ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ «ΟΛΓΑ»

Δημοσιεύτηκε στις: at 12 Αυγούστου 2019
217 0

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ανέλκυση του πρώτου τεμαχίου του ναυαγίου της βυθοκόρου «ΟΛΓΑ» από τη λιμενολεκάνη του προβλήτα ΣΕΜΠΟ στον λιμένα της Αλεξανδρούπολης.

Ύστερα από τον τεμαχισμό του πρώτου τεμαχίου βάρους περί̟που 40 τόνων, το τεμάχιο ανελκύσθηκε και τοποθετήθηκε επί του κρη̟ιδώματος της προβλήτας με τη βοήθεια του πλωτού γερανού που έχει εγκατασταθεί στο σημείο του ναυαγίου.

Αυτή η επιτυχής προσπάθεια σηματοδοτεί και την προοπτική της επιτυχούς ανέλκυσης, διάλυσης και απομάκρυνσης του ναυαγίου, εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίσθηκε, γεγονός που θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την ανά̟τυξη του λιμένα, καθόσον θα υπάρξει η δυνατότητα απρόσκοπτης χρησιμοποίησης ενός κρη̟ιδώματος μήκους 500 μ. για τον ταυτόχρονο
ελλιμενισμό περισσότερων και μεγαλύτερων πλοίων στον λιμένα.

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ
Πρόεδρος Δ.Σ.- Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΑ Α.Ε.

Σχετικά άρθρα