Κατά την εκτέλεση των εργασιών άμεσης επέμβασης μικρής διάρκειας και τοπικής εμβέλειας, όπως αποκαταστάσεις φθαρμένων στηθαίων ασφαλείας, οπών οδοστρώματος, κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, ρείθρων ηλεκτροφωτισμού, άρση καταπτώσεων, καθαρισμού οδοστρώματος, τριγωνικών , ερεισμάτων, νησίδων και πρανών, κοπή χόρτων, καθαρισμό φρεατίων κλπ, στα πλαίσια συντήρησης της Εγνατίας Οδού, από Α/Κ Μέστης έως το Τελωνείο Κήπων, θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

α) Να διακόπτεται τμηματικά και ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων σε μία λωρίδα από τις λωρίδες κυκλοφορίας του εκάστοτε ρεύματος πορείας, ανάλογα με την περίπτωση, του ανωτέρω οδικού δικτύου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’αρίθ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/502/2003 (Φ.Ε.Κ. 946 τ.Β΄) Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 2003 «Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός – εκτός κατοικημένων περιοχών».
β) Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας , να είναι ολιγόωρες και κατά τις νυχτερινές ώρες να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία , απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.

γ) Σε καμία περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.

2. α) Το μέγιστο μήκος των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης και να γνωστοποιούνται εγγράφως στην Υπηρεσία μας οι ακριβής ημερομηνίες αυτών.

β) Να μην εκτελεστούν εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση της κυκλοφορίας των οχημάτων (28η Οκτωβρίου, εορτών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Πάσχα κλπ) ενώ σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ.Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).

Άρθρο 2ο

α. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 109 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθ.4 του Ν.3861/2010, και θα διαρκέσουν (κατ’ εκτίμηση) μέχρι την 30-04-2018 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. η οποία επί πλέον υποχρεούται, για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Προηγούμενο άρθροΟ Πατριαρχικός Μητροπολίτης Μαρωνείας, Θάσου και Σαμοθράκης Νικόλαος Σακκόπουλος και η εποχή του (1862-1927) (Γράφει ο Ιωάννης Ελ. Σιδηράς)
Επόμενο άρθροΈνταξη του έργου κατασκευής βιολογικού Καμαριώτισας Σαμοθράκης