Κύριε Υπουργέ,

Συμφώνως προσφάτων δημοσιευμάτων ηλεκτρονικού τύπου, σημαντική υπηρεσία
καθώς και αναγκαία για την ασφάλεια των πολιτών θεωρείται η φύλαξη των ισόπεδων
διαβάσεων του ΟΣΕ. Στο παρελθόν τη φύλαξη των εν λόγω αναλάμβαναν μόνιμοι
υπάλληλοι του ΟΣΕ, εν αντιθέσει πια που τη φύλαξη την αναλαμβάνουν κατά κόρον
στελέχη ιδιωτικών εταιρειών φύλαξης (security), με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με
αμφίβολη την κατάλληλη αυτών εκπαίδευση. Παρατηρείται δηλαδή, μέσω συμβάσεων
απευθείας αναθέσεων (ακόμη και για σύντομο χρονικό διάστημα), η ανάθεση του έργου
της φύλαξης να εκχωρείται σε εταιρείες των οποίων η φερεγγυότητα και η
καταλληλότητα είναι υπό αμφιβολία. Ως γνωστόν, οι ισόπεδες διαβάσεις σε όλη τη χώρα
υπερβαίνουν τις χίλιες, εκ των οποίων οι μισές περίπου να είναι αφύλακτες, και με
υψηλό δείκτη επικινδυνότητας δυστυχημάτων. Συνεπώς τίθενται εύλογα ερωτήματα-εκ
των προαναφερόμενων δεδομένων σχετικά με το πώς, από ποιους και μέσω ποιων
αδιάβλητων διαδικασιών επιλέγονται οι ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης ισόπεδων
διαβάσεων.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προτίθεσθε όπως μας ενημερώσετε μέσω ποιας διαδικασίας ανατίθεται το έργο της
φύλαξης των ισόπεδων διαβάσεων του ΟΣΕ σε ιδιωτικές εταιρείες και βάσει ποιων
επιλεκτικών κριτήριων;
2. Διατίθεστε όπως αυξήσετε την πρόσληψη μονίμου προσωπικού φύλαξης ισόπεδων
διαβάσεων συρρικνώνοντας κατά το μέγιστο δυνατόν την εκχώρηση φύλαξης ισόπεδων
διαβάσεων σε ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης (security);
3. Ποιες ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης (security) και βάσει ποιων συμβάσεων έχουν
αναλάβει τη φύλαξη ισόπεδων διαβάσεων;

4. Ποιων κατ’ επέκταση ισόπεδων διαβάσεων έχουν αναλάβει τη φύλαξη κι από πότε;
Παρακαλείσθε όπως μου καταθέσετε επίσημη κατάσταση, η οποία να
περιλαμβάνει τις απαντήσεις των υποερωτημάτων τρία (3) και τέσσερα (4).

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Προηγούμενο άρθροΝέα Περιφερειακή Αναγέννηση: Καταγγελία Αποφάσεων της Διοίκησης Τοψίδη, που οδηγούν σε χαμηλότατες εκπτώσεις και επακόλουθα σε πληρωμή περισσότερων χρημάτων σε αναδόχους.
Επόμενο άρθροΔήμος Αλεξανδρούπολης: Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από ιδιώτες για την πρόληψη πυρκαγιών