υποψήφιοι μας δέχονται αφόρητες πιέσεις να αποσυρθούν. Η Δημοτική Τηλεόραση οφείλει να είναι ανεξάρτητη”

Δημοσιεύτηκε από: - 21 Μαρτίου 2019 0
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εκλογές είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας. Είναι σημαντική η στιγμή όταν ο πολίτης μπαίνει στο…

Ελληνοποιούν μαζικά 300.000 αλλοδαπούς – Αλλοιώνουν το εκλογικό σώμα: Eίναι το 4% των ψηφοφόρων!

Δημοσιεύτηκε από: - 14 Δεκεμβρίου 2018 0
Αλλοιώνει το εκλογικό σώμα η κυβέρνηση με μαζικές ελληνοποιήσεις περίπου 300.000 ψηφοφόρων – σε πρώτη φάση τουλάχιστον – που αντιστοιχούν στο 4%…

Συναντήσεις της Νατάσας Γκαρά με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Δημοσιεύτηκε από: - 21 Μαΐου 2020 0
Η Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, επισκέφθηκε χθες Τρίτη 19 Μαΐου τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου και…